dilluns, 5 de desembre del 2016

EL CONTRACTE PROGRAMA 2017-2020 ES POSA EN MARXA

El Consell de govern de la CCMA, a instàncies del Parlament, ha rebut el mandat d’elaborar la proposta de contracte programa 2017-2020 abans de finals d’aquest any 2016. Així, en la seva última reunió el Consell de Govern ha donat curs als procediments per elaborar-lo, entre ells ha demanat als Comitès d’Empresa de la televisió i la ràdio que formulin el seu informe preceptiu en el termini de 10 dies. I així ens posem a la feina reclamant un finançament estable i suficient per mantenir en aquest període la capacitat productiva de la radiotelevisió pública, el manteniment dels llocs de treball necessaris per a aquesta producció i el respecte per la negociació col·lectiva i els acords de conveni.

COMENTARIS SOBRE ELS DARRERS ARTICLES I CONFERÈNCIES SOBRE TV3 

Novament tornen a aparèixer, en boca de portaveus de les productores privades i en articles de diaris, reflexions sobre la CCMA, algunes apocalíptiques, altres interessades, que qüestionen la viabilitat de l’empresa actual i el seu futur i que senyalen els treballadors i la capacitat productiva de la CCMA com un problema per a obtenir directament accés als pressupostos públics.
Insistim que cal un finançament estable per a la CCMA i que puguem mantenir la producció pròpia per fer productes de qualitat. La col·laboració amb les productores privades no pot sortir d’un pressupost insuficient i retallat. El que cal és un pressupost específic i ben diferenciat del pressupost ordinari per a fer front als compromisos amb el sector audiovisual privat. 

COBRAMENT DE CONCEPTES VARIABLES DE LA NÒMINA EN VACANCES

L' Audiència Nacional ha dictat sentència parcialment favorable al conflicte col·lectiu sobre el cobrament en el període de vacances d’alguns conceptes de la nòmina variable que formen part de la retribució habitual o mitjana del treballador/a.
El Comitè d’Empresa, seguint la jurisprudència del Tribunal Suprem per l’aplicació a l’Estat  de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE coneguda com a “afer Locke”, va presentar aquesta demanda que ara l’Audiència Nacional ha estimat parcialment.
“... Declaramos el derecho de los trabajadores y trabajadoras afectados (...) a que se les retribuyan las vacaciones conforme a su remuneración normal o media conforme a la percibida en los once meses anteriores al pago incluyendo en la misma además del salario base y la antigüedad los siguientes conceptos: complemento de nocturnidad, complemento por disponibilidad en días de guardia, complemento de flexibilidad, complemento especial matinal, complemento especial por “fraccionamiento” de franjas
La sentència implica el pagament d’aquests conceptes des del 31 de juliol de 2014 i encara no és ferma, pot ser recorreguda davant del Tribunal Suprem. L’Audiència Nacional no ha inclòs entre els conceptes a pagar en vacances el complement de cap de setmana, com demanava el Comitè d’Empresa. Val a dir que en el judici l'advocat de la direcció de la CCMA va argumentar que el cap de setmana es treballava “de manera voluntària” .