dimarts, 25 d’abril del 2017

La Jubilació Parcial i el Contracte de relleu, propostes de futur

La sessió informativa organitzada pel comitè d'empresa sobre la modalitat de la jubilació parcial amb contracte de relleu va ser un èxit d'assistència i de participació. Les advocades Teresa Blasi i Karmele Rodríguez, del Col·lectiu AIDE, que són els serveis jurídics del Comitè, van fer l'exposició de la situació legal actual i van respondre les preguntes concretes que van sorgir.

Aquest és el link amb la gravació sencera de la sessió: Vídeo Sessió auditori

A continuació fem un resum de la sessió:

En què consisteix la jubilació parcial?
La legislació actual permet la jubilació parcial amb la reducció de la jornada laboral que pot ser d'un mínim del 25% i d'un màxim del 75%.

I el Contracte de relleu?
La modalitat de jubilació parcial comporta un contracte de relleu per a un nou treballador. Quan el treballador acollit a la jubilació parcial del 75% de la jornada passa a la jubilació definitiva, el rellevista, pot continuar amb contractació indefinida.

El Rellevista ha de substituir el lloc de treball del jubilat parcial?
No cal cobrir necessàriament el mateix lloc de treball. El que sí que s'ha de respectar és que la base de cotització del nou contractat sigui com a mínim del 65% del treballador substituït.

Es pot "compactar" el temps de treball parcial?
Sí, per períodes anuals. D'acord amb l'empresa, el tipus de reducció de jornada pot ser agrupada en uns mesos l'any. Per exemple en el cas d'una jubilació parcial del 75% es podria treballar tres mesos seguits d'un any.

Què es cobra mensualment mentre s'està en règim de jubilació parcial?
Es cobraria d'una banda una nòmina de l'empresa en funció del percentatge de temps treballat i de l'altra, la pensió de jubilació de la Seguretat Social que correspondrà al percentatge restant. El treballador i l'empresa han de continuar cotitzant com si estigués a jornada completa.

I què es cobra quan es passa a jubilació completa?
Per calcular la pensió es tindrà en compte tot el període de jubilació parcial com si s'hagués treballat a temps complet

La direcció de la Corpo què hi diu?
Res de moment, perquè encara no hi ha un marc de negociació, tot i que no caldria esperar al nou Conveni per fer un acord. Per a les sol·licituds individuals és cert que la direcció no està obligada a atendre peticions de jubilació parcial, però tampoc ho tenen prohibit.
Hi ha empreses públiques com la nostra que apliquen amb normalitat els plans de jubilació parcial voluntària

Què proposa el Comitè sobre la Jubilació parcial i el Contracte de relleu?
Des del Comitè volem plantejar un pla de jubilació parcial voluntària vinculada a contractes de relleu, des d'ara i pels pròxims anys, per poder atendre la necessitat de renovació i manteniment de la plantilla i la producció. El pla de jubilació parcial que s'acordi s'hauria d'incloure en el pròxim conveni.