dimarts, 25 de juliol del 2017

241 promocions / Sentència calendari anual / Increment salarial de l’1% el 2017

241 treballadors i treballadores consolidaran la seva promoció


El conveni pactat el 2015 establia les bases per a la consolidació de les promocions de llarga durada mitjançant una negociació que ha culminat aquest juliol amb el reconeixement de 241 promocions a la categoria que han estat exercint durant anys. S’ha acordat també que 56 persones més que han format part de l’estudi tindran prioritat en les promocions: els treballadors amb proves passades i els que acumulen 18 mesos de promoció.

En els pròxims mesos s’hauran de fer els processos de verificació anomenats “processos de canvi de destinació” per donar compliment a la consolidació definitiva de les promocions, i també s’hauran d’abordar les altres negociacions que es van comprometre en conveni com són la descripció i valoració dels llocs de treball de nivell “H” i l’establiment dels grups professionals que haurien de substituir l’actual classificació de categories.

Un dels temes prioritaris que també s’han de tractar amb urgència són els contractes indefinits No fixos que l’actual acord de promocions només ha pogut tocar parcialment en el cas dels treballadors que tenen proves passades. La resta de companys en aquesta situació, més de 80, encara estan pendents d’una banda de que s’aprovi una plantilla de la CCMA actualitzada i sense distinció entre indefinits fixos i no fixos, i de l’altra de trobar una fórmula que, com en el cas de les promocions de llarga durada, doni les màximes garanties per a la consolidació dels contractes dels afectats. En aquest sentit els recents acords dels sindicats i el sector públic sobre els interins ens poden ajudar a trobar una solució.

Mentrestant, i per donar sortida a la incipient recuperació de la contractació, direcció i Comitè hem acordat un sistema provisional de selecció per a la contractació i promoció temporal que permet també als indefinits no fixos presentar-se als concursos de promoció. Altres aspectes inclosos en l’acord de selecció són l'establiment d'un sistema de mèrits que facilitarà la promoció interna i que limita la preferència absoluta de l’ATRI (la borsa de contractació del sector públic).

Sentència sobre horaris. La CCMA obligada a informar del calendari anual dels treballadors a torns


La Comissió d’horaris del Comitè ha estat reclamant a Recursos Humans la publicació del calendari anual, tal com diu l’article 34 del conveni col·lectiu, perquè els treballadors puguin saber quina serà la seva seqüència d’horaris i torns aproximada durant l’any. Després de moltes converses sense resultats, el Comitè va decidir a principis d’any interposar un conflicte col·lectiu per incompliment del que es preveu a l’art. 34 del conveni.

L’Audiència Nacional ha dictat sentència que obliga a la direcció a comunicar al Comitè, a començament d’any, el calendari anual amb la distribució d’horaris i torns dels treballadors per departaments. També insta a fer la comunicació immediata del calendari pel que queda de 2017.

La conflictivitat amb els temes d’horaris i jornada ha augmentat fins a punts crítics a causa de la desregulació provocada per la reforma laboral amb la introducció de la “Distribució irregular de la Jornada” aplicada de forma abrupta per sobre del nostre conveni. El Comitè ha atès nombroses queixes de treballadors per jornades de fins a 13 hores, discriminacions en el pagament de dietes als no flexibles per fer el mateix horari en la mateixa producció, per partir la jornada fins a dues hores fora dels horaris previstos pels àpats, per increments de la jornada ordinària de 7,5 hores fins a 9 hores en horaris de tarda i nit amb distribució irregular de la jornada restant capacitat del treballador a optar a fer hores extres voluntàries o no, etc.
A partir d’aquesta sentència reclamem a la direcció de Recursos Humans que es plantegi d’una vegada abordar la problemàtica d’horaris i jornada per trobar solucions als problemes descrits.

Increment salarial de l’1% el 2017


Està previst que en l'actualització de la nòmina del 10 d'agost es faci efectiu el pagament de l'increment salarial de l'1% pel 2017 retroactiu des de gener. El conveni col·lectiu contempla que tindrem els mateixos increments que s'apliquin als treballadors del sector públic. Els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya pel 2017 remetien als pressupostos generals de l'Estat pel que fa al salari dels empleats públics. La setmana passada RH ens va comunicar que ja havien rebut les instruccions pertinents del Govern per fer efectiu l'increment salarial.