dimecres, 21 d’abril del 2021

TV3 i la CCMA, en el punt de mira

 Tot indica que les negociacions per formar govern Catalunya inclouen el repartiment de la CCMA malgrat que el que ara pertoca és l’aplicació de la llei del 2019 que busca acabar amb  la governamentalització dels mitjans de la Corporació i la designació partidista dels seus directius. 

   

Al mateix temps en les últimes setmanes s’han incrementat les crítiques a la programació des de punts de vista molt oposats (com el “30 minuts” sobre el cas Pujol, la sèrie comprada per 440 mil euros euros a Mediapro via Tatxo Benet sobre el judici del procés...), situant TV3 al centre del focus mediàtic i polític pel contingut dels seus programes.   

 

També des de les xarxes socials s’escampen campanyes grolleres, fanàtiques i intimidatòries (com la reacció visceral contra Javier Cercas convidat al “FAQS”, o els insults reiterats contra presentadors i presentadores de programes, per posar només exemples molt recents).  

 

Aquestes campanyes de pressió no són espontànies, i algunes tenen darrere l’interès de crear un determinat clima en les negociacions secretes entre els partits que busquen formar govern. Una d’aquestes plataformes més actives, muntada recentment a les xarxes fins i tot fa servir el logo de la CCMA. 

     

I en aquesta descripció no ens oblidem dels altres interessos més particulars, com per exemple la repetició de tòpics sobre TV3 amb l’afany de promocionar llibres, o també les periòdiques escomeses del sector audiovisual privat, que ataca la CCMA quan no aconsegueix finançament per als seus projectes.  

 

Vist aquest panorama especulatiu i farcit d’interessos molt diversos, ens preocupa la coincidència d’aquests moviments, per oposats que siguin entre ells, a demanar sense vergonya i de forma venjativa l’acomiadament de gran part de la plantilla.  

  

Per això des del Comitè d’empresa creiem indispensable un debat serè sobre els mitjans de la Corporació que parteixi del fet que la CCMA és principalment una potent productora audiovisual, que no hauria d’estar sotmesa a la patrimonialització partidista, ni exposada a la inestabilitat permanent:  

 

-La CCMA és la principal empresa de producció audiovisual de Catalunya. Des de la seva creació l’any 1983 ha contribuït a la normalització de la llengua catalana i a la creació del sector audiovisual català. 

 

-La producció pròpia oscil·la entre el 70 i el 80% del total. TV3 és la televisió amb més producció pròpia de totes les públiques. En el projecte de contracte programa s’especifica la quota per a la producció audiovisual externa.  

 

-La producció audiovisual, tant si és pròpia com externa, no es pot fer sense treballadors. La plantilla de la CCMA és de 2.300 persones, comptant tots els mitjans: Catalunya Ràdio, TV3, Mitjans Digitals i l’Ens Públic.  

 

-Per mantenir l’espai audiovisual català són necessaris uns mitjans públics potents i més ben dotats. Tot i això, amb la plantilla i el pressupost retallats des del 2012, produïm 5 canals de televisió, 4 emissores de ràdio i els mitjans digitals (xarxes i internet).  

 

-L'aportació pública al pressupost prorrogat de la CCMA és de 240 milions d'euros (aproximadament 32 euros l'any per ciutadà).  

  

Davant d’això, què reclamem les treballadores i treballadors de la CCMA?  

 

-La desgovernamentalització i despartidització dels mitjans de la CCMA començant per l’aplicació de la llei aprovada el 2019 per donar estabilitat institucional a l’empresa, perquè sigui més plural i oberta al conjunt de la ciutadania.  

 

-Un contracte programa plurianual amb un pressupost suficient i segur que estableixi clarament les quotes de producció pròpia i externa i que permeti encarar el futur amb projectes clars. El projecte de nou contracte programa (el tercer des del 2015) es va presentar el 2020 i ha quedat un cop més al calaix del govern, que no ha atès seriosament la necessitat d’estabilitat pressupostària per a la CCMA.  

 

-Un pla de renovació de plantilla amb jubilacions parcials i contractes de relleu que asseguri el manteniment de la capacitat de producció per als pròxims anys. Aquest pla s’acaba d’acordar recentment i ara cal posar-lo en pràctica.  

 

-Una política real de promoció de la indústria audiovisual catalana que no depengui exclusivament del pressupost ordinari de la CCMA i que no confronti contínuament el sector privat amb el públic.  

 

Els representants dels treballadors estem disposats a fer un debat veritable i constructiu sobre els reptes de futur dels mitjans de la Corporació per acabar amb les especulacions i el soroll partidista i interessat que envolta la CCMA