dimarts, 21 de febrer del 2017

AMB LA NÒMINA DE MARÇ ENS HAN DE TORNAR EL 35,32% DE LA RETALLADA DEL 2012


El Comitè d’Empresa s’ha adreçat a la direcció de Recursos Humans i la direcció financera per recordar el compromís que va adquirir el govern de la Generalitat amb la Plataforma Sindical Unitària dels serveis públics en l'acord de 9 de juny del 2016 i que recull, entre altres punts, el retorn del 75,96% pendent dels salaris retallats el 2012 (l’anomenada “retallada de la paga de Nadal” que en el nostre cas va representar 1/14 part del sou anual).
Les quantitats pendents de devolució són:

Març 2017
35.32%
Març 2018
20.32%


El novembre del 2016, el més tard que es podia fer segons l’acord signat, la direcció de la CCMA va retornar el primer termini. Esperem que aquest cop l’abonament del 35,32% dels diners impagats es faci sense cap demora en la nòmina de finals de març.

Recordem també que l’Audiència Nacional ens va reconèixer el dret a percebre el 41,81% d’aquella retallada del 2012, per la retroactivitat improcedent que es va aplicar. Aquesta sentència favorable als treballadors està recorreguda per la direcció de la CCMA al Tribunal Suprem.

D’altra banda, els sindicats del sector públic, continuen reclamant al govern el retorn de les “pagues” del 2013 i 2014 (en el nostre cas, també 1/14 part del sou anual), així com els complements socials anul·lats dels convenis col·lectius, (complement d’IT fins al 100% des del primer dia, fons d’acció social, ajut familiar, pla de pensions) i el retorn a la jornada pactada anterior a la Reforma Laboral (en el nostre cas, 35 hores setmanals). El govern, però, no ha reconegut de moment aquest deute  amb els treballadors públics en el projecte de pressupostos 2017.