dilluns, 20 de febrer del 2023

Esports, Unitats Mòbils i OTT

Recentment ens hem reunit amb la Direcció per parlar sobre tres temes que preocupen a la plantilla: els nous models de producció d’Esports, l’abandonament de les Unitats Mòbils i l’externalització de l’OTT

Els programes de la franja d’esports finalment no es traslladen a platós externs com s’havia anunciat inicialment. La direcció estudia dues opcions que encara s’estan avaluant per produir-los a TV3: amb el control vMix del CPA o bé al control d’Esports amb càmeres PTZ.

Respecte la preocupació d’Unitats mòbils per la degradació dels recursos tècnics per falta d’inversió i adaptació tecnològica i per la pèrdua d’efectius, hem reclamat un pla que reverteixi aquesta dinàmica per tenir equips d’ UM’s actualitzats i amb plantilla suficient per assumir les necessitats de producció de programes amb qualitat.

També hem advertit, un cop mes, dels problemes de planificació que sovint provoquen que es lloguin innecessàriament serveis d’UM’s externes al·legant falta de personal.

Per part de la direcció asseguren que tots dos temes ( Esports i UM’s ) s’haurien de resoldre en el context dels “nous models de producció”, concepte que actualment està en fase de definició i concreció i que passa per la “catalogació” dels diferents tipus de produccions per a destinar-hi més o menys recursos.

També hem parlat del projecte de la nova OTT, que la direcció licitarà perquè la desenvolupi una empresa externa. Des de la nostra part hem fet èmfasi en que la preocupació sobre com afectarà això al dia a dia de les companyes i companys, dels departaments implicats, i hem reclamat la seva participació en els diversos àmbits del projecte.

D’altra banda, per a nosaltres és molt important que el resultat estigui a l’alçada de les expectatives i faci créixer les marques de l’empresa amb continguts de qualitat. Per aquest motiu hem comentat amb la direcció els nostres dubtes sobre aspectes concrets com, per exemple, la qualitat del producte final, la seva implementació i els processos i eines que l’envolten, així com el manteniment a llarg termini i el compliment de la legalitat en matèria de protecció de les dades personals dels subscriptors i del públic en general davant el nou paradigma jurídic (ciberseguretat, privacitat, etc.) ja que si no es dissenya i s'implementa adequadament una bona política de protecció de dades, a part del perjudici reputacional que pot comportar, les sancions econòmiques poden ser milionàries

Increments 2023: un altre incompliment  de la Generalitat

El govern de la Generalitat incompleix l’acord dels increments del 2023.

A la nòmina de gener s’hauria d’haver aplicat l’increment pactat del 2,5% i no ho van fer. Van donar l’excusa de la negociació de pressupostos. Ara ja hi ha pressupostos aprovats, però el govern continua retenint els augments dels seus treballadors i no pensa pagar en la nòmina de febrer el que ens deu.  En relació al conjunt de les administracions públiques de l’Estat, dels Ajuntaments i altres administracions autonòmiques, les persones que depenem de l’administració de la Generalitat som, un cop més, les úniques que no cobraran puntualment els increments.