dijous, 29 de juny del 2017

Retorn RAV / Quota comitè / Salut Laboral

RETORN DEL RAV 


En la nòmina d’aquest mes cobrarem la meitat de la part del 5% del sou anual corresponent al descompte del RAV del 2014, tal com es va acordar en la negociació del conveni. En la nòmina de desembre cobrarem l’altra meitat.

QUOTA COMITÈ


Aquest mes es descomptarà de la nòmina la quantitat de 18 euros corresponent a la quota d’ajut pel funcionament del Comitè d'empresa a tots els treballadors que tenen autoritzat aquest descompte.

LA SALUT LABORAL


A les avaluacions de riscos laborals que s’estan fent a TVC destaca la problemàtica de l'organització del treball en departaments amb col·lectius planificats a torns i amb horari flexible.

De les dades objectives que han facilitat als delegats de prevenció, observem que hi ha un increment d’absentisme des del 2015 que sempre ha estat per sobre del 3%, exceptuant el mes d’agost, i que al 2017 estem al 5’1%. S’entén per absentisme les baixes per accidents laborals, accidents no laborals, malaltia comuna, maternitat/paternitat i recaiguda de malaltia. Aquest increment de baixes entenem que està relacionat amb la pressió constant de feina que recau cada cop més sobre menys plantilla. També hi ha un increment d’accidents "in itinere", és a dir durant el trasllat anant i tornant de casa a la feina, i per això s’està treballant per fer jornades obertes de conducció segura de vehicles.