dilluns, 10 d’abril del 2017

LA DIRECCIÓ INTERPRETA A LA SEVA MANERA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM


La direcció de la CCMA ha aplicat la seva interpretació de la sentència del Tribunal Suprem, confirmant la de l’Audiència Nacional, on es donava la raó al Comitè d’Empresa i s’obligava la direcció a “abonar als treballadors el 41,53% del 7,14% del sou anual de 2012 amb el 10% d’interessos de mora” per l’aplicació il·legal de la retroactivitat de la retallada de sou del 2012 entre gener i juliol del 2012, data del decret llei de retallada. Les quantitats dictades s'han de retornar a tots els treballadors en actiu entre l'1.1.2012 i el 14.7.2012 i proporcionalment als que ho estiguessin parcialment.

En lloc d’abonar aquests diners la direcció ha procedit a ingressar, en data 10 d’abril del 2017, una quantitat equivalent al 8,74% dels diners retallats del sou del 2012 més una quantitat en concepte d’interessos segons uns càlculs que tampoc compartim.

Malgrat que la sentència és molt clara, la direcció fa una interpretació que només correspon a un nou intent de negar-se a retornar els diners que no ens van pagar quan tocava. Els serveis jurídics del Comitè procediran a reclamar al Tribunal Suprem l’execució de la sentència en els termes literals en què està redactada, un cop s’hagi constatat que a data 30 d’abril s’hagi abonat el 34,42%.

El govern de la Generalitat va anunciar en roda de premsa que finalment el 30 d’abril s’abonarà a tots els treballadors del sector públic el 34,42% d’aquells diners retallats el 2012, tal com va acordar a la Mesa General del Sector Públic de Catalunya i com diu una disposició transitòria dels pressupostos de la Generalitat per a 2017.

No pretenem recuperar més diners dels que ens van ser descomptats del nostre sou per una retallada arbitrària, però sí la totalitat que ens correspon més els interessos de la part que la justícia ha considerat il·legal, la que va de gener a juliol del 2012.

Tenim memòria i recordem molt bé que la direcció de la CCMA va ser molt diligent i eficient en aplicar sense cap consideració cap a la negociació col·lectiva totes aquelles retallades que marcaven els decrets del govern central i de la Generalitat, fins i tot aquelles que han estat reiteradament considerades il·legals per la justícia. Ara, quan toca pagar, ho volen interpretar a la seva conveniència.

Un cop més, deixem ben clar que seguim reclamant la recuperació de la resta de drets salarials i laborals retallats els darrers anys: la recuperació del 7,14% del sou del 2013 i 2014 i de totes aquelles disposicions del conveni derogades pel govern de la Generalitat: el fons d’acció social, l’ajut familiar, l’aportació al Pla de Pensions i el complement al 100% del sou en cas d’IT des del primer dia, així com la nostra jornada de 35 hores setmanals ampliada a cop de decret pel govern central.