dimecres, 6 d’octubre del 2021

INCREMENT DE SOU I RECUPERACIÓ DE RETALLADES / COBERTURA DE VACANTS PER CONCURSOS DE PROMOCIÓ INTERNA I PÚBLICS / TELETREBALL DESPRÉS DE LA COVID19

 INCREMENT DE SOU I RECUPERACIÓ DE RETALLADES

A la nòmina de setembre s’ha aplicat l’increment de sou del 0,9% per a tots els conceptes amb els corresponents endarreriments amb efectes 1.1.2021. Aquest increment és el previst als Pressupostos Generals de l’Estat i al Pressupost de la Generalitat de 2021, que el govern català no ha aplicat fins ara als treballadors del sector públic.

A la nòmina d’octubre cobrarem el segon termini de la recuperació del RAV 2011-12, segons l’acord signat arran de la sentència de l’Audiència Nacional. Els següents terminis es cobraran a les nòmines d’octubre fins al 2025.

A la nòmina d'aquest novembre es recuperarà el 55% de la retallada de 2014. La recuperació del 45% restant està acordada per a 2022.

Els cobraments corresponen a totes les persones en actiu en les dates que es va generar el dret. Això inclou aquelles persones que han causat baixa per l’ERO, per jubilacions o altres motius.

El Conveni col.lectiu vigent preveu aplicar cada any l’increment màxim de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. Per a 2022 s’hauria de reflectir la forta pujada de preus dels últims mesos, que ha situat l’IPC interanual a finals de setembre en un 4%.

 

COBERTURA DE VACANTS PER CONCURSOS DE PROMOCIÓ INTERNA I PÚBLICS

L’acord sobre concursos de promoció interna i públics per a cobrir les vacants pendents i les que es puguin produir en els pròxims anys comença a aplicar-se de manera immediata.

Aquests concursos de promoció interna i públics generaran llistes per cobrir les vacants actuals i tindran una vigència de dos anys per cobrir les vacants que es generin en aquest període. En la nota final es valoraran els mèrits per haver superat proves anteriors i el temps treballat a la categoria.

Actualment a la CCMA hi ha 55 vacants pendents per cobrir de les taxes de reposició dels 3 anys anteriors, a més de les produïdes aquest any que s’acosten a la trentena. Això significa més de 80 vacants a cobrir a finals d’any i més d’un centenar si sumem les de l’any 2022. La realització dels concursos permetrà donar un bon salt en l’estabilitat de la contractació i en la promoció interna per a la renovació de la plantilla amb el manteniment dels llocs de treball.

 

TELETREBALL DESPRÉS DE LA COVID19

El Pla de Recuperació d’Activitat estableix per al mes d’octubre el retorn gradual al treball presencial a molts departaments que durant la pandèmia han funcionat amb teletreball.

Recordem que el Teletreball generalitzat que s’ha implantat en els darrers dos anys és una mesura excepcional dictada per fer front a la Covid19. Un cop acabada l’excepcionalitat de la mesura sanitària, hem de tornar a la modalitat de jornada presencial. Ara bé, amb la negociació de devolució del RAV 2011-12, vam introduir en conveni el Teletreball voluntari.

L’experiència del Teletreball durant la pandèmia ha estat positiva en molts aspectes perquè facilita la conciliació i redueix la mobilitat i els seus efectes en el trànsit i la contaminació. Les persones interessades en el Teletreball han de comunicar-ho al seu departament i a Recursos Humans. Si organitzativament és factible, s’establirà individualment un acord de Teletreball.

Per tramitar la petició de Teletreball, s’està elaborant un formulari de sol·licitud que pròximament es publicarà al portal.