divendres, 21 de maig del 2021

Renovació del Consell de la CCMA: el Parlament té la paraula


      


El Parlament de Catalunya té a les seves mans el compliment de la reforma de la Llei de la CCMA aprovada l'octubre del 2019, començant per la renovació del Consell de la CCMA, desgastat i caducat.

La nova llei estableix que els consellers siguin designats per majories qualificades d'almenys 2/3 parts del Parlament a proposta de com a mínim tres grups, i compleixin els requisits per reforçar la seva independència i la seva professionalitat. I també que els directors dels mitjans de la Corporació s’escullin per concurs públic.

Per això, per deixar enrere els pactes “cremallera” de repartiment de càrrecs entre els partits del govern, reclamem dels grups parlamentaris que es posin ja a acordar un Consell professionalitzat, independent del govern i dels partits, que garanteixi una programació dels mitjans de la Corporació oberta al conjunt de la ciutadania.

Reclamem una CCMA forta, amb un pressupost plurianual suficient i estable per fer front al futur i a les transformacions del sector audiovisual. Cal una direcció professional que entengui que els mitjans públics són també una potent i eficient indústria de producció audiovisual que garanteix l’espai de comunicació català i que ha de mantenir qualitat i credibilitat en un mercat molt competitiu.

Els representants dels treballadors reiterem l’oferta, al Parlament i a les entitats del sector, de fer un debat constructiu i útil sobre el paper i el futur dels mitjans públics.