dimarts, 30 de novembre del 2021

Pròrroga de l'acord de Teletreball / Devolució paga 2014 / Renovació CCMA / Menjadors

 Pròrroga de l’acord que regula el TELETREBALL a la CCMA 

El comitè d’empresa i la direcció hem arribat a l’acord de prorrogar set mesos més, fins al 31 de juliol del 2022, la vigència de la disposició transitòria dinovena del 13è Conveni Col·lectiu de la CCMA, SA, que recull l’acord transitori per regular el teletreball. Recordem que aquest acord està subjecte a l’evolució de la pandèmia i a allò que s’estableix en cada fase al PRA (Pla de Recuperació de l’Activitat) que elabora el Consell de la CCMA.

En els propers mesos s’ha d’iniciar la negociació d’un acord definitiu que reguli el teletreball a l’empresa en un escenari postpandèmia. Tant el Comitè com la direcció estem d’acord que les situacions de conciliació i de salut hauran de ser prioritàries, però també que el teletreball (sempre voluntari) haurà de ser possible allà on les necessitats productives i organitzatives ho permetin i, per tant, no haurà d’estar limitat només a motius de salut o de conciliació.

Afegim que també el Pla d'Igualtat preveu que s’ha de facilitar el teletreball “de manera voluntària en casos de persones amb càrregues familiars, ascendents o descendents fins a segon grau, en aquells àmbits i funcions pròpies del lloc de treball on sigui possible, i establir en el seu cas una regulació i protocol per al seu exercici amb perspectiva de gènere i amb un seguiment per part de les comissions tècniques d’igualtat.

 Devolució paga retallada el 2014 (7,14% anual)

Amb el sou de novembre, hem de cobrar també el retorn de la retallada del 2014 executada pel govern de la Generalitat, equivalent a un 7,14% del sou anual. Aquest retorn s'ha de fer a totes les persones que treballaven en aquell moment a l'empresa.

 Renovació Consell de la CCMA

Divendres passat, membres del Comitè de TV3 hem lliurat als grups parlamentaris i al president de la Comissió de Control de la CCMA el recull de comunicats que hem publicat els comitès d’empresa i consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio des de l’aprovació de la Llei, el 2019. I hem instat un cop més els diputats que compleixin la llei que van aprovar per unanimitat i activin la renovació del Consell de Govern, que és una necessitat urgent, respectant l’esperit i la lletra de la llei.

 https://www.comitetv3.cat/2021/11/recull-de-comunicats-publicats-pels.html

Menjadors: recollida de firmes per recuperar el servei

Aquest novembre a iniciativa d’un grup de treballadors de platós, es va fer una recollida de firmes per reclamar la recuperació dels serveis de menjador i cafeteria que teníem abans de la pandèmia. Es van obtenir en temps record més de 400 firmes que es van lliurar a la direcció de la CCMA i al director de TV3.

La direcció va respondre als membres de la Comissió de menjador argumentant els problemes de l’empresa Serunion que no pot mantenir el servei com abans, atès els canvis d’hàbits dels usuaris (carmanyoles) i la reducció d’ingressos.

Mentrestant, des de Recursos Humans han intentat amb Serunion mesures per als torns més desafavorits, nits i cap de setmana, però no funciona bé el sistema de comandes amb previsió (48 hores és molta antelació) i també s’ha ajornat la instal·lació d’armaris refrigerats al CEI.

Entre setmana s’han hagut d’establir nous torns per a l’ús dels menjadors que es saturaven a mesura que el Teletreball s’ha anat reduint.

Des del comitè voldríem impulsar un grup de participació amb persones de diferents àrees i horaris per plantejar idees i fer propostes concretes per recuperar el servei adaptat als nous hàbits i per a les necessitats actuals.

Qui estigui interessat a participar i col·laborar amb la Comissió de menjador ho pot comunicar al Comitè d’empresa responent aquest correu.