dimarts, 12 de febrer de 2019

Judici al Suprem, resposta de la plantilla de TV3Aquest dimarts a les 12h centenars de treballadors de TV3 hem participat en la concentració convocada pel Comitè d’empresa. En l’acte s’ha llegit un manifest de suport als presos, i s’ha recordat la vaga general de 24 hores convocada per alguns sindicats i entitats el dia 21 de febrer. Tothom que vulgui seguir-la té dret i cobertura legal i sindical per fer-ho, i en el cas que algú convocat a serveis mínims vulgui fer vaga, el Comitè de vaga constituït des del Comitè d’empresa vetllarà perquè es puguin fer els canvis possibles.   


Manifest de suport als presos polítics

A TV3 ens sumem a les concentracions de 10’ a les 12h als centres de treball coincidint amb l’inici del judici amb el qual es pretén castigar els responsables polítics del referèndum i els activistes i líders socials de les entitats convocants de mobilitzacions pacífiques i massives, per això:


RECLAMEM
1. Un judici just i imparcial, com reconeix a l’article 10 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
2. L’alliberament immediat de totes les persones encausades perquè puguin assistir en llibertat al judici.
3. Respecte als drets fonamentals com són el dret de reunió i manifestació, el dret de participació política i la llibertat d’expressió i d’informació.

MANIFESTEM
1. El nostre suport, escalf i acompanyament a tots els dirigents polítics i socials perseguits amb acusacions infundades i enfrontant-se a unes acusacions clarament desproporcionades. Així com a les seves famílies i amistats.
2. Que posar urnes perquè la gent s’expressi democràticament no és cap delicte.
3. Que cal una solució política i democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya a través del diàleg sense condicions.
4. I fem una crida als catalans i als ciutadans del conjunt de l’Estat perquè responguem d’una manera pacífica i ferma en defensa dels valors democràtics amenaçats i l’exercici dels drets fonamentals.


Sant Joan Despí, 12 de febrer de 2019

dimarts, 5 de febrer de 2019

Sobre la Vaga del dia 7 / Retorn a les 35 h / Presentació de l'Estatut Professional de Programes

Sobre la vaga del dia 7

En relació amb la vaga general del sector públic del dia 7 de febrer, el comitè d'empresa ha constituït el comitè de vaga per garantir que tothom que s’hi vulgui adherir ho pugui fer, i per això demanem que qui rebi carta de mínims i vulgui fer la vaga parli amb el Comitè per poder fer els canvis possibles. 
El Departament de Treball ja ha enviat l'ordre dictant els serveis mínims, que consisteixen en la producció i emissió del 50% de la "programació informativa" de la jornada.  
D'altra banda, algunes informacions apunten que les entitats convocants estan debatent sobre el manteniment de la vaga el dia 7 o l'ajornament per a noves dates més endavant. Estarem pendents del que es concreti les pròximes hores.

Retorn a les 35 hores

A l'Assemblea també s'ha parlat sobre la recuperació de la jornada de 35 hores i la formació vinculada a l'acord: s'ha recomanat que ningú es precipiti a renunciar a la jornada de 35 hores, s'ha informat que el mes d'abril s'espera que desapareguin els condicionants de formació, que el còmput de la formació acreditada serà a final de 2019 i prorrogable durant tot el 2020, i també que els problemes concrets de planificació que no es puguin resoldre dins dels departaments es tractaran a la comissió de seguiment dels acords.

Presentació de l'Estatut Professional de Programes

Els impulsors de la iniciativa, treballadors del CPA,han informat a l'assemblea del procés que ha començat des de l'aprovació del nou Estatut Professional. El dia 20 de febrer a les 6 de la tarda es farà la presentació pública a la seu del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, i en aquests moments s'està elaborant el cens per a les eleccions del primer Consell Professional dels Mitjans de la Corporació. El grup promotor  ha agraït als comitès d'empresa i consells professionals d'Informatius de TV3 i Catalunya Ràdio el suport i l'impuls per aconseguir aquest avenç innovador pels drets professionals.

divendres, 1 de febrer de 2019

Nota dels companys i companyes promotors del Consell Professional de Programes per a tota la plantilla


El passat mes de desembre de 2018, la CCMA va aprovar el nou Estatut Professional, que integra per primera vegada tots els àmbits de continguts de la Corporació: als d’Informatius i Esports, hi afegeix de manera diferenciada l’àmbit de Programes d’Entreteniment i Culturals.
Aquesta iniciativa, pionera en el sector audiovisual, neix dels mateixos treballadors i és corroborada en assemblea al març del 2016. L'objectiu: dotar els professionals de Programes de la CCMA d'una eina --transversal per a televisió, ràdio i mitjans digitals-- de comunicació i participació en la gestió i administració dels continguts.
Així, aquest nou Consell Professional de Programes d’Entreteniment i Culturals, entre d’altres coses, permet:
- La integració i representació de tots els professionals que no tinguin un càrrec de direcció, vinculats a la producció de programes: guionistes, redactors, realitzadors, productors, professionals de vestuari i caracteritzadors, dissenyadors gràfics, conductors i editors, lingüistes, documentalistes, professionals d’espai i ambientació, d’il·luminació i de so, càmeres, muntadors i mescladors.
- L’empara en el Codi Deontològic aprovat pel Col·legi Professional de l’Audiovisual (CPAC), o de qualsevol altre organisme, incloent-hi els internacionals, que hagi articulat a favor d’una pràctica professional digna.
- Una millora en la comunicació entre la direcció, els responsables de programes i els d’àrea d’una banda, i els professionals de cada mitjà de l’altra. Així mateix, garanteix l’accés a la informació necessària per poder elaborar propostes i informes per una gestió més efectiva i transparent.
- La potestat de tenir veu pròpia davant l’opinió pública per a qualsevol tema que tingui a veure amb la qualitat i la gestió de la nostra feina.

Actualment la CCMA està treballant en l’elaboració del cens electoral i tots els passos tècnics necessaris per tal de poder convocar eleccions a aquest nou Consell abans del juny del 2019.
Aquest gran avenç s’ha aconseguit gràcies al suport dels Comitès d’Empresa de la CCMA, el Consells Professionals d’Informatius i el Consell de Govern de la CCMA a l'hora de comprendre la necessitat de millorar en les nostres condicions de treball pel que fa a la gestió de continguts.
Grup promotor del Consell Professional de Programes

REUNIÓ AMB LA SINDICATURA DE COMPTES


Una delegació dels Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio s’ha reunit amb el Síndic de comptes Jordi Pons i amb les col·laboradores que han fet els informes de la CCMA del 2016 .

En la reunió hem valorat la importància de les conclusions i recomanacions dels tres informes que ha emès la sindicatura, i hem compartit la necessitat de transparència en algunes qüestions com ara la regulació i l’accés al nivell “H” i també d’alguns complements salarials.

D’altra banda, hem plantejat la preocupació per com s’han reproduït a diversos mitjans, de forma alarmista,  les observacions de la sindicatura sobre aspectes laborals, com ara el control horari i també el pressupost destinat a salaris.
En relació als horaris hem aportat com a exemple, entre altres, els torns ajustadíssims d’Emissió tècnica i del 324. Hem explicat que la planificació cobreix  365 dies l’any i 24 hores al dia. Es treballa en festius, nits, matinades i caps de setmana en una amplíssima varietat de torns i horaris, i amb una gran disponibilitat. Les empreses de la CCMA fem producció audiovisual i no se’ns pot comparar amb altres àrees de l’Administració atès que estem en un sector productiu molt dinàmic.
El Síndic Jordi Pons ha precisat que quan va qualificar el control horaris dels treballadors de la CCMA de “broma de mal gust”, responia a les al·legacions que va fer la direcció de la CCMA.

En la reunió també hem parlat de la distorsió que alguns mitjans fan de les dades del pressupost de plantilla. Segons l’informe de la sindicatura, el 50% del pressupost es destina  a salaris. Hem lliurat al síndic les dades de producció interna comparades amb altres empreses públiques audiovisuals similars. També hem informat al Síndic que la CCMA té el nivell de producció interna més alt  en relació a altres corporacions audiovisuals públiques,  i que el pressupost per plantilla és inversió en producció interna. Per exemple, en  la graella d’emissió d’una setmana de TV3 s’observa clarament que des de les 6 del matí fins a les 22h del vespre tota l’emissió és producció interna (comptant la producció pròpia i l’associada que es produeix internament com “L’està passant”), i molts dies també en el prime time de la nit s’emeten programes de producció pròpia (Sense Ficció, FAQS, 30Minuts...).

Per acabar hem explicat al Síndic que els grans problemes de la CCMA són la inestabilitat del marc institucional i de finançament: sense llei de la CCMA, sense contracte programa, sense mandat marc. I en matèria laboral hem tornat a exposar la necessitat de fer un pla de renovació de la plantilla amb jubilacions parcials voluntàries i contractes de relleu.

dimecres, 23 de gener de 2019

La Llei de la CCMA, una reforma urgentEls representants dels treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio reclamem que el procés d’aprovació de la reforma de la llei de la CCMA iniciat aquest mes de gener no acabi interromput com en intents anteriors, i que doni resposta als reptes de la governança i del finançament de la CCMA. La interinitat del Consell de la Corporació perjudica el futur de l’empresa i provoca inseguretat i preocupació entre els treballadors, que veiem com la CCMA continua enmig de la batalla política entre partits i continua patint amenaces d’intervenció, via article 155, i fins i tot de tancament.

Per preservar els mitjans de la Corporació cal un ampli acord parlamentari que asseguri l’estabilitat pressupostària, la independència i el pluralisme.

Per això, una vegada els grups parlamentaris han decidit reprendre per fi la reforma de la Llei, els instem a assumir els següents compromisos:

- Accelerar al màxim el procés de tramitació i aprovació de la nova llei de la CCMA pel que fa a la seva governança.

- Que un cop aprovada la llei, s’iniciï, amb els criteris establerts, el procés de selecció de candidats que ha de dur a la renovació del Consell de Govern de la CCMA, caducat el 2018. Un Consell que s’hauria de constituir al més aviat possible, per afrontar els grans reptes de futur de la Corporació.

- Prioritzar l'aprovació del nou Contracte Programa, que han de signar el Govern i Consell de Govern de la CCMA , i que ha de garantir l’estabilitat i la viabilitat dels mitjans de la Corporació.

- Igualment, el Parlament ha d’aprovar el nou Mandat Marc Audiovisual, per substituir l’anterior, ja caducat.

Aquests quatre processos han d’establir l'adequació i actualització del marc normatiu general i de funcionament de la CCMA, així com atorgar l’estabilitat financera que ha de permetre afrontar el futur de la CCMA amb garanties i amb independència empresarial i professional.


dijous, 17 de gener de 2019

35 hores a partir del 4 de febrer / PwC pla de prevenció de delictes / Propostes Formació 2019 / Permisos per acompanyar familiars / S'ajorna la renovació del Consell de la CCMA


35 hores a partir del 4 de febrer

Dos mesos més tard del que correspondria, ha arribat a Recursos Humans l’autorització del departament de Funció Pública i a partir del 4 de febrer totes les planificacions seran de 35 hores setmanals, amb l’adaptació que correspon als horaris de cap de setmana, reduccions de jornada i altres.

Recordem que l’acord consisteix en tornar a la planificació de 35 hores d’activitat productiva, més dues hores i mitja de formació no assignades que es computaran anualment, amb un seguiment semestral. Una comissió paritària farà el seguiment de les incidències i del còmput anual. També està acordat que en el cas que la formació no es pugui fer dins l’any en curs es pot fer l’any següent (2020). Es comptarà la formació i/o autoformació ja realitzada durant el 2018, i l’any 2019 també es comptaran les hores de formació que es fan dins de la jornada.

La comissió de seguiment es reunirà el 30 d’abril del 2019 per tractar sobre la conversió definitiva a la jornada de 35 hores. (A l’abril es coneixerà la dada del compliment de la regla de despesa de Catalunya pel 2018. Tot indica que l’Administració catalana complirà la regla de despesa i ja no hi haurà l’impediment que Funció Pública al·legava per vetar les 35 hores sense condicions)

L’acord havia d’entrar en vigor a partir del 3 de desembre, i des del Comitè entenem que les 20 hores (10 hores de desembre i 10 hores de gener) que hem treballat de més aquests dos mesos, haurien de restar-se de la borsa d’hores de formació futures. Per tant s’hauran d’establir els mecanismes per resoldre aquesta situació que es deriva de la demora de l’autorització de l’Administració.

PwC ha fet un pla de prevenció de delictes per encàrrec de la Corpo

La CCMA ha publicat al portal intern el comunicat  “Implantació del Model de prevenció i detecció de delictes de la CCMA (Compliance)”.  Es tracta d’un conjunt de normes internes per prevenir delictes que s’ha encarregat a la consultora Price Waterhouse Cooper (la mateixa que va rebre l’encàrrec de la CCMA de fer l’ERO del 2013).   En el Model de prevenció que exposen hi consten un seguit de delictes de diversa gravetat i s’ofereix un “Canal de Denúncies” per informar confidencialment a la direcció. L’objectiu, més enllà, de perseguir suposats delictes, sembla que sigui evitar responsabilitats penals per a la CCMA.

El Comitè d’empresa ha encarregat als serveis jurídics una valoració sobre les mesures publicades al portal intern i hem demanat a la direcció de la CCMA aclariments sobre el contingut del “Compliance”.  

Estem d’acord que hi hagi un codi de bones pràctiques a l’empresa, però creiem que és feina de l’auditoria interna vetllar perquè es faci tot correctament, i no veiem necessària la despesa de l’encàrrec a PwC  (34 mil euros). Tampoc ens sembla bona pràctica crear un “Canal de denúncies” internes que pot fomentar la delació entre companys i que sotmet els treballadors a una tensió de sospita permanent que s’afegeix a la pressió de la feina.

Propostes pel Pla de formació 2019

Us informem que està oberta la sol·licitud del Pla de Formació 2019. Volem recollir el màxim de propostes formatives de treballadores i treballadors per proposar a la direcció. Les podeu fer arribar al següent correu electrònic: Comi_for_TVC_CR@ccma.cat
Podeu consultar els cursos que s’han fet i s’estan fent darrerament aquí: https://confluence.tv3.cat/x/GB7KBQ

Permisos per acompanyar familiars a intervencions ambulatòries

A ran de consultes sobre permisos per acompanyar a familiars a proves mèdiques i intervencions ambulatòries, recordem, que tot i que no figura al conveni, l’Estatut dels Treballadors, a l’art. 37.3.b), estableix  un permís de dos dies, (o de quatre en cas de desplaçament), per “... intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de parents fins segon grau ...”. Cal acreditar la intervenció i que aquesta requereix repòs domiciliari, amb un certificat del centre on s’hagi fet, sense que constin les dades mèdiques.

La renovació del Consell s’ajorna fins a la reforma de la Llei

Finalment no es consumarà l’acord de renovació del Consell de govern de la CCMA que s’havia pactat entre 4 grups parlamentaris i es reprendrà el tràmit de la reforma de la Llei de la CCMA que pot durar mesos. D’una banda el Parlament té l’oportunitat de fer una llei de la Corporació sobre la base d’un consens polític i social més gran, que inclogui el concurs públic per als seus directius i la representació dels treballadors en el Consell. Però d’una altra s’allarga la provisionalitat d’un Consell caducat i que cada cop té menys membres. Per això hem de reclamar celeritat en aprovar una reforma de la llei ja acordada fa un any i mig i que no hi hagi dilacions que retardin la necessària renovació del Consell.dimecres, 9 de gener de 2019

S'ha acabat el termini: 35 hores sense condicions / Increment de sou per al 2019: un 2,25% ara i un 2,75% en total

L’incompliment dels acords de transició a les 35 hores per part de la direcció posa en evidència la feblesa de la interlocució amb la direcció de la Corporació.
Segons ens expliquen des de Recursos Humans, des del mes de novembre passat, els departaments de Presidència, de Funció Pública i d’Economia de la Generalitat estan tramitant l’autorització per a les 35 hores.
No entenem el perquè d’aquesta demora, que endarrereix l’aplicació d’uns acords que ja estan en pràctica en molts departaments i empreses públiques des de fa anys.
 
Els acords condicionats a la formació fins a l'abril han quedat devaluats i sense sentit per l'incompliment de la direcció i per la desídia de les conselleries implicades.
 
No és possible resoldre conflictes negociant si no hi ha confiança que els acords es compleixin.
Caldrà trobar interlocutors sòlids abans de posar en marxa futures negociacions que podrien portar el mateix camí de dilacions i incompliments amb connivència amb l’Administració.
 
En el pròxim plenari el Comitè d'Empresa proposarem noves mesures per recuperar, sense condicions, la jornada de 35 hores del nostre conveni.

Increment de sou per al 2019: un 2,25% ara i un 2,75% en total

El govern de la Generalitat ha acordat amb els sindicats majoritaris l’aplicació a tot el sector públic de Catalunya de l’increment de sou per al 2019 acordat a escala estatal.

En concret, a la nòmina de gener del 2019 hi ha d’haver un increment de sou del 2,25% per a tots els conceptes salarials, que queda consolidat a les taules salarials. L’increment final de l’any 2019 arribarà a un 2,75%. El 0,5% restant està dividit en un 0,25% que es materialitzaria al juliol lligat a l’increment del PIB, i un altre 0,25% de fons addicionals que s’ha d’acordar amb la direcció com es distribueix.
Recordem que l’increment de sou del 2018, un 1,95%, també s’ha consolidat en taules. L’acord d’increments de sou al sector públic és per 3 anys (2018, 2019 i 2020).