dijous, 17 de gener de 2019

35 hores a partir del 4 de febrer / PwC pla de prevenció de delictes / Propostes Formació 2019 / Permisos per acompanyar familiars / S'ajorna la renovació del Consell de la CCMA


35 hores a partir del 4 de febrer

Dos mesos més tard del que correspondria, ha arribat a Recursos Humans l’autorització del departament de Funció Pública i a partir del 4 de febrer totes les planificacions seran de 35 hores setmanals, amb l’adaptació que correspon als horaris de cap de setmana, reduccions de jornada i altres.

Recordem que l’acord consisteix en tornar a la planificació de 35 hores d’activitat productiva, més dues hores i mitja de formació no assignades que es computaran anualment, amb un seguiment semestral. Una comissió paritària farà el seguiment de les incidències i del còmput anual. També està acordat que en el cas que la formació no es pugui fer dins l’any en curs es pot fer l’any següent (2020). Es comptarà la formació i/o autoformació ja realitzada durant el 2018, i l’any 2019 també es comptaran les hores de formació que es fan dins de la jornada.

La comissió de seguiment es reunirà el 30 d’abril del 2019 per tractar sobre la conversió definitiva a la jornada de 35 hores. (A l’abril es coneixerà la dada del compliment de la regla de despesa de Catalunya pel 2018. Tot indica que l’Administració catalana complirà la regla de despesa i ja no hi haurà l’impediment que Funció Pública al·legava per vetar les 35 hores sense condicions)

L’acord havia d’entrar en vigor a partir del 3 de desembre, i des del Comitè entenem que les 20 hores (10 hores de desembre i 10 hores de gener) que hem treballat de més aquests dos mesos, haurien de restar-se de la borsa d’hores de formació futures. Per tant s’hauran d’establir els mecanismes per resoldre aquesta situació que es deriva de la demora de l’autorització de l’Administració.

PwC ha fet un pla de prevenció de delictes per encàrrec de la Corpo

La CCMA ha publicat al portal intern el comunicat  “Implantació del Model de prevenció i detecció de delictes de la CCMA (Compliance)”.  Es tracta d’un conjunt de normes internes per prevenir delictes que s’ha encarregat a la consultora Price Waterhouse Cooper (la mateixa que va rebre l’encàrrec de la CCMA de fer l’ERO del 2013).   En el Model de prevenció que exposen hi consten un seguit de delictes de diversa gravetat i s’ofereix un “Canal de Denúncies” per informar confidencialment a la direcció. L’objectiu, més enllà, de perseguir suposats delictes, sembla que sigui evitar responsabilitats penals per a la CCMA.

El Comitè d’empresa ha encarregat als serveis jurídics una valoració sobre les mesures publicades al portal intern i hem demanat a la direcció de la CCMA aclariments sobre el contingut del “Compliance”.  

Estem d’acord que hi hagi un codi de bones pràctiques a l’empresa, però creiem que és feina de l’auditoria interna vetllar perquè es faci tot correctament, i no veiem necessària la despesa de l’encàrrec a PwC  (34 mil euros). Tampoc ens sembla bona pràctica crear un “Canal de denúncies” internes que pot fomentar la delació entre companys i que sotmet els treballadors a una tensió de sospita permanent que s’afegeix a la pressió de la feina.

Propostes pel Pla de formació 2019

Us informem que està oberta la sol·licitud del Pla de Formació 2019. Volem recollir el màxim de propostes formatives de treballadores i treballadors per proposar a la direcció. Les podeu fer arribar al següent correu electrònic: Comi_for_TVC_CR@ccma.cat
Podeu consultar els cursos que s’han fet i s’estan fent darrerament aquí: https://confluence.tv3.cat/x/GB7KBQ

Permisos per acompanyar familiars a intervencions ambulatòries

A ran de consultes sobre permisos per acompanyar a familiars a proves mèdiques i intervencions ambulatòries, recordem, que tot i que no figura al conveni, l’Estatut dels Treballadors, a l’art. 37.3.b), estableix  un permís de dos dies, (o de quatre en cas de desplaçament), per “... intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins segon grau ...”. Cal acreditar la intervenció i que aquesta requereix repòs domiciliari, amb un certificat del centre on s’hagi fet, sense que constin les dades mèdiques.

La renovació del Consell s’ajorna fins a la reforma de la Llei

Finalment no es consumarà l’acord de renovació del Consell de govern de la CCMA que s’havia pactat entre 4 grups parlamentaris i es reprendrà el tràmit de la reforma de la Llei de la CCMA que pot durar mesos. D’una banda el Parlament té l’oportunitat de fer una llei de la Corporació sobre la base d’un consens polític i social més gran, que inclogui el concurs públic per als seus directius i la representació dels treballadors en el Consell. Però d’una altra s’allarga la provisionalitat d’un Consell caducat i que cada cop té menys membres. Per això hem de reclamar celeritat en aprovar una reforma de la llei ja acordada fa un any i mig i que no hi hagi dilacions que retardin la necessària renovació del Consell.dimecres, 9 de gener de 2019

S'ha acabat el termini: 35 hores sense condicions / Increment de sou per al 2019: un 2,25% ara i un 2,75% en total

L’incompliment dels acords de transició a les 35 hores per part de la direcció posa en evidència la feblesa de la interlocució amb la direcció de la Corporació.
Segons ens expliquen des de Recursos Humans, des del mes de novembre passat, els departaments de Presidència, de Funció Pública i d’Economia de la Generalitat estan tramitant l’autorització per a les 35 hores.
No entenem el perquè d’aquesta demora, que endarrereix l’aplicació d’uns acords que ja estan en pràctica en molts departaments i empreses públiques des de fa anys.
 
Els acords condicionats a la formació fins a l'abril han quedat devaluats i sense sentit per l'incompliment de la direcció i per la desídia de les conselleries implicades.
 
No és possible resoldre conflictes negociant si no hi ha confiança que els acords es compleixin.
Caldrà trobar interlocutors sòlids abans de posar en marxa futures negociacions que podrien portar el mateix camí de dilacions i incompliments amb connivència amb l’Administració.
 
En el pròxim plenari el Comitè d'Empresa proposarem noves mesures per recuperar, sense condicions, la jornada de 35 hores del nostre conveni.

Increment de sou per al 2019: un 2,25% ara i un 2,75% en total

El govern de la Generalitat ha acordat amb els sindicats majoritaris l’aplicació a tot el sector públic de Catalunya de l’increment de sou per al 2019 acordat a escala estatal.

En concret, a la nòmina de gener del 2019 hi ha d’haver un increment de sou del 2,25% per a tots els conceptes salarials, que queda consolidat a les taules salarials. L’increment final de l’any 2019 arribarà a un 2,75%. El 0,5% restant està dividit en un 0,25% que es materialitzaria al juliol lligat a l’increment del PIB, i un altre 0,25% de fons addicionals que s’ha d’acordar amb la direcció com es distribueix.
Recordem que l’increment de sou del 2018, un 1,95%, també s’ha consolidat en taules. L’acord d’increments de sou al sector públic és per 3 anys (2018, 2019 i 2020).

dimecres, 19 de desembre de 2018

Sobre la vaga del 21D


El 21 de desembre hi ha convocada a Catalunya una vaga de dues hores (de 12:30 a 14:30).

En aquesta ocasió el Comitè d’empresa de TV3 no s’adhereix a la convocatòria de vaga que fa la Intersindical - CSC, coincidint amb el Consell de Ministres que se celebra a Barcelona.

Tot i així, els treballadors que a títol individual vulguin seguir les dues hores de vaga, compten amb l’empara legal i sindical de la convocatòria i del Comitè d’empresa.

dijous, 13 de desembre de 2018

DEVOLUCIÓ DE LES PAGUES 2013 I 2014 / EL GOVERN ENTRETÉ EL PACTE PEL RETORN A LES 35h / ELS CANVIS A LA CORPO S’HAN DE FER BÉ

DEVOLUCIÓ DE LES PAGUES DEL 2013 I 2014
En l’Assemblea d’avui s’ha informat dels acords dels sindicats amb l’Administració per a la devolució de les pagues del 2013 i 2014. (En el nostre cas la retallada va ser del 7,14% del sou anual.). Els acords que s’han signat han permès desconvocar la vaga de 24h que estava prevista per aquest dimecres.L'acord també inclou el compromís de negociar durant la primera quinzena de gener de 2019 noves mesures de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral.
La concreció del retorn de les pagues és la següent:

-2019: 40% paga de 2013 (10% durant el 1r trimestre)
-2020: 60% de la paga del 2013
-2021: 55% de la paga del 2014 
-2022: 45% de la paga de 2014
En els darrers anys hem anat recuperant les retallades salarials següents: la devolució del RAV des de 2013, la paga de 2012 i, des de la firma del conveni del 2015 que té plena vigència perquè està prorrogat per tercer cop, hem anat incrementant el salari cada any.
Ens queden per recuperar les pagues 2013 i 2014, i també ens hauran de tornar el RAV del 2011 i 2012 com estableix la sentència del RAV.

EL GOVERN ENTRETÉ EL PACTE PEL RETORN A LES 35 HORES
Des de fa un mes la Conselleria de Funció Pública entreté l’autorització de l’acord de les 35 hores. Ara, la darrera excusa és en un nou tràmit que depèn de la conselleria d’Economia. Fonts de la direcció asseguren des de fa dies que l’autorització està en marxa i és imminent, però a hores d’ara, no ha arribat.
Les vagues parcials de novembre es van poder desconvocar pel preacord de transició a les 35 hores i les conselleries no poden frustrar la negociació col·lectiva emparant-se en la burocràcia administrativaper demorar l’aplicació dels acords que afecten milers de treballadors.
Dilluns vinent el Comitè d’empresa es reunirà per proposar noves mesures de pressió dirigides també als càrrecs de l'Administració responsables de reobrir el conflicte amb els treballadors.

ELS CANVIS A LA CORPO S’HAN DE FER BÉ
S’ha informat a l’Assemblea dels desmentits sobre el pacte de quatre partits per repartir-se els seients del Consell de govern de la CCMA de manera que tinguin majoria els del Govern per nomenar "en cremallera" directors i caps d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio. 
El Comitè d’empresa de TV3, conjuntament amb el Comitè de Catalunya Ràdio, hem portat a l’Assemblea de treballadors aquest manifest:


L’Assemblea de treballadors de  TV3 i Catalunya Ràdio reclama als futurs dirigents de la CCMA, siguin els que siguin, mesures urgents per donar estabilitat i futur als mitjans audiovisuals de la Corporació 
També s’ha anunciat l’acord del Comitè de proposar un calendari d’accions, incloent-hi un futur referèndum sobre les designacions i nomenaments de càrrecs a la Corporació i als seus mitjans. Unesmobilitzacions que podrien incloure també vagues.

dimecres, 12 de desembre de 2018

Manifest dels treballadors i treballadores de TV3 i Catalunya ràdio


Quatre grups del Parlament de Catalunya, JuntsxCat, ERC, Cs i PSC, havien pactat repartir-se els 6 llocs del Consell de govern de la CCMA, on els dos partits del Govern en tindrien 4, és a dir, majoria absoluta, i entre ells, la presidència. L'acord també implicaria via lliure perquè els dos grups del Govern es reparteixin "en cremallera" les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio i les d'Informatius.
Però, a més, els consellers proposats per aquests partits responen a criteris de fidelitat política i d’interessos de lobbys del sector audiovisual que no auguren res de bo per a la televisió i la ràdio públiques. Tampoc en aquest repartiment de càrrecs es respecten els criteris de paritat de gènere que es volen impulsar amb el futur Pla d'Igualtat de la Corporació.

Reclamem que aquest pacte no es faci efectiu, i que es culmini amb urgència al Parlament la reforma de la governança de la Corporació aprovada per unanimitat de tots els grups i que preveu una selecció de directius amb garanties d’independència i professionalitat deixant enrere les quotes partidistes i el control dels mitjans per càrrecs de confiança del Govern.

El que la CCMA necessita és una direcció que cregui en el projecte de mitjà públic audiovisual, i que atengui les necessitats ajornades durant anys d’inestabilitat institucional i pressupostària: des del 2009 no hi ha contracte programa, i això provoca la consegüent dependència econòmica del poder polític any rere any, afegida a la provisionalitat que s’ha instal·lat en el dia a dia de les empreses.
Durant els últims anys, la CCMA ha patit les guerres internes dels partits del Govern i els atacs virulents d'una part de l’oposició parlamentària. Aquesta pressió perjudica la credibilitat de la televisió i la ràdio públiques i s’ha d’acabar.

L’Assemblea de treballadors de  TV3 i Catalunya Ràdio reclama als futurs dirigents de la CCMA, siguin els que siguin, mesures urgents per donar estabilitat i futur al mitjans audiovisuals de la Corporació:

-Estabilitat econòmica amb un Contracte Programa amb finançament plurianual suficient per impulsar la producció pròpia i continuar sent el motor de l'audiovisual a Catalunya.

-Aposta decidida per la producció interna que ha de ser el pal de paller del futur de la CCMA i perquè pugui contribuir al seu finançament. 

-Inversions i adaptació tecnològica per als mitjans del futur. La insuficiència pressupostària dels últims anys ha paralitzat les inversions i estem fent  tard per a l’HD, mentre que la ràdio combina la imprescindible implantació IP amb tecnologia analògica obsoleta.

-Impuls de la producció de continguts per atendre les noves formes de consum audiovisual a les xarxes.

-Autonomia de funcionament davant de l’Administració: les empreses de la  CCMA són un servei públic i també una indústria estratègica que dona vida al sector audiovisual de Catalunya. Les traves a la contractació de treballadors, a les inversions necessàries i el bloqueig als acords i negociació col·lectiva, aplicant-nos criteris de la Funció Pública, s’han d’acabar.

-Renovació generacional de la plantilla amb un pla de jubilacions parcials voluntàries i contractes de relleu de gent nova. 

-Una política de contractació que no afavoreixi la precarietat laboral i que atengui els pics de producció i les necessitats estructurals.

-Exigim als nous directius un compromís amb el futur de la plantilla. Som els treballadors i treballadores de la CCMA, els que durant d’anys de retallades i acomiadaments hem assegurat la producció de l’empresa audiovisual més important de Catalunya. Reclamem respecte, diàleg i participació en les estratègies de futur.

-Volem una Televisió i Ràdio pública, plural, de servei, de qualitat i oberta al conjunt de la ciutadania. Amb uns informatius i esports de prestigi, programació cultural i d’entreteniment de qualitat, que també es dirigeixi als nous consums i al públic més jove.


12 de desembre del 2018

dimarts, 11 de desembre de 2018

Ja s’ha constituït el nou comitè d’empresa de TV3-CCMA elegit el 29 de novembre:


Ja s’ha constituït el nou comitè d’empresa de TV3-CCMA elegit el 29 de novembre:

Han estat elegits Roser Mercadé, presidenta i Jaume Mosquera  nou secretari i tresorer.

També s’han designat els membres de les comissions de treball del Comitè. Informem de la composició de les comissions més destacades:

Comissió de seguiment de la Producció: Anna Batalla, Rafel Ràfols, Tito Olivares, Yolanda Blanco, David Romero, Núria Comas, Roque Martínez

Comissió paritària de contractació:  Anna Batalla, Toni Sibera, Jordi López, Meritxell Subirós, Albert Porcel, Ramon Espuny, Chus Elias

Comissió paritària de valoració i classificació de categories: Roser Mercadé, Núria Gómez, Moisès Panisello, Yolanda Blanco, Carmen Mayor, Ramon Espuny, Pilar Martín

Comissió paritària de formació: Moisès Panisello, Montse Ortega, Jaume Mosquera, Reyes Cifuentes, Yolanda Blanco, Joan Roura, Roque Martínez

Comissió paritària de conveni: Moisès Panisello, Tito Olivares, Jordi López Santín, Albert Porcel, David Romero, Ramon Espuny, Roque Martínez

Comissió de Jornada i horaris: Tito Olivares, Toni Sibera, Jaume Mosquera, David Romero, Albert Porcel, Ramon Espuny, Chus Elias

Comissió del Pla d’Igualtat:  Montse Ortega, Núria Gómez, Tito Olivares, Carmen Mayor, David Romero, Núria Comas, Pilar Martín

Comissió de seguiment de les 35 hores: Tito Olivares, Jaume Mosquera, Toni Sibera, Albert Porcel, Yolanda Blanco, Núria Comas, Chus Elías

Comissió de seguiment econòmic: Rafel Ràfols, Jaume Mosquera, Jordi López Santín, Reyes Cifuentes, Núria Amat, Ramon Espuny, Roque Martínez

Delegats de prevenció del Comitè de Salut Laboral:  Montse Ortega, Pilar Gatius, Núria Balaguer, Lluís Riola, Josep Maria Fernandez Usach


dijous, 8 de novembre de 2018

Preacord 35 hores: LES ASSEMBLEES DEL CPA I DEL CEI APROVEN EL PREACORD

En les dues Assemblees d’aquest dijous s’ha aprovat el preacord de les 35 hores i la desconvocatòria de totes les vagues parcials.

També la delegació de Madrid ha votat sí al preacord i igualment l’Assemblea de Catalunya ràdio l’ha ratificat.

Des del Comitè de vaga s’ha exposat l’acord (document adjunt), que consisteix bàsicament a tornar a la planificació de 35 hores d’activitat productiva, més dues hores i mitja de formació no assignades, que es computaran anualment amb un seguiment semestral. Una comissió paritària farà el seguiment de les incidències i del còmput anual. També està acordat que en el cas que la formació no es pugui fer dins l’any en curs es pot fer l’any següent. Es podrà comptar la formació i/o autoformació ja realitzada durant el 2018 i l’any 2019 també es comptaran les hores de formació que es fan dins de la jornada. La comissió de seguiment es reunirà el 30 d’abril del 2019 per tractar sobre la conversió definitiva a les 35 hores. (A l’abril es coneixerà la dada del compliment de la regla de despesa de Catalunya pel 2018, condició que al·lega Funció Pública per a l’autorització de les 35 hores)

El Comitè continuarà amb les assemblees sectorials per exposar el preacord: demà als estudis d’Il·lumina i dilluns en videoassemblees amb les delegacions