dijous, 16 de desembre del 2021

35 hores i la formació complementària del 2019

El desembre de 2018 el Comitè d’empresa de TV3 i la direcció vam arribar a l’acord per recuperar la jornada laboral setmanal de conveni establerta en 35 hores i que des del 2012 es va incrementar a 37 hores i mitja per dictat del govern.

Finalment, després de vagues i negociacions, el 4 de febrer del 2019 vam aconseguir recuperar la jornada efectiva de 35 hores. L’acord establia que s’havien de justificar 2 hores i mitja setmanals de formació complementària perquè en aquell moment la legislació ho vinculava a l’evolució econòmica de la Generalitat de Catalunya. A partir del 31 d’octubre de 2019 ja es va poder aplicar la jornada de conveni sense les hores complementàries de formació.

Per tant, caldria justificar un màxim de 93 hores de formació que van del 4 de febrer al 31 d’octubre de 2019. D’aquest període entre el 4 de febrer i el 31 d’octubre, cal descomptar baixes, vacances, permisos... En el còmput s’ha d’incloure la formació feta des de 2018 fins a 2021 (4 anys) i hem reclamat que s’ampliï el termini fins a desembre de 2022.

Des del primer moment de la signatura de l’acord la direcció hauria d’haver establert el mecanisme per a anar computant les hores de formació complementària. Fins aquest mes de novembre de 2021 no s’ha presentat l’eina de control que, al nostre parer, té mancances i en alguns casos errors en la presentació de les dades, i que des del Comitè ja hem respost a la Direcció que calia resoldre abans de posar-la en marxa.

L’acord estableix clarament que “excepcionalment, a partir del 2019, mentre estiguin vigents aquells acords, la resta d’accions del pla de formació de l’empresa, encara que estiguin considerades dins de la jornada, s’imputaran en primer lloc al compliment de la 1/15 part de la jornada”. Ara, però, la direcció interpreta que no és així. Des del Comitè hem manifestat que aquesta part de l’acord també s’ha de complir. Adjuntem document PDF amb el text de l’acord sencer.

La pandèmia també ens ha dut a tota la plantilla (independentment de qui hagi pogut teletreballar i qui no) a fer molta autoformació per posar-nos al dia amb nous procediments i eines de comunicació i de gestió de la documentació entre els equips. Hem reclamat a la direcció que aquestes hores també han de ser tingudes en compte.

Pel que fa a l’eina, hem reclamat a la direcció que abans de posar-la a la disposició de la plantilla es fessin aquestes modificacions:

  • Al còmput d’hores a justificar, que tota la formació que s’ha fet a l’empresa estigui automàticament catalogada com a “COMPUTAT” i que si algú creu que quelcom no ha de computar, que hi hagi un botó del tipus “DESCOMPTAR”, al contrari del que han fet ara.
  • Que en la formació que s'introdueixi al CV com a formació “EXTERNA” es comptin automàticament les hores anotades, no com fins ara que apareix a zero perquè a RH diuen que ha de passar un procés de validació previ. RH hauria de validar-la abans de posar en marxa l’eina.
  • Que s’inclogui un “bonus” d’hores d’autoformació per a tothom per l’autoaprenentatge forçós de noves eines i formes de comunicació i teletreball amb motiu de la pandèmia.
  • Que s’afegeixi un tercer apartat al formulari on apareguin les 34 conferències d’autoformació disponibles al Confluence (106,5 hores de durada en total) amb un link a cada sessió per facilitar que a qui li faltin hores de formació per justificar, pugui accedir ràpidament als vídeos i que a continuació, un cop vist el vídeo, hi hagi un botó que faciliti informar que ja s’ha visionat aquella sessió de formació, perquè es computin automàticament les hores corresponents. Adjuntem document PDF amb el llistat d’aquestes conferències.

Finalment, cal allargar el termini de l’acord com a mínim fins al desembre del 2022, perquè tothom tingui temps suficient per realitzar les formacions corresponents, que recordem que són un màxim de 93 hores, que es poden justificar amb la formació feta des de 2018. 

Reclamem des del Comitè d’empresa una reunió de la Comissió de seguiment prevista en els acords de les 35 hores per plantejar les nostres propostes.

Qui tingui dubtes i preguntes sobre el formulari publicat per la direcció que s’adreci al Departament de Formació de Recursos Humans: formacio@ccma.cat