dimecres, 7 d’abril del 2021

Propostes Formació 2021

Les persones del Comitè de TV3 que formem part de la Comissió Paritària de Formació us volem informar que dins dels treballs d’aquesta Comissió hem demanat al Departament de Formació (que ara s’anomena Departament de Transformació i Desenvolupament Professional):

Formació específica i transversal per a tota la plantilla d’adaptació al teletreball. És una petició que portem temps fent i que hem concretat en:

o Formació en prevenció de riscos psicosocials derivats de les noves formes de treball.

o Formació en habilitats tècniques.

o Formació en habilitats organitzatives.

Recordem que el teletreball és voluntari. Tot i això, els departaments són mixtes. Per facilitar la comunicació, aquesta formació és necessària per a tothom.

També s’ha reclamat que es reprenguin les formacions promocionals ara que s’han de cobrir les vacants que s’han anat produint i les noves que es produiran. Cal reprendre-la com marca el conveni.

Continuem fent periòdicament el seguiment de les peticions que els darrers anys ens heu enviat al Comitè i que no s’acaben de satisfer. L’any 2020 no vam fer recollida de noves peticions per les moltes que encara hi havia endarrerides i alhora perquè la COVID ho ha trasbalsat tot. No podem, però, endarrerir-les més i les hem tornat a reclamar.

Alhora, us demanem que ens traslladeu noves peticions formatives que s’haurien d’incloure al Pla de Formació. Ho podeu fer omplint aquest formulari: https://forms.office.com/r/iMmgs4g342 

També volem demanar-vos que ompliu aquesta breu enquesta sobre la formació que heu fet o que heu demanat darrerament: https://forms.office.com/r/aYSfkyix3A 

Igualment, reclamem que arribi a tothom la formació bàsica de sensibilització en igualtat i equitat (només són 3 hores). També cal fer, a continuació, més formacions específiques a tota l’organització com contempla el Pla d’Igualtat.

Al juliol passat vam reclamar que qui ho vulgui i no disposi de Citrix ni VPN per al teletreball, pugui igualment accedir sense limitacions a les formacions que hi ha a la intranet. Es van aconseguir 15 accessos VPN per a qui ho demanés i es va publicar una nota al portal. De moment només s’han rebut 6 sol·licituds. Encara hi ha, per tant, capacitat disponible.