dijous, 18 de maig de 2017

Formació/ Paga 2012 / Democratitzem la pedra / Selecció de Corresponsals / Promocions de llarga durada

CURSOS DE FORMACIÓ

Al portal “Confluence” i al Portal intern podeu consultar tots els cursos de Formació que s'estan fent a TVC. Des del portal intern també us podeu inscriure als cursos vigents.
La comissió de Formació ha rebut més de 40 propostes de cursos. Actualment estan obertes les formacions següents: Excel, Outlook i Anglès en llista d'espera. Al setembre està previst fer la formació de PowerPoint i Word entre d’altres formacions. També es fan cursos de català i es faran noves sessions sobre xarxes socials,
 i està previst fer formació, oberta a tothom, d'Autogestió de l'Estrès.
DEVOLUCIÓ DE LA PAGA DE 2012
El Comitè està tenint contactes amb la direcció perquè es faci l’aplicació correcta de la sentència de devolució de la paga del 2012 i dels interessos. És un últim intent de resoldre el cas abans d’apel·lar de nou als tribunals per a l’execució de sentència.
DEMOCRATITZEM "LA PEDRA" 

A proposta de treballadors que han demanat que es faci alguna acció per canviar la pedra commemorativa de TV3, el Comitè d'empresa s’ha dirigit al Consell de govern de la CCMA perquè se substitueixi la inscripció actual que fa referència a l’ex-president Jordi Pujol per un text que recull millor l'origen de la Corporació:

"El 10 de maig de 1983 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió"
SELECCIÓ DE CORRESPONSALS

El Comitè d'empresa NO ha  "supervisat" la  selecció dels corresponsals de TV3 i Cat Ràdio a Washington. RRHH  va convocar al Comitè i en la mateixa sessió  va informar dels criteris de selecció, els candidats que s'havien presentat i la puntuació final unilateral de la direcció.

Reclamem que  els actuals processos oberts per a la delegació de València i per als Pirineus i els que hi hagi en el futur en aquest àmbit es facin amb transparència i amb garanties d'objectivitat reals per als aspirants.

PROMOCIONS DE LLARGA DURADA, RECTA FINAL


En les darreres reunions s’ha avançat en el nombre de treballadors que han de consolidar la categoria, però encara hi ha distància en alguns punts de la negociació. El dia 29 està prevista una reunió important per aclarir les diferències que mantenim, i  després convocarem ASSEMBLEA per informar i debatre sobre els resultats de la negociació.

dilluns, 15 de maig de 2017

No s'han de tancar més canals / TN Comarques / Selecció amb garanties / Enquesta jubilació

NO S'HAN DE TANCAR MÉS CANALS

Les darreres setmanes hem vist publicats a diversos mitjans novetats i canvis en la programació que esperem  que funcionin i ens facin recuperar el públic perdut. També hem llegit que Vicent Sanchis ha parlat del Canal d’Esports assenyalant allò que és evident: que és un canal amb molts continguts que no són esportius.

Fa molt de temps que se sap que és necessari fer canvis a la  programació, que hem de produir continguts atractius i que s’ha de repensar la distribució de canals. Tot això ho hem de fer sense renunciar a cap de les línies de producció que tenim (Esports, Informatius, Documentals, Entreteniment, Infantils i Juvenils, Ficció, Culturals...)

Per abordar aquests temes, des del Comitè d’empresa tornem a reclamar més pressupost i plantilla per a la CCMA: Cal  inversió per a l’ adaptació tecnològica, per renovar continguts que ens portin nou públic i per  potenciar els mitjans digitals que són l’aposta de futur.

EL TN COMARQUES PERD LES DESCONNEXIONS

La direcció d'Informatius ha  anunciat canvis en el Telenotícies Comarques a partir de setembre. La novetat destacada és que se suprimeixen les desconnexions territorials. La direcció argumenta la necessitat del canvi per la falta d’efectius i perquè volen renovar i modernitzar l’informatiu. Però suprimir les desconnexions és un risc per la pèrdua d’espai d’ informació local i de proximitat que s’està oferint des de fa 28 anys. Aquest no hauria de ser un experiment irreversible, s’hauria de reconsiderar la fórmula del Telenotícies Comarques únic  i  tornar a les desconnexions si el nou TN no funciona. En tot cas caldrà reforçar plantilles per poder donar un producte diari dinàmic i de qualitat i també s’ha d'assegurar la continuïtat de la tasca del personal tècnic i de realització de les delegacions.

SELECCIÓ DE PERSONAL AMB GARANTIES

Diversos factors projecten sobre la selecció de personal el desànim i l’escepticisme de la plantilla. N'és un exemple el darrer procés per a la tria de corresponsals a Washington. No ha estat transparent, perquè la direcció ha informat directament del resultat final. Els criteris de selecció i l'avaluació dels corresponsals estan en mans de la direcció del departament i de RRHH  i molta gent pensa que la decisió final està presa abans de començar el procés. Això fa que els participants se sentin comparses d’una ficció de transparència i que provoqui frustració i desconfiança

El Comitè d'empresa no pot avalar aquests mètodes ni els resultats que se'n deriven perquè no es dóna prou informació sobre el procés. Per això, sense qüestionar la professionalitat dels candidats designats, el què reclamem són processos de selecció amb totes les garanties i que se superi l’actual sistema de decisions unilaterals. Esperem que això ja es noti en els processos de mobilitat per a València i La Seu.

En les pròximes setmanes el Comitè i RRHH ens reunirem per parlar específicament de la selecció de personal en aquests i altres casos.

ENQUESTA SOBRE JUBILACIÓ

Un grup de treballadors ha promogut i organitzat una enquesta sobre la jubilació parcial en la qual encara es pot participar. Està sobretot adreçada a aquelles persones que ja tenen o que compliran 61 anys els pròxims cinc anys.

Després de l’èxit d'assistència de la sessió informativa sobre jubilació parcial a l’auditori, el Comitè d’empresa ha proposat a la direcció fer una reunió per parlar del tema i avançar en acords cap a la jubilació parcial voluntària i els contractes de relleu.

Solidaritat amb la vaga dels treballadors de "El Periódico" i "Sport"

El Comitè d’empresa de Televisió de Catalunya expressa la seva solidaritat activa amb els treballadors del Grup Z, concretament dels diaris “El Periódico” i “Sport”, en la vaga que comença avui dilluns 15 de maig.

Teniu tot el suport dels treballadors de Televisió de Catalunya contra les amenaces de retallades de sou i d’acomiadaments que fa la direcció. Coneixem, per experiència pròpia, les estratègies de retallada de drets laborals i salarials i les seves conseqüències nefastes en la capacitat productiva i de servei al ciutadà dels mitjans de comunicació.

La vostra lluita és la nostra. Endavant, companyes i companys.

Una forta abraçada!

dimarts, 25 d’abril de 2017

La Jubilació Parcial i el Contracte de relleu, propostes de futur

La sessió informativa organitzada pel comitè d'empresa sobre la modalitat de la jubilació parcial amb contracte de relleu va ser un èxit d'assistència i de participació. Les advocades Teresa Blasi i Karmele Rodríguez, del Col·lectiu AIDE, que són els serveis jurídics del Comitè, van fer l'exposició de la situació legal actual i van respondre les preguntes concretes que van sorgir.

Aquest és el link amb la gravació sencera de la sessió: Vídeo Sessió auditori

A continuació fem un resum de la sessió:

En què consisteix la jubilació parcial?
La legislació actual permet la jubilació parcial amb la reducció de la jornada laboral que pot ser d'un mínim del 25% i d'un màxim del 75%.

I el Contracte de relleu?
La modalitat de jubilació parcial comporta un contracte de relleu per a un nou treballador. Quan el treballador acollit a la jubilació parcial del 75% de la jornada passa a la jubilació definitiva, el rellevista, pot continuar amb contractació indefinida.

El Rellevista ha de substituir el lloc de treball del jubilat parcial?
No cal cobrir necessàriament el mateix lloc de treball. El que sí que s'ha de respectar és que la base de cotització del nou contractat sigui com a mínim del 65% del treballador substituït.

Es pot "compactar" el temps de treball parcial?
Sí, per períodes anuals. D'acord amb l'empresa, el tipus de reducció de jornada pot ser agrupada en uns mesos l'any. Per exemple en el cas d'una jubilació parcial del 75% es podria treballar tres mesos seguits d'un any.

Què es cobra mensualment mentre s'està en règim de jubilació parcial?
Es cobraria d'una banda una nòmina de l'empresa en funció del percentatge de temps treballat i de l'altra, la pensió de jubilació de la Seguretat Social que correspondrà al percentatge restant. El treballador i l'empresa han de continuar cotitzant com si estigués a jornada completa.

I què es cobra quan es passa a jubilació completa?
Per calcular la pensió es tindrà en compte tot el període de jubilació parcial com si s'hagués treballat a temps complet

La direcció de la Corpo què hi diu?
Res de moment, perquè encara no hi ha un marc de negociació, tot i que no caldria esperar al nou Conveni per fer un acord. Per a les sol·licituds individuals és cert que la direcció no està obligada a atendre peticions de jubilació parcial, però tampoc ho tenen prohibit.
Hi ha empreses públiques com la nostra que apliquen amb normalitat els plans de jubilació parcial voluntària

Què proposa el Comitè sobre la Jubilació parcial i el Contracte de relleu?
Des del Comitè volem plantejar un pla de jubilació parcial voluntària vinculada a contractes de relleu, des d'ara i pels pròxims anys, per poder atendre la necessitat de renovació i manteniment de la plantilla i la producció. El pla de jubilació parcial que s'acordi s'hauria d'incloure en el pròxim conveni.
dilluns, 10 d’abril de 2017

LA DIRECCIÓ INTERPRETA A LA SEVA MANERA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM


La direcció de la CCMA ha aplicat la seva interpretació de la sentència del Tribunal Suprem, confirmant la de l’Audiència Nacional, on es donava la raó al Comitè d’Empresa i s’obligava la direcció a “abonar als treballadors el 41,53% del 7,14% del sou anual de 2012 amb el 10% d’interessos de mora” per l’aplicació il·legal de la retroactivitat de la retallada de sou del 2012 entre gener i juliol del 2012, data del decret llei de retallada. Les quantitats dictades s'han de retornar a tots els treballadors en actiu entre l'1.1.2012 i el 14.7.2012 i proporcionalment als que ho estiguessin parcialment.

En lloc d’abonar aquests diners la direcció ha procedit a ingressar, en data 10 d’abril del 2017, una quantitat equivalent al 8,74% dels diners retallats del sou del 2012 més una quantitat en concepte d’interessos segons uns càlculs que tampoc compartim.

Malgrat que la sentència és molt clara, la direcció fa una interpretació que només correspon a un nou intent de negar-se a retornar els diners que no ens van pagar quan tocava. Els serveis jurídics del Comitè procediran a reclamar al Tribunal Suprem l’execució de la sentència en els termes literals en què està redactada, un cop s’hagi constatat que a data 30 d’abril s’hagi abonat el 34,42%.

El govern de la Generalitat va anunciar en roda de premsa que finalment el 30 d’abril s’abonarà a tots els treballadors del sector públic el 34,42% d’aquells diners retallats el 2012, tal com va acordar a la Mesa General del Sector Públic de Catalunya i com diu una disposició transitòria dels pressupostos de la Generalitat per a 2017.

No pretenem recuperar més diners dels que ens van ser descomptats del nostre sou per una retallada arbitrària, però sí la totalitat que ens correspon més els interessos de la part que la justícia ha considerat il·legal, la que va de gener a juliol del 2012.

Tenim memòria i recordem molt bé que la direcció de la CCMA va ser molt diligent i eficient en aplicar sense cap consideració cap a la negociació col·lectiva totes aquelles retallades que marcaven els decrets del govern central i de la Generalitat, fins i tot aquelles que han estat reiteradament considerades il·legals per la justícia. Ara, quan toca pagar, ho volen interpretar a la seva conveniència.

Un cop més, deixem ben clar que seguim reclamant la recuperació de la resta de drets salarials i laborals retallats els darrers anys: la recuperació del 7,14% del sou del 2013 i 2014 i de totes aquelles disposicions del conveni derogades pel govern de la Generalitat: el fons d’acció social, l’ajut familiar, l’aportació al Pla de Pensions i el complement al 100% del sou en cas d’IT des del primer dia, així com la nostra jornada de 35 hores setmanals ampliada a cop de decret pel govern central.


dijous, 6 d’abril de 2017

El Consell de la CCMA ha d'acatar la votació del Parlament

El Parlament ha reprovat el nomenament del nou director de TV3 i ha reclamat la dimissió de la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach

No sabem com reaccionaran aquests directius, però per coherència haurien d'assumir el resultat de la votació del Parlament i deixar pas a una direcció i una gestió a la CCMA i a TV3 que sigui independent del govern.

Com s'ha arribat a aquest punt?


La destitució fulminant de l'antic director després d'una queixa del diputat del PDeCAT i portaveu de JxSí sobre el tractament informatiu del cas 3% ha posat en evidència el grau d'apropiació que des d'alguns estaments del Govern es fa de la CCMA i els seus mitjans.

Aquesta recaiguda en el control governamental va començar amb la contrareforma del 2012, pels pactes CIU-PP,  que ens va portar la direcció actual de la CCMA que ha estat la més nefasta de la història, no només pels enfrontaments amb les plantilles, sinó per les pèssimes decisions empresarials com el tancament de canals i emissores, i l'intent de privatitzar comercial. I la direcció de la CCMA provinent d’aquella contrareforma es manté pels acords dels actuals partits del govern, mentre que totes les iniciatives de reforma de la llei de la CCMA han anat quedant estroncades, fins ara, pels seus interessos.

Els Comitès d'empresa hem reclamat en diverses ocasions al Parlament que atenguin la urgència per recuperar a la CCMA un marc legal estable i desgovernamentalitzat: el Mandat Marc del sistema públic audiovisual està caducat des de fa més d'un any, la reforma de les Lleis audiovisuals i la de la CCMA s’ha ajornat reiteradament. Des del 2009 no hi ha Contracte Programa. I el Consell de Govern nomenat el 2012 té la meitat dels membres "cessats" però es resisteixen a deixar els càrrecs. No hi ha president del Consell de Govern de la CCMA des de fa un any. I tot per mantenir el control de la Corporació, que perillaria si s’hagués d’acudir al Parlament.

És urgent fer via, donar sortida ja a la nova llei de la CCMA, amb sistemes d'elecció d'ampli consens i sota criteris professionals i no de repartiment de quotes ni de control polític des del poder. I mentrestant respectar la votació del Parlament i que els directius de la CCMA deixin el pas lliure a una nova etapa.

Després d'anys de retallades pressupostàries i d'estancament i davallada de les audiències, es requereix una acció immediata per recuperar i atraure públic, fer les inversions necessàries  i entrar de ferm en la producció de continguts per a les diverses plataformes, de televisió, ràdio i Internet.

PER UN NOU CONSELL I UNA NOVA DIRECCIÓ DE TV3,
PER GARANTIR EL FUTUR DELS MITJANS PÚBLICS


divendres, 24 de març de 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


El Comitè d'empresa de CCMA-TV3 li volem comunicar la nostra preocupació per l'inesperat canvi de director de TV3. Aquest nomenament per sorpresa, per raons que desconeixem, però que són externes a l'empresa, s'ha pres amb una gran celeritat que contrasta amb la lentitud de l'aplicació de les resolucions del Parlament per a la millora de la qualitat democràtica dels mitjans públics de la Generalitat.

El nomenament del nou director l'ha decidit un organisme, el Consell de Govern de la CCMA, del qual la meitat dels seus membres fa dos anys que han caducat el seu mandat i en funcions, i pendents de renovació en compliment de la resolució 306/XI del  Parlament de Catalunya. Cal afegir que la presidència del Consell de la Corporació està vacant i les seves funcions les assumeix "provisionalment" des de fa un any la vicepresidenta.

Considerem que el canvi de director de TV3 també és inoportú perquè coincideix amb la recent creació de la ponència parlamentària conjunta que ha de reformar la llei de la CCMA i que treballa per a uns mitjans públics més oberts i plurals.

Volem afegir en aquest escrit el fet que l'elecció dels directius d’algunes radiotelevisions públiques del nostre voltant es fa a partir de criteris professionals. S’elegeix entre els diversos aspirants, tenint en compte tant els seus mèrits com els projectes que proposen desenvolupar. Ens preocupa que TV3 ha quedat endarrerida pel que fa als estàndards democràtics que la regeixen.

Reiterem un cop més que TV3 i la CCMA s'han de desgovernamentalitzar urgentment per servir als objectius de servei públic que el Parlament que vostè presideix li encomana.

Li adjuntem el manifest “TV3, plural i per a tothom” aprovat el passat 15 de març per l’assemblea de treballadors de TV3.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.


Cordialment,

Roser Mercader Tondo
Presidenta del Comitè d’empresa CCMA-TV3