dijous, 27 de juliol del 2017

ATENCIÓ: Hem de signar autoritzacions individuals per a la devolució de la paga 2012

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEVOLUCIÓ PAGA EXTRA 2012

HEM DE SIGNAR AUTORITZACIONS INDIVIDUALS PER A LA DEVOLUCIÓ QUE CORRESPON DE LA PAGA 2012

document disponible aquí

L’Audiència Nacional ha informat l’advocada del Comitè que s’ha d’iniciar el tràmit de l’execució de la sentencia pel retorn del 53,54 % de la paga extra descomptada el 2012 més els interessos de mora a raó del 10% anual.

En la passada nòmina de març la direcció va fer uns pagaments que no corresponen amb l’aplicació de la sentència, i per aquest motiu, i atenent la reglamentació sobre l’execució individualitzada de la demanda de conflicte col.lectiu, cal que tothom signi un document de delegació de representació al Comitè d’empresa i als seus advocats.

NO serveixen ni fotocòpies ni enviaments per mail; els documents han de ser els originals.

A partir d’aquest divendres 28 de juliol i fins al 5 de setembre es pot portar l’autorització signada (document adjunt) amb la fotocòpia del DNI al local del Comitè. (O deixar-ho en sobre de correu intern, dirigit al Comitè d’Empresa)

Ens posarem en contacte amb les delegacions, corresponsalies i equips territorials per organitzar la recepció d’autoritzacions.

Aquesta reclamació també s’ha de fer extensiva a tothom que treballava a TVC (CCMA) l’any 2012