divendres, 13 de març del 2020

LA CRISI DEL CORONAVIRUS A TV3 i CATALUNYA RÀDIO


Els Comitès d’Empresa de TV3 i Catalunya Ràdio considerem que, per superar la crisi derivada de l’epidèmia del COVI-19 hem d’actuar amb responsabilitat individual i civisme col·lectiu i reclamem a la direcció de la CCMA i dels seus mitjans mesures per afrontar l’emergència amb el doble objectiu de preservar la nostra salut i mantenir la funció de servei públic.

La direcció ha publicat unes instruccions decidides unilateralment, algunes de les quals recauen directament sobre els treballadors.

Aclarim la nostra posició en la línia de preservar els drets laborals i alhora complir els nostres deures cívics per a la superació de la crisi.

Respecte de l’aplicació de l’estat d’alarma:

Cal que s’apliqui la instrucció 3/2020 de 13 de març de la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Les persones que no resultin adscrites a la prestació d’activitats i serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat sanitària, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1997, de 31 d’octubre.

Per tant, cal una programació de mínims que garanteixi el servei públic. La programació de TV ha d’estar al servei de l’actualitat i també s’ ha de reforçar la programació infantil.
La programació  de ràdio també ha d’estar al mateix nivell i ha de ser el  Servei públic radiofònic de Catalunya  davant de la crisi del coronavirus.  #sempre hi som.

A partir de les noves instruccions de la Generalitat per als Serveis públics bàsics i estratègics cal regular:

-La Possibilitat de fer teletreball o no treballar amb unes prioritats: 1. Persones vulnerables 2. Per motius de conciliació de la vida laboral i familiar

El teletreball ha de ser sempre voluntari i s’ha de fer en tots aquells llocs de treball on sigui possible. En aquests casos, òbviament, es cobra el 100% del sou.


Respecte de la malaltia en sí:

Qualsevol treballador que experimenti símptomes o tingui sospites de contacte amb persones en risc de ser positius ha de seguir els protocols establerts, posar-se en contacte amb el Servei Mèdic o el 061. Les baixes per aquests motius són baixes per accident laboral. En el nostre cas, per conveni, cobrem el 100% del sou. Les persones afectades han de ser tractades amb respecte i discreció.


Reclamem de la direcció que es protegeixi les persones i  que negocïi amb els representants dels treballadors les mesures que ens afecten.

Per a qualsevol consulta, dirigiu-vos per correu electrònic als Comitès o directament a qualsevol membre dels mateixos.