dimecres, 2 de setembre del 2015

REFERÈNDUM SETEMBRE 2015: COM VOTAR

El referèndum per aprovar el preacord del XIIIè Conveni se celebrarà el proper dijous dia 10 de setembre de 2015.

PAPERETA VOTACIÓ: https://goo.gl/s2jlfm

COM VOTAR
Hi haurà una urna per mesa. Es disposarà de paperetes i sobres per emetre el vot. Un cop identificats amb la targeta de TVC-CCMA o DNI, s’introduirà el vot a l’urna corresponent.

HORARI DE VOTACIÓ DE DIJOUS 10, DE 9h A 19h
MESA 1. Cognoms A – L, vestíbul CEI
MESA 2. Cognoms M – Z, vestíbul CPA
IMAGINA. (dijous 10, de 13 a 15 hores)

VOT ELECTRÒNIC
Els treballadors que vulguin poden optar pel vot electrònic com a alternativa al vot presencial i al vot per correu. El procediment a seguir per tal de votar electrònicament es pot consultar a través del següent link: http://www.comitetv3.cat/p/vot-electronic.html
Per tal de facilitar el vot electrònic es podrà votar durant tot el dia 9 de setembre i fins a les 19 hores del dia 10.

VOT PER CORREU
En el cas de no optar pel vot electrònic, els treballadors que no siguin presents a les instal·lacions de l’empresa durant els horaris previstos per a la votació del referèndum, poden votar per correu.
Cada papereta de votació dins un sobre tancat es posara dins un altre sobre amb una fotocòpia del DNI o de la targeta magnètica. Aquest sobre amb la fotocòpia i el sobre del vot s’ha d’enviar per correu intern o postal a la Mesa Electoral del Referèndum setembre 2015 amb l’anticipació necessària perquè arribi abans de les 19 hores del dijous dia 10.

VOT A LES DELEGACIONS
En el cas de no optar pel vot electrònic, a cada Delegació territorial hi ha un delegat per la Mesa electoral que recollirà els vots emesos, seguint el procediment del VOT PER CORREU. Un cop recollits, es podran enviar en un mateix sobre per correu/missatgeria a Sant Joan Despí.

Sant Joan Despí, 2 de setembre de 2015