dimarts, 23 d’octubre del 2018

A l’octubre, increment 2018, Baixes per malaltia al 100% i devolució de la variable en vacances


Finalment, amb mesos d’endarreriment en relació als acords aprovats pels sindicats i el govern, els treballadors del sector públic de Catalunya cobrarem els increments salarials del 2018. També es completarà la devolució de la variable en vacances que quedava pendent.
L’actualització de sou es farà de la següent manera:

·         Nòmina octubre:
       Actualització nòmines amb aplicació increment 1,95% del sou i de tots els altres conceptes fixos i variables
       Endarreriments augment 2018: 1,70% amb efectes 1 gener augmentat a 1,95% amb efectes 1 juliol (excepte endarreriments de les dietes que seran al novembre)
       Endarreriments sentència variable en vacances 2015, 2016 i 2017

·         Nòmina novembre:
       Endarreriments sentència variable en vacances 2018

L’1,95% d’increment del 2018 s’incorpora  i es consolida a les taules salarials.

I a partir del 19 d’octubre, recuperem el complement del 100% del sou en totes  les baixes per malaltia

La recuperació del complement de les baixes i l’increment de salari s’han aconseguit pels acords dels sindicats del sector públic i l’Administració i  també perquè així ho vam incloure en el text del conveni que vam recuperar el 2015.

Pendents de les 35 hores

La recuperació de drets i retallades avança, però queda un aspecte molt important: la jornada de 35 hores en compliment del que vam acordar al conveni.

La direcció de la CCMA basa la seva negativa en un informe de Funció Pública, que no coneixem encara, i que diuen que vincula la recuperació dels drets dels treballadors públics a unes condicions econòmiques (regla de despesa, objectiu de dèficit i endeutament ) que l’Administració catalana no ha assolit l’any 2017 i que no és segur que es pugui complir el 2018.

Considerem que és injust i inacceptable imposar condicions que recauen de nou sobre els treballadors públics.
En les pròximes reunions del comitè de Vaga, la direcció té una oportunitat per desbloquejar aquesta situació que ens porta al conflicte.

Dilluns 29 d’octubre està convocada la primera vaga de 8 a 8:30 del matí per a la recuperació de les 35 hores