dimecres, 2 de desembre del 2020

El Comitè d’empresa aprova el preacord del RAV 2011-2012 / Referèndum els dies 10 i 11 de desembre

 

El Comitè d’empresa aprova el preacord del RAV 2011-2012

 El plenari del Comitè d’empresa ha aprovat, per unanimitat i amb el suport de tots els sindicats que en formen part, el preacord de devolució del RAV dels anys 2011 i 2012.

A partir de la sentència favorable de l’Audiència Nacional del juliol passat per a la devolució de la retallada, vam oferir a la direcció de la CCMA una negociació que inclogués temes importants pendents de pactar: Estabilització dels contractats Indefinits no fixos, incorporació a conveni del teletreball, i un pla de jubilacions parcials amb contractes de relleu. Amb avenços notables en aquestes matèries, estàvem disposats a acceptar el retorn de la retallada a terminis i a renunciar als interessos que s’haguessin reclamat en les demandes de quantitat.

Finalment, després de dos mesos de negociació hem arribat a un acord que considerem bo pel conjunt de la plantilla, i que també està previst que s’apliqui a Catalunya Ràdio.

 n  Devolució del RAV 2011-2012:

 Els treballadors i treballadores en actiu: es retornarà durant  5 anys, de 2021 a 2025, en sis pagaments d’igual import. La quantitat total a retornar es podrà consultar a l’espai personal del Portal Intern.

 L’any 2021, dos pagaments: els mesos d’abril i d’octubre 
 Els anys 2022, 2023, 2024 i 2025 es farà un únic pagament anual el mes d’octubre

  Les persones que ja són fora de l’empresa des del 2011 podran optar a tres modalitats de devolució:

                     1.    la devolució en un únic pagament, al mes d’octubre de 2021.

2.    la devolució del dit concepte en 3 anualitats a raó d’un únic pagament anual d’idèntic import en el mes d’octubre dels anys 2021, 2022 i 2023

3.    la devolució en 5 anualitats a raó d’un únic pagament anual d’idèntic import en el mes d’octubre de cada exercici comprés entre 2021 i 2025, ambdós inclosos

 Les persones que deixin l’empresa a partir d’abril de 2021 podran: 

1.  Cobrar el romanent del concepte RAV 2011-2012 pendent de percepció al moment de la seva baixa durant tot el mes de desembre de l’any natural de la seva baixa d’empresa.

2.  Cobrar-ho en 3 successius pagaments anuals d’idèntic import, on el primer ho serà al mes de desembre de l’any natural de la seva baixa d’empresa i els dos següents als mesos de desembre dels dos respectius anys naturals immediatament posteriors al de la seva baixa d’empresa.

3.   En cap cas l’abonament podrà demorar-se a una data posterior al mes d’octubre de 2025, fent-se els ajustos temporals necessaris per assolir aquesta condició.

n  Jubilacions parcials voluntàries amb contracte de relleu:

S’incorpora a conveni la jubilació parcial voluntària del 50% lligada al contracte de relleu, amb el compromís del manteniment de les places quan s’arriba a la jubilació definitiva. Amb aquest acord s’afavoreix el manteniment i  la renovació de la plantilla.

Taula de referència per a l’edat legal que es pot accedir a la jubilació parcial

Any fet causant

Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant

Edat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant

2020

61 i 10 mesos

35 anys o més

62 i 8 mesos

2021

62 anys

35 anys i 3 mesos o més

63 anys

2022

62 i 2 mesos

35 anys i 6 mesos o més

63 i 4 mesos

2023

62 i 4 mesos

35 anys i 9 mesos o més

63 i 8 mesos

2024

62 i 6 mesos

36 anys o més

64 anys

2025

62 i 8 mesos

36 anys i 3 meses o més

64 i 4 mesos

2026

62 i 10 mesos

36 anys i 3 mesos o més

64 i 8 mesos

2027

63 anys

36 anys i 6 mesos

65 anys


Jubilació obligatòria amb opció voluntària a dos anys de pròrroga

El gener de 2022 s’inicia la jubilació obligatòria quan es compleix l’edat legal i es tè l’accés al màxim de la pensió corresponent. Les persones que ho vulguin, podran prorrogar dos anys més enllà de l’edat legal la seva jubilació definitiva.

n  Indefinits no Fixos

S’ha acordat el manteniment dels llocs de treball (més de 80) amb contracte indefinit no fix. Les places que ocupen no sortiran a concurs ni s’amortitzaran mentre es mantingui la seva relació laboral i es podran presentar a concursos de selecció de promoció interna mantenint la seva relació d’indefinit no fix.

n  Teletreball

S’incorpora la modalitat de teletreball, més enllà de la situació d’emergència sanitària. El teletreball haurà de ser voluntari, reversible, es podrà fer amb torns mixtos combinant amb treball presencial, amb autoavaluació de prevenció de riscos i  amb l’equipament necessari. L’acord és transitori  i es revisarà el juliol del 2021.

Referèndum els dies 10 i 11 de desembre

Ens hauria agradat poder fer Assemblees per exposar els continguts de l’acord i respondre dubtes i fer aclariments, però en les actuals circumstàncies per la Covid19, no és convenient convocar Assemblees presencials. Per tant, us animem a fer les consultes que vulgueu per correu a la bústia del Comitè, o que us adreceu personalment als seus membres..

D’altra banda, i per ratificar àmpliament el preacord, estem preparant un referèndum amb votació electrònica els dies 10 i 11 de desembre i demanem la màxima participació, per reforçar amb un gran resultat la validesa dels acords que són fruit de la negociació entre la direcció i els representants dels treballadors.

Finalment, hem de dir que no permetrem ingerències externes que desvirtuïn l’esforç i els equilibris de la negociació i reclamem de la Funció Pública i dels estaments de l’Administració, respecte per la negociació col·lectiva i pels acords que hem subscrit.