dimecres, 15 de febrer del 2017

Demandes jurídiques pels horaris


DEMANDES JURÍDIQUES PELS HORARIS

El Comitè d'empresa interposarà conflicte col.lectiu per denunciar diversos incompliments del conveni com la no publicació durant aquest mes de gener del calendari laboral anual tal com es preveu en l'art. 34 i que ha de servir als treballadors planificats per saber quina ha de ser la distribució inicial dels seus torns durant l'any. També demandem els abusos en les interrupcions pel temps dels àpats que ultrapassen les franges de dinar (14 a 16 h.) o sopar (21 a 23 h.) i la no aplicació de l'acord de conveni d'informar individualment als treballadors afectats de la borsa d'hores a compensar provinents de la distribució irregular de la jornada, entre altres temes relacionats amb els horaris.

El Comitè també ha encarregat als serveis jurídics estudiar la demanda per discriminació sobre la compensació dels festius en dissabte dels treballadors que tenen torn fix de cap de setmana.


LA SELECCIÓ DE PERSONAL, FORA DE CONVENI

Darrerament des de RRHH s'han iniciat processos de selecció per fer contractacions temporals superiors a 3 mesos, per les quals ens diuen que s'han de fer proves públiques tal com els ordena l'Administració Pública. En concret fa una setmana RRHH va seleccionar candidats per cobrir una contractació d'OPI per més de 3 mesos. Van admetre a proves 22 persones per triar-ne una.

Aquesta selecció no s'ha fet tal com està acordat en conveni. No es va comunicar al Comitè a través de la Comissió de contractació, no s'ha publicat internament. Tampoc hi ha hagut participació dels representants dels treballadors en l'establiment de requeriments ni en la selecció de candidats. El contingut de les proves les ha decidit unilateralment RRHH, i tot el procés s'ha fet contravenint el que està establert en conveni.

La direcció de RRHH de la CCMA obeeix al Departament de Funció Pública, que per una banda impedeix fer la contractació necessària per a substitucions i pics de feina, i per l'altra ens vol imposar els seus criteris de selecció en els escassos contractes que es fan.

Aquesta manera de fer, al marge del Comitè d’empresa i de les normes internes de contractació i selecció,  genera confusió entre els treballadors i  vulnera el conveni. Plantejarem la qüestió de la selecció de personal als serveis jurídics del Comitè. 


ASSEMBLEA PROMOCIONS

Dimarts 21 de febrer, a les 15 h a l'auditori del CEI convoquem ASSEMBLEA per parlar de l'estat de les negociacions sobre la consolidació de les promocions de llarga durada.