dimarts, 28 de febrer del 2023

L'organigrama de la CCMA, el núvol de sempre

Un any després de l'arribada del nou Consell de Govern de la CCMA, s'ha presentat un nou organigrama molt extens, continuista i difícil de comparar amb l’anterior perquè no hi ha gaires canvis. 

Es manté l'estructura jeràrquica de sempre, amb els mateixos responsables al capdavant de la majoria d'àrees i departaments i la recol·locació d'alguns caps antics. Això sí, amb la superposició de nous càrrecs, molts d'ells fitxats externament, que hauran de justificar les seves funcions amb intervencions redundants sobre altres comandaments.

Destaca la potenciació de l'antiga àrea de Mitjans Digitals (ara Innovació, Recerca i Estratègia Digital), que s'ha dotat de força caps i incorporacions externes. Caldrà veure si també s'incrementa en la mateixa proporció la plantilla necessària per fer la feina.

També cal recordar que, en contrast amb els referèndums de valoració dels directors d'Informatius, no hi ha hagut cap mecanisme obert de consulta i participació de les plantilles de les àrees i departaments en les designacions de l'organigrama. 

Hem comptat uns 300 càrrecs de diferents nivells entre els de sempre, les noves incorporacions, i els que encara están pendents de ser designats o fitxats. 

Aquesta superpoblació del núvol tampoc corregeix la desigualtat de gènere en el conjunt dels alts càrrecs i no correspon a les prioritats de l'empresa, que necessita més efectius per produir, emprendre nous projectes i atendre les necessitats de funcionament.

Per això insistim que calen més treballadors i treballadores i constatem que la reducció del núvol no es veu per enlloc.