divendres, 29 de desembre del 2017

EL LLARG CONFLICTE DE L'IVA

Des del 2012 el pressupost de la CCMA s'ha vist afectat per diferències de criteri amb el ministeri d'hisenda en matèria de devolució de l'IVA. Ara, des del passat novembre, amb l'aprovació de la llei de contractació pública, s'estableix de manera definitiva per a les rtvv's públiques i per a altres entitats el sistema de càlcul de liquidacions de l'IVA que representarà per a la CCMA 20,4 milions de despesa per al pressupost prorrogat pel 2018.

Abans de Nadal el Consell de govern de la CCMA va aprovar un Pla de contenció de la despesa per pal·liar el dèficit que generarà l'IVA i la baixada d'ingressos de publicitat. Tot plegat pot generar un dèficit de més de 40 milions d'euros i deixa els mitjans públics de la CCMA en una situació molt vulnerable.

El pla de contenció elaborat per la CCMA encara no s'ha fet públic internament, però sí que s'han filtrat a la premsa alguns dels canvis que afecten la programació, centrats en la reducció de produccions associades.

Des del Comitè hem reclamat a la direcció de TV3 i també a la vicepresidenta del Consell de Govern, Núria Llorach, informació sobre les mesures de contenció projectades. Per la seva banda, Núria Llorach, en un correu adreçat a membres del Comitè deriva cap al director de TVC la reunió d'informació i reitera que les mesures no tindran repercussió sobre la plantilla.

El pròxim dimecres 3 de gener el Comitè d'empresa ens reunirem amb Vicent Sanchis per conèixer els plans que afecten la producció i programació i també reclamarem informació sobre altres mesures com l'aturada previsible d'inversions.