dimarts, 25 de juliol de 2017

241 promocions / Sentència calendari anual / Increment salarial de l’1% el 2017

241 treballadors i treballadores consolidaran la seva promoció


El conveni pactat el 2015 establia les bases per a la consolidació de les promocions de llarga durada mitjançant una negociació que ha culminat aquest juliol amb el reconeixement de 241 promocions a la categoria que han estat exercint durant anys. S’ha acordat també que 56 persones més que han format part de l’estudi tindran prioritat en les promocions: els treballadors amb proves passades i els que acumulen 18 mesos de promoció.

En els pròxims mesos s’hauran de fer els processos de verificació anomenats “processos de canvi de destinació” per donar compliment a la consolidació definitiva de les promocions, i també s’hauran d’abordar les altres negociacions que es van comprometre en conveni com són la descripció i valoració dels llocs de treball de nivell “H” i l’establiment dels grups professionals que haurien de substituir l’actual classificació de categories.

Un dels temes prioritaris que també s’han de tractar amb urgència són els contractes indefinits No fixos que l’actual acord de promocions només ha pogut tocar parcialment en el cas dels treballadors que tenen proves passades. La resta de companys en aquesta situació, més de 80, encara estan pendents d’una banda de que s’aprovi una plantilla de la CCMA actualitzada i sense distinció entre indefinits fixos i no fixos, i de l’altra de trobar una fórmula que, com en el cas de les promocions de llarga durada, doni les màximes garanties per a la consolidació dels contractes dels afectats. En aquest sentit els recents acords dels sindicats i el sector públic sobre els interins ens poden ajudar a trobar una solució.

Mentrestant, i per donar sortida a la incipient recuperació de la contractació, direcció i Comitè hem acordat un sistema provisional de selecció per a la contractació i promoció temporal que permet també als indefinits no fixos presentar-se als concursos de promoció. Altres aspectes inclosos en l’acord de selecció són l'establiment d'un sistema de mèrits que facilitarà la promoció interna i que limita la preferència absoluta de l’ATRI (la borsa de contractació del sector públic).

Sentència sobre horaris. La CCMA obligada a informar del calendari anual dels treballadors a torns


La Comissió d’horaris del Comitè ha estat reclamant a Recursos Humans la publicació del calendari anual, tal com diu l’article 34 del conveni col·lectiu, perquè els treballadors puguin saber quina serà la seva seqüència d’horaris i torns aproximada durant l’any. Després de moltes converses sense resultats, el Comitè va decidir a principis d’any interposar un conflicte col·lectiu per incompliment del que es preveu a l’art. 34 del conveni.

L’Audiència Nacional ha dictat sentència que obliga a la direcció a comunicar al Comitè, a començament d’any, el calendari anual amb la distribució d’horaris i torns dels treballadors per departaments. També insta a fer la comunicació immediata del calendari pel que queda de 2017.

La conflictivitat amb els temes d’horaris i jornada ha augmentat fins a punts crítics a causa de la desregulació provocada per la reforma laboral amb la introducció de la “Distribució irregular de la Jornada” aplicada de forma abrupta per sobre del nostre conveni. El Comitè ha atès nombroses queixes de treballadors per jornades de fins a 13 hores, discriminacions en el pagament de dietes als no flexibles per fer el mateix horari en la mateixa producció, per partir la jornada fins a dues hores fora dels horaris previstos pels àpats, per increments de la jornada ordinària de 7,5 hores fins a 9 hores en horaris de tarda i nit amb distribució irregular de la jornada restant capacitat del treballador a optar a fer hores extres voluntàries o no, etc.
A partir d’aquesta sentència reclamem a la direcció de Recursos Humans que es plantegi d’una vegada abordar la problemàtica d’horaris i jornada per trobar solucions als problemes descrits.

Increment salarial de l’1% el 2017


Està previst que en l'actualització de la nòmina del 10 d'agost es faci efectiu el pagament de l'increment salarial de l'1% pel 2017 retroactiu des de gener. El conveni col·lectiu contempla que tindrem els mateixos increments que s'apliquin als treballadors del sector públic. Els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya pel 2017 remetien als pressupostos generals de l'Estat pel que fa al salari dels empleats públics. La setmana passada RH ens va comunicar que ja havien rebut les instruccions pertinents del Govern per fer efectiu l'increment salarial.

dijous, 29 de juny de 2017

Final de curs i la CCMA continua atrinxerada

Fem un breu repàs de les assignatures pendents:

Contracte Programa i pressupost

La consellera de la presidència, Neus Munté, va anunciar que aquest mes de juny hi hauria un nou contracte programa (2017-2020) per a la CCMA i, de moment, el tràmit d’aprovació no ha finalitzat. D’aquest contracte programa en depèn la recuperació i l’estabilitat del finançament pels pròxims anys.

Pla Estratègic

El Consell de la CCMA va dir que a finals de juny hi hauria un pla estratègic que a hores d’ara no s’ha fet públic. Els encarregats de fer el pla van dir que convocarien els comitès per parlar del nou Marc Estratègic, però no hi ha hagut cap més contacte.

Llei de la CCMA

La ponència parlamentària de la nova llei de la CCMA, que havia d'acabar les tasques aquesta setmana, d'acord amb la moció que va fixar com a límit el primer semestre, continuarà amb dues sessions el mes de juliol, però no està assegurat que acabi la feina abans de vacances. Recordeu que el principal punt de les propostes és el canvi en el sistema de governança, de manera que l'elecció del Consell de Govern sigui per una majoria qualificada de 2/3..

Renovació del Consell de govern de la CCMA i compliment de les mocions del Parlament

El Parlament va aprovar en la mateixa moció que el juny també acabava el termini per dur a terme el recanvi de tres consellers, previst per la Llei de la Corpo, però l’actual Consell no té intenció de renovar-se. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reclamat a la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, que notifiqui quins són els consellers que deixen el càrrec, però aquesta instància tampoc obté resultats. El Consell s’ha atrinxerat i al·lega que s’hauria de fer un sorteig intern per triar quins són els consellers que han de deixar el càrrec, un sistema que només s'utilitza quan tots els consellers són nomenats en el mateix moment, i que no és el cas. I tampoc no té cap intenció d’acatar la moció parlamentària que va reclamar la dimissió de Núria Llorach i la reprovació del nomenament del director Vicent Sanchis.
En resum, l’acció parlamentària i institucional en relació a la CCMA no fructifica i mentrestant el Consell de la CCMA es rifa el Parlament.

Retorn RAV / Quota comitè / Salut Laboral

RETORN DEL RAV 


En la nòmina d’aquest mes cobrarem la meitat de la part del 5% del sou anual corresponent al descompte del RAV del 2014, tal com es va acordar en la negociació del conveni. En la nòmina de desembre cobrarem l’altra meitat.

QUOTA COMITÈ


Aquest mes es descomptarà de la nòmina la quantitat de 18 euros corresponent a la quota d’ajut pel funcionament del Comitè d'empresa a tots els treballadors que tenen autoritzat aquest descompte.

LA SALUT LABORAL


A les avaluacions de riscos laborals que s’estan fent a TVC destaca la problemàtica de l'organització del treball en departaments amb col·lectius planificats a torns i amb horari flexible.

De les dades objectives que han facilitat als delegats de prevenció, observem que hi ha un increment d’absentisme des del 2015 que sempre ha estat per sobre del 3%, exceptuant el mes d’agost, i que al 2017 estem al 5’1%. S’entén per absentisme les baixes per accidents laborals, accidents no laborals, malaltia comuna, maternitat/paternitat i recaiguda de malaltia. Aquest increment de baixes entenem que està relacionat amb la pressió constant de feina que recau cada cop més sobre menys plantilla. També hi ha un increment d’accidents "in itinere", és a dir durant el trasllat anant i tornant de casa a la feina, i per això s’està treballant per fer jornades obertes de conducció segura de vehicles.

dilluns, 12 de juny de 2017

Canvis dràstics i amb presses


En una trobada amb responsables de Recursos Humans i amb el director d'Informatius, el Comitè d'Empresa ha confirmat que la direcció vol ajuntar sota una única direcció que depengui d'Informatius els programes i els equips del “Sense Ficció” i el “30 minuts”. Aquest canvi comporta el relleu dels actuals directors, Joan Salvat i Eduard Sanjuán, que seran substituïts per Raül Gallego, ENG, que tornaria a TVC amb un contracte mercantil i també el trasllat de l'equip del “Sense Ficció” al “30'”. En principi, la intenció de la direcció és mantenir les "marques" i els horaris de tots dos programes.
Prèviament, la direcció d'Informatius havia notificat els canvis a l'equip del “30'”, però l'equip del "Sense ficció" va conèixer la notícia per la premsa i encara no sap els motius de la reorganització.

En la mateixa reunió també es va tractar del nou format del “Telenotícies Comarques”, sense desconnexions, i la supressió de "Tot un món" i "Espai Terra".

En relació amb el nou “Comarques” la direcció defensa el canvi, que ve motivat per la falta de plantilla suficient per mantenir les desconnexions territorials, tot i que també respon a un canvi profund en la manera d'informar, que començaria pel territori. Des del Comitè, vam expressar preocupació per la pèrdua de la informació de proximitat que no té cabuda en un informatiu d'àmbit de tot Catalunya, i també per la reorganització de la feina pel que fa a horaris i perfils professionals dels treballadors. També vam recordar el desaprofitament d'anys d'inversió en els platós de les delegacions, que ara quedaran en desús.

La direcció va respondre que de moment els horaris i funcions dels treballadors de les delegacions no es tocaran. Sobre el model del nou informatiu, David Bassa va explicar que volen potenciar els directes des de totes les delegacions i equips territorials, i que TV3 no ha de competir amb les televisions locals pel que fa a continguts. També va dir que les inversions anteriors en infraestructures de platós no els faran variar l'estratègia, perquè "les estructures no poden pesar més que els continguts". A primers del 2018 la direcció s'ha compromès a fer una valoració conjunta amb les delegacions del funcionament del nou programa.

Sobre la supressió de "Tot un món", vam dir a la direcció que ho considerem un error i una pèrdua important en la programació pel seu caràcter de servei públic en un tema clau. És dels pocs programes de TVC  sobre immigració i té un merescut prestigi entre el teixit associatiu i cultural d'immigrants del nostre país. Davant l'afirmació de Bassa que el programa només s'ha suspès, i que pot tornar en el futur, vam insistir que el programa ni se suspengui ni s'interrompi, i menys amb l'únic argument que cal reforçar informatius diaris els pròxims mesos.

Pel que fa a “Espai Terra”, la direcció ens va confirmar que no s'està treballant en cap nou programa de temàtica mediambiental ni de natura, i que aquests continguts s'encabiran dins del nou magazín del matí i també en el nou “TN Comarques”. El Comitè, però, va manifestar la seva preocupació per la desaparició de programes amb temàtiques de tant interès social com la immigració o el medi ambient.


NOTA DELS PROMOTORS DEL FUTUR CONSELL PROFESSIONAL DE PROGRAMES

La comissió nomenada pel Consell de Govern de la CCMA –Brauli Duart, Josep Vilar i Rita Marzoa- s’ha reunit amb membres de la plataforma que promou la creació d’un Consell dels Professionals de Programes i Antena. La reunió, amb assistència de professionals de Catalunya Ràdio i de TV3, s’ha celebrat per avaluar la proposta d’estatuts aprovada en assemblea de treballadors de TV3 i per avançar en la redacció d’uns estatuts definitius per a un consell professional que ha de donar empara als professionals de programes de la CCMA.

En representació de la direcció de la CCMA, la comissió ha manifestat que està interessada en la creació d’aquest consell de programes a més a més del ja existent Consell Professional d’Informatius, i presentarà una contraproposta, a negociar, de l’esborrany presentat per la plataforma, per deixar-lo enllestit al juny.

Pròximament la plataforma de promotors del nou Consell Professional de Programes convocarà una assemblea per parlar dels següents passos a fer.


dimarts, 30 de maig de 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


Els comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio volem manifestar que el Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya està pendent de renovació i fora dels terminis establerts. Així mateix volem recordar que aquest Parlament es va comprometre a dur a terme aquesta renovació dins el primer semestre de 2017.

En compliment de la llei de la CCMA del 2012, dels sis membres del Consell de Govern de la CCMA la meitat haurien d’haver estat renovats el març del 2015. En aquest moment, això encara no s’ha dut a terme i la meitat del Consell es troba fora del període de mandat establert en la llei. La meitat dels seus membres en formen part des d’abans del 2012.

Hi ha l’acord de tots els grups parlamentaris, aprovat en una resolució i dues mocions del Parlament, que s’ha de tornar a l’elecció dels membres del Consell de Govern per majoria de dos terços del Parlament i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

La resolució 306/XI (IV.3) de 6 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, instava la cambra a que es substituïssin els consellers que estan cessats i en funcions durant el primer semestre del 2017:

“Dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació s’ha de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig que haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords de la Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.”

La moció 63/XI de 20 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, es ratificava en el contingut del punt 41.b de la Resolució 306/XI del Parlament.

D’altra banda instem aquesta Presidència perquè faci possible el compliment de la moció 302-00134/11 del 6 d’abril de 2017, en la que per majoria del Parlament es va reprovar el nomenament del nou director de TV3, i es va demanar la dimissió de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA, així com a considerar altres candidatures per a la direcció de TV3.

Per tot l’exposat ens adrecem a vostè, atès que el Parlament de Catalunya que presideix és la institució que ha de vetllar perquè l’aplicació de la llei i els acords del Parlament es duguin a terme.

Demanem la seva atenció perquè emprengui les mesures oportunes i aquesta situació anòmala pugui ser esmenada.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,


Roser Mercader Tondo
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-TV3

Mercè Alcocer Gendrau
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-CatRàdiodivendres, 26 de maig de 2017

Novetats a l'organigrama / Producció i programació / Espai saturat al CEI / Unitats Mòbils / TUNEGEM LA PEDRA


Novetats a l’organigrama

La direcció de la CCMA ha anunciat un canvi important en l’organigrama: Christian Garcia passa de director "confluït" a director corporatiu d’Esports, situat al mateix nivell de responsabilitat que els directors de TVC i de Catalunya Ràdio.  Segons el director de TV3 aquest esquema de “supradirector” encara no es trasllada a Informatius.

Aquesta reorganització, que forma part de l’estratègia del Consell de govern, pot comportar  conflictes en la presa de decisions i  retalla el marge d’autonomia dels directors dels mitjans en relació al Consell de la CCMA.
En els pròxims dies esperem que el nou director corporatiu d’Esports ens expliqui els seus projectes i quina és la seva visió sobre els Esports i el canal Esport3.

D’altra banda, també  hi ha hagut moviments en l’estructura de planificació de recursos (plànning), que ara passa a dependre d’Andreu Martínez, Director de Recursos Humans i Estratègia, que  va arribar a la CCMA l’any 2015 de la mà de Brauli Duart des del departament d’Interior i que ha anat canviant i afegint  competències des del seu fitxatge. En el poc temps que porta a la CCMA ha estat director d’Estratègia Corporativa, director de Mitjans Digitals i Estratègia, Director d’Estratègia i Recursos Humans, i ara també assumeix el departament de planificació que depenia de Gestió de Recursos, l’àrea que dirigeix Teresa Farré.
Andreu J. Martínez 


Producció i Programació d' Estiu i nova temporada

Aquest dijous hem fet la reunió de seguiment de producció, la primera amb Vicent Sanchis des que és director de TVC. Ha posat èmfasi en què a l'estiu la programació no ha de baixar de nivell i en què, a falta de més injecció econòmica, cal buscar més recursos per a la programació per la via de trobar esponsorització.

Els programes previstos per a l’inici de temporada s’avancen a l’estiu: continuarà “Joc de Cartes”, “Els Matins” (dues hores diàries), nous episodis de “El Foraster”, començarà  ”Aeroports”, “Això no és un trio”, i alguna sèrie de producció aliena.
Pel que fa a les novetats de setembre hi haurà nous capítols de la sèrie “Merlí” i començaràn la nova telenovel·la que substituirà “La Riera” i un nou programa produït per Mediapro en comptes de “Divendres” , entre altres produccions que encara no estan concretades. S’acaba “Espai Terra”, perquè la direcció ha decidit tancar l’únic programa amb continguts de medi ambient i natura. L'argument de consolació és que s'inclourà aquesta temàtica en el nou magazín del matí. Recordem que fa uns anys ja es va eliminar el programa "El Medi Ambient".

Espai saturat al CEI

Per a la nova etapa de “Els Matins” està previst el trasllat de part de l’equip del programa al CEI. Des del Comitè  hem insistit que els espais a la redacció d’Informatius, les sales de maquillatge i altres dependències d'aquest edifici estan del tot saturats i no veiem possible encabir més gent. 
La direcció s’ha compromès a fer una nova reunió per informar de l’evolució i terminis de les obres de l’edifici annex i també del projecte concret de redistribució d’espai de la primera i segona planta del CEI en què estan treballant els directius d'Informatius.

Unitats mòbils

Des del Comitè hem plantejat a la direcció un seguit de casos relacionats amb les assistències de les Unitats mòbils que sovint s’externalitzen per falta de dotació de personal intern, i per la imposició de no contractar. La direcció ha volgut justificar algunes d'aquestes externalitzacions, però s'han compromés a obrir el diàleg amb el Comitè i a informar millor.


TUNEGEM "LA PEDRA"

La resposta de Núria Llorach, en nom del Consell de govern, a la proposta del Comitè de substituir la inscripció del monòlit de l'entrada de TV3 ha estat xocant. Declina prendre una decisió en aquesta matèria tan transcendent fins que el Parlament de Catalunya digui alguna cosa al respecte. Això és ben sorprenent, perquè en canvi  la Vicepresidenta i Presidenta en funcions des de fa 13 mesos no respecta la decisió del Parlament que li demana la dimissió, o reprova el nomenament del director,.


Mentre la direcció de la Corporació s'ho rumia, anirem fent : 


 DIMARTS 30, a les 13:30h reinaugurem LA PEDRA

dijous, 18 de maig de 2017

Formació/ Paga 2012 / Democratitzem la pedra / Selecció de Corresponsals / Promocions de llarga durada

CURSOS DE FORMACIÓ

Al portal “Confluence” i al Portal intern podeu consultar tots els cursos de Formació que s'estan fent a TVC. Des del portal intern també us podeu inscriure als cursos vigents.
La comissió de Formació ha rebut més de 40 propostes de cursos. Actualment estan obertes les formacions següents: Excel, Outlook i Anglès en llista d'espera. Al setembre està previst fer la formació de PowerPoint i Word entre d’altres formacions. També es fan cursos de català i es faran noves sessions sobre xarxes socials,
 i està previst fer formació, oberta a tothom, d'Autogestió de l'Estrès.
DEVOLUCIÓ DE LA PAGA DE 2012
El Comitè està tenint contactes amb la direcció perquè es faci l’aplicació correcta de la sentència de devolució de la paga del 2012 i dels interessos. És un últim intent de resoldre el cas abans d’apel·lar de nou als tribunals per a l’execució de sentència.
DEMOCRATITZEM "LA PEDRA" 

A proposta de treballadors que han demanat que es faci alguna acció per canviar la pedra commemorativa de TV3, el Comitè d'empresa s’ha dirigit al Consell de govern de la CCMA perquè se substitueixi la inscripció actual que fa referència a l’ex-president Jordi Pujol per un text que recull millor l'origen de la Corporació:

"El 10 de maig de 1983 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió"
SELECCIÓ DE CORRESPONSALS

El Comitè d'empresa NO ha  "supervisat" la  selecció dels corresponsals de TV3 i Cat Ràdio a Washington. RRHH  va convocar al Comitè i en la mateixa sessió  va informar dels criteris de selecció, els candidats que s'havien presentat i la puntuació final unilateral de la direcció.

Reclamem que  els actuals processos oberts per a la delegació de València i per als Pirineus i els que hi hagi en el futur en aquest àmbit es facin amb transparència i amb garanties d'objectivitat reals per als aspirants.

PROMOCIONS DE LLARGA DURADA, RECTA FINAL


En les darreres reunions s’ha avançat en el nombre de treballadors que han de consolidar la categoria, però encara hi ha distància en alguns punts de la negociació. El dia 29 està prevista una reunió important per aclarir les diferències que mantenim, i  després convocarem ASSEMBLEA per informar i debatre sobre els resultats de la negociació.