divendres, 27 de maig del 2016

REFERÈNDUM JUNY 2016. COM VOTAR

COM VOTAR
Hi haurà una urna per mesa. Es disposarà de paperetes i sobres per emetre el vot. Un cop identificats amb la targeta magnètica o DNI, s’introduirà el vot a l’urna corresponent.
HORARI DE VOTACIÓ DE DIJOUS 2 DE JUNY, DE 10 A 19 H.
MESA 1. Cognoms A – L, vestíbul CPA
MESA 2. Cognoms M – Z, vestíbul CEI
IMAGINA. (dijous 2, de 13 a 15 hores).
VOT ELECTRÒNIC
Qui vulgui fer el vot electrònic pot consultar a través del següent link: http://www.comitetv3.cat/p/vot-electronic.html
Per tal de facilitar el vot electrònic es podrà votar els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny.
VOT PER CORREU
En el cas de no optar pel vot electrònic, els treballadors que no estiguin a les instal·lacions de l’empresa durant els horaris previstos per a la votació del referèndum, poden votar per correu.
La papereta de votació dins un sobre tancat es posarà dins un altre sobre amb una fotocòpia del DNI o de la targeta magnètica. Aquest sobre que conté la fotocòpia i el sobre del vot s’ha d’enviar per correu intern o postal a la Mesa Electoral del Referèndum juny de 2016 amb l’anticipació necessària perquè arribi abans de les 19 h. del dijous dia 2 de juny.
Aquí teniu el link de la Papereta per imprimir pel vot per correu
VOT A LES DELEGACIONS
En cas de no optar pel vot electrònic, a cada delegació territorial hi haurà un delegat per la Mesa electoral que recollirà els vots emesos, seguint el procediment del VOT PER CORREU. Un cop recollits, es podran enviar en un mateix sobre per correu/missatgeria a Sant Joan Despí.

ELS RESULTATS
Els resultats de la Mesa de Vot Electrònic es comunicaran a la Mesa Electoral a partir de les 19 hores del dijous dia 2 de juny per tal de sumar-los al resultat de les altres tres meses físiques i poder obtenir així els resultats definitius del Referèndum.