dilluns, 14 de setembre del 2015

PER UNA TV3 I CATALUNYA RÀDIO DESGOVERNAMENTALITZADES: CAL LA REFORMA DE LA LLEI DE LA CCMA


La contrareforma de la llei de la CCMA, que va comportar un control exclusiu de la Corporació per part del Govern, ha propiciat des del 2012 :

La negativa a la devolució de la reducció de sous acordada en el Conveni 2009-12 a partir del 2013, que finalment ha hagut de ser dictada per sentència de l’Audiència Nacional.

L'ERO/Procediment d’Acomiadament Col·lectiu imposat per raons polítiques, que en la versió inicial significava la destrucció del model de servei públic de TV3 i CR, i que, en la seva versió finalment executada, va representar la pèrdua de 600 llocs de treball.

L'eliminació de la ultra activitat del Conveni, que ens va deixar en situació de feblesa a l'hora de negociar i ens va deixar sense convenis des de gener del 2014 fins ara.

Els intents de retallada salarial de fins a un 13% sota l'amenaça d'aplicar un article 41 de l'ET, que els permetia una retallada unilateral.
La influència cada cop més gran del Govern en els continguts i especialment la línia informativa de TV3, que provoca una pèrdua de la credibilitat que afecta el prestigi i en darrera instància la viabilitat de l'empresa.

L’ajornament indefinit del procés d’equiparació de les condicions laborals i salarials entre tots els treballadors de la CCMA, obviant l’acord explícit assolit entre la Direcció i els representants dels treballadors en diferents ocasions.

Per això reclamem de les candidatures que es presenten al 27-S :

Un compromís clar amb la reforma de la llei de la CCMA, per retornar als consens i garantir uns òrgans directius i uns càrrecs elegits amb criteris professionals. Per aconseguir-ho, exigim que les candidatures es defineixin a favor de retornar als requisits d'una majoria parlamentària qualificada per a l'elecció dels òrgans gestors i per a la presa de decisions estratègiques a la Corporació. 
Aquesta reforma ha de propiciar un canvi del Consell de Govern de la CCMA i en la direcció de TV3. Hem de passar pàgina a la pitjor direcció corporativa i al pitjor president del Consell que hem conegut els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio.

Reclamem un contracte-programa entre el govern de la Generalitat i el consell de govern de la CCMA que garanteixi un pressupost estable i suficient. Aquest contracte-programa ha de recollir també el manteniment de la CCMA com a principal centre de producció de continguts audiovisuals de Catalunya.


Més concretament, i en relació als plans del Consell de la Corporació de fer confluir les redaccions de TV3 i CR, demanem a les candidatures que defensin el consens amb els afectats perquè l’operació no representi un retrocés. Els representants dels treballadors volem negociar tot el projecte, que és un canvi substancial en el model d’empresa, i això implica aturar els plans unilaterals de la CCMA per començar les obres de condicionament de les instal.lacions de TV3 amb vistes a encabir el personal procedent de Catalunya Ràdio. En tot cas, cal procedir ja a l’homogeneització de les condicions laborals i salarials dels treballadors mitjançant un procés d’equiparació de manera urgent.