dijous, 23 de maig del 2019

L’ASSEMBLEA D’ESPORTS RECLAMA A LA DIRECCIÓ MANTENIR LA PRODUCCIÓLa direcció de TVC projecta un nou programa per reforçar la franja de programació de TV3 de 12 a 14 h, que s’emportaria els equips tècnics de plató i de producció que actualment fan possible la franja de la tarda del Canal d’Esports.

L’Assemblea d’Esports vol deixar clar el seu suport a les iniciatives de la direcció per millorar la competitivitat de la programació de tots els canals d’emissió, però a la vegada demana un esforç decidit per trobar els recursos necessaris per mantenir i impulsar la programació i la producció d’Esports.

Els treballadors de l’àrea d’Esports reclamen que es tingui en compte el compromís dels mitjans públics amb l'esport català i el paper d’integració i cohesió social que tenen els esports en la nostra societat. Cal un nou impuls, i no un retrocés, en la programació esportiva que, degudament potenciada, ha d’atraure nous públics als nostres mitjans.

L’Assemblea de treballadors i treballadores d’Esports reclama a la direcció de la CCMA, de TV3 i de l’Àrea d’Esports, que es mantingui la producció de programes d’esports i del canal Esport3 amb els equips tècnics i de producció que els fan possible.