divendres, 24 de febrer del 2017

Informació sobre l'assemblea i reunions per a la consolidació de promocions de llarga duradaA l’assemblea sobre consolidació de promocions de llarga durada es va exposar la situació actual de les negociacions.

S’està treballant paritàriament (comitè i direcció) en la determinació de les persones que compleixen els criteris acordats en la negociació de Conveni : 24 mesos de promoció continuada a una categoria superior inclosa en Conveni, sense considerar les vacances, en el període entre 1.1.2012 i 30.9.2016 i consideració especial per a aquelles persones que tenen proves de la categoria de promoció.

La direcció afegeix un criteri restrictiu com és el de la “capacitat d’absorció”, és a dir, que limita la quantitat de persones que pot assumir amb caràcter indefinit en cada categoria. En aquest punt estem molt allunyats atès que el que planteja la direcció no resol la problemàtica real de les promocions llargues que hem xifrat en prop de 300 cassos.

En canvi, comitè i direcció coincidim en que, si s’arribés a un acord en aquesta part, caldria elaborar una nova plantilla que hauria d’aprovar pel Consell de govern de la Corporació, i que seria presentada a Funció Pública com un procés extraordinari de consolidació de situacions de promoció de llarga durada que cal resoldre abans de procedir a noves contractacions a través dels processos de selecció habituals.

El Comitè ha plantejat que aquest seria el moment adequat per resoldre la situació dels contractes indefinits no fixos i convertir-los en fixos.

També hem proposat a la direcció la necessitat que cada treballador/a promocionat pugui consultar les seves dades de forma individual i àgil. A l’espera de resoldre aquesta qüestió, el Comitè d’empresa fixa uns horaris per a consultes específiques sobre les promocions els dilluns i dimecres de 14.30 a 16 hores, al local del Comitè.

Seguirem fins a primers d’abril amb aquesta “fase interna” de treballs i negociació per avançar cap a un possible acord tot i que  encara estem molt lluny d’aconseguir-ho.

Continuarem informant amb comunicats i assemblees sobre l’evolució dels treballs de la comissió.