dimarts, 23 de març del 2021

Torna l'ofensiva contra TV3 i la seva plantilla

 

En les darreres setmanes han proliferat les declaracions crítiques amb el volum de la plantilla de TV3 i la massa salarial de la CCMA. Són manifestacions que es fan des de plataformes d'opinió que creixen molt de pressa a les xarxes i a les quals se sumen les escomeses habituals de vells coneguts (Isona Passola, Salvador Alsius...) que plantegen directament l'eliminació de la meitat de treballadors de TV3.

Les queixes obeeixen a sectors de productores privades que necessiten finançament públic per a les seves produccions i reclamen ajudes i subvencions per mantenir-se i utilitzen TV3 com a boc expiatori dels seus problemes. 

Recordem que entre altres ajudes al sector, el 2020 la Conselleria de Cultura ha fet una aportació de 6 milions d'euros per destinar directament a diverses produccions audiovisuals, però amb queixes pel repartiment desigual que ha afavorit especialment algunes productores.

 

La CCMA és la principal empresa de producció audiovisual de Catalunya

 

Hem dit moltes vegades que el sector audiovisual privat no està contraposat amb una CCMA forta amb un pressupost suficient. El 2016 el Llibre Blanc del CAC ja reclamava augmentar el pressupost de la CCMA com a mesura indispensable per impulsar el teixit del sector de la producció audiovisual catalana i assegurar l'espai audiovisual en català. I fa anys que els sindicats i els Comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio reclamem un Contracte Programa que doni estabilitat als mitjans públics i que reservi per a la producció externa entre el 25% i el 35% del pressupost.

Però no hi ha hagut capacitat o interès polític per pactar el Contracte Programa i s'ha funcionat amb pressupostos anuals que no deixaven marge. Tot i això, en un context tan desfavorable de retallades i insuficiència pressupostària TV3 ha mantingut el tipus davant els principals competidors Atresmèdia, Mediaset, el duopoli privat que també acapara la publicitat que els últims anys ha passat a ser una font d'ingressos poc estable per a la CCMA.

 

La producció audiovisual la fan les persones treballadores

 

L'aportació pública al pressupost prorrogat de la CCMA és de 240 milions d'euros. (Aprox. 32 euros l'any per ciutadà)

La plantilla actual de la Corporació (l'Ens públic, Mitjans digitals, Catalunya Ràdio i TVC) és d'unes 2.300 persones que fan 4 emissores de ràdio, 5 canals de televisió i els mitjans digitals i internet.

Els detractors de la CCMA sovint manipulen la dada que altres mitjans similars tenen menys treballadors obviant que tenen la producció externalitzada en empreses subcontractades que paguen sous més baixos als treballadors.

Tant al sector públic com al privat, la producció audiovisual la fan els professionals, no és possible fer televisió i producte audiovisual sense plantilla.

Entre el 70% i el 80% de la producció que s'emet als mitjans de la CCMA és producció pròpia, que fan internament els treballadors.

És mèrit de la plantilla de TV3 estar mantenint la capacitat de producció i els bons resultats d'audiència d'aquests últims anys en plena crisi política, econòmica i sanitària. Amb els seus defectes i virtuts, els mitjans públics hem assegurat l'espai audiovisual català en circumstàncies adverses per a tothom.

 

Qui controlarà la Corpo?

 

Altra cosa és la governança de la CCMA: diverses informacions de premsa han desvelat que les negociacions entre partits per repartir-se àrees del Govern passen també per les cadires del Consell i la direcció de la CCMA, com si es tractés d'una conselleria més. I és en aquest context que revifen les pressions cap als partits que aspiren a governar perquè els seus candidats s'amollin a les exigències i interessos dels diversos lobys.

Davant d'aquest panorama, els treballadors de la CCMA fem una nova crida als responsables polítics i al Parlament recentment constituït perquè no desaprofitin l'oportunitat de renovació de la CCMA que els ofereix la nova Llei aprovada l'octubre de 2019 i respectin els seus criteris per aconseguir uns mitjans públics oberts, independents i plurals.