dimecres, 29 de gener del 2020

Les Assemblees aproven per gran majoria l’acord per a les 35 hores


A les dues Assemblees celebrades avui al CEI i al CPA s’ha exposat l’acord amb la direcció sobre les 35 hores, els temes de contractació i de renovació de plantilla.
El retorn sense condicions a la jornada de 35 h s’ha desbloquejat definitivament aquesta setmana i ha permès al Comitè d’empresa desconvocar les vagues previstes pel mes de febrer. En diverses intervencions s’ha debatut el contingut dels acords  i s’ha votat amb un resultat favorable àmpliament majoritari.

El resultat de les votacions és el següent:

190 vots a favor de l’acord
13 vots en contra
6 abstencions

Recordem els punts més destacats de l’acord:

35 hores, sense condicions:

·         Amb efectes 1 de gener del 2020, la jornada laboral serà de 35 hores setmanals i es recuperen les taules salarials referenciades a la jornada anual de 1.568 hores.   
·         S’eliminen del conveni els paràgrafs i disposicions d’inaplicació de les 35 hores 
·         El 31 de desembre del 2019 queden derogats els acords transitoris de novembre del 2018 sobre jornada (35 hores efectives amb 2 hores i mitja no planificades a justificar amb formació)
·         Des de l’1 de novembre del 2019 ja no es requereix la compensació d’hores de formació.
·         S’amplia fins al 31 de maig del 2021 el termini d’acreditació de la formació pendent del període febrer-31 d’octubre del 2019

Acords sobre Plantilla:

·         El Contracte programa (2020-2023) que s'ha d'aprovar inclourà el manteniment de la plantilla. Amb aquesta garantia, es poden iniciar les jubilacions parcials amb contracte de relleu.  Es garanteix la cobertura amb contractes fixos de, com a mínim, el 75% de les vacants que es produeixin. En tot cas, el conveni estableix que la contractació temporal sobre el total de la plantilla no pot superar el 12%.  

L   La Comissió paritària de Contractació acordarà una previsió de contractació temporal per al 2020, en base a les dades del 2019 de baixes per malaltia i de la contractació temporal que hi hagi hagut.

·        "Indefinits no fixos": les places dels contractats "indefinits no fixos", s’identificaran en una Relació de Llocs de Treball, i no es trauran a concurs, com a mínim fins al moment que es dicti sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre el tema. Per parlar amb detall sobre els “indefinits no fixos” es convocarà aviat una reunió específica amb tots els afectats.