divendres, 26 de març del 2021

ACORDS DE DEVOLUCIÓ DEL RAV I CONSULTES INDIVIDUALS SOBE JUBILACIÓ

 Mesos després d’haver arribat a un preacord que va ser àmpliament refrendat per la plantilla de TV3, s’ha pogut signar l’acord definitiu. Les ingerències i dilacions de l’administració de la Generalitat han demorat més de tres mesos l’aplicació d’uns acords que inclouen qüestions importants de futur com ara el pla de jubilacions parcials, l’estabilització dels contractes indefinits no fixos de 80 persones i també la incorporació del teletreball com una nova modalitat més enllà de la pandèmia. 

Va ser gràcies a la sentència de devolució del RAV del 2011 i 2012 que el Comitè va poder forçar una negociació obrint-la a altres punts bàsics i de futur a canvi de la devolució a terminis de la retallada. 

La devolució del RAV es farà en 5 anys. El 2021 en dos pagaments d’igual import a l’abril i octubre. La resta d’anys fins al 2025, la devolució es farà cada mes d’octubre. 

Els companys i companyes que han sortit de l’empresa i que també van patir la retallada del RAV d’aquells anys, tindran opció a la devolució íntegra en un sol pagament el mes d’octubre, o a terminis si així ho prefereixen. Recursos Humans es posarà en contacte amb ells o els seus hereus per informar-los. 

 Jubilacions parcials voluntàries amb contracte de relleu: 

S’incorpora a conveni la jubilació parcial voluntària del 50% lligada al contracte de relleu, amb el compromís del manteniment de les places quan s’arriba a la jubilació definitiva. Amb aquest acord s’afavoreix el manteniment i  la renovació de la plantilla. 

Taula de referència per a l’edat legal que es pot accedir a la jubilació parcial 

Any fet causant 

Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant 

Edat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant 

2020 

61 i 10 mesos 

35 anys o més 

62 i 8 mesos 

2021 

62 anys 

35 anys i 3 mesos o més 

63 anys 

2022 

62 i 2 mesos 

35 anys i 6 mesos o més 

63 i 4 mesos 

2023 

62 i 4 mesos 

35 anys i 9 mesos o més 

63 i 8 mesos 

2024 

62 i 6 mesos 

36 anys o més 

64 anys 

2025 

62 i 8 mesos 

36 anys i 3 meses o més 

64 i 4 mesos 

2026 

62 i 10 mesos 

36 anys i 3 mesos o més 

64 i 8 mesos 

2027 

63 anys 

36 anys i 6 mesos 

65 anys 

 

 

CONSULTES INDIVIDUALS SOBRE JUBILACIONS 

IMPORTANT: El Col·lectiu AiDE assessora el Comitè de TV3 des del 2014. AiDE és l'acrònim d’Assessorament i Defensa, és el nom que identifica des de fa gairebé 20 anys un col·lectiu de professionals dedicats a la defensa jurídica dels treballadors i treballadores en els temes relacionats fonamentalment amb el dret laboral. 

Per a les persones que vulguin fer una consulta individual sobre les jubilacions parcials amb els serveis jurídics del Comitè d’empresa, les consultes d’assessorament seran ateses (demanant cita prèvia ) a: 

www.aideadvocats.cat.  

Dimecres i dijous de 4 a 7 de la tarda a  BARCELONA 

Ronda de Sant Pere, 48, Pral.  Tel. 93 268 13 11 

Dilluns i dimarts de 4 a 7 de la tarda a GRANOLLERS 

C/ Museu, 17, 1r  Tel. 93 870 46 89 

S’ha de demanar per Eugènia 

Les tarifes són: 

60,5 euros IVA inclòs, per a les persones que estan al corrent de la quota de Comitè 

80 euros IVA inclòs, per a la resta.  

Aquest import s’haurà d’aportar en el moment de la consulta. 

 

Jubilació obligatòria a partir de l’edat legal 

S’incorpora a Conveni la jubilació obligatòria quan es compleixi l’edat legal. Aquest acord començarà a aplicar-se a partir del gener del 2022. Les persones que en complir l’edat legal ho sol·licitin podran prorrogar dos anys més la seva sortida de l’empresa. 

Indefinits no fixos 

Després de diverses interferències de Funció Pública hem aconseguit signar un acord que preserva l’estabilitat de les persones amb contracte indefinit no fix i ara cal fer una modificació de conveni per assegurar el seu dret a la promoció.  

Teletreball 

Acord transitori que incorpora a conveni la modalitat del teletreball que fins ara no teníem regulada. Més enllà de la pandèmia, es podrà demanar voluntàriament teletreballar en els llocs en què això sigui posible.