dijous, 28 de gener del 2021

CANVIS QUE APRIMEN

La remodelació de l’Àrea de Continguts i Programes que ha comunicat la direcció resulta sorprenent per diversos motius: 

  - El moment en què es produeix, poc abans d’unes eleccions després de les quals s’haurà de complir d’una vegada amb la Llei de la CCMA aprovada fa més d’un any, i que portarà canvis a les direccions de la CCMA, de TV3 i Catalunya Ràdio. 

 - La dissolució de Nous Formats, que ha estat durant dècades una de les “factories” de programes de producció pròpia de més prestigi. 

  - La concentració de responsabilitats per a Christian Trepat, que assumeix la direcció d“Estratègia i Innovació” , (per cert, ja tenim un càrrec de director d'Estratègia i RRHH, que abans havia estat director d'Estratègia i Marketing, a la CCMAi manté la d’Entreteniment), que ara es dirà Entreteniment i Actualitat, atès el gran pes a la graella de TV3 dels magazins d’actualitat. 

  - El canvi al capdavant d’Infantils en el moment de transformació del Super3, que s’havia encarregat a Dani López que canvia de departament 

  - I la recuperació del Departament de Culturals, que caldrà que ens expliquin bé quina capacitat de producció interna tindrà. 

És preocupant que en aquests canvis destaqui la dissolució d’una línia de producció com Nous Formats, que amb la pèrdua d’influència en els estaments de la direcció també ha anat perdent pes a la graella d’emissió. 

Justament en aquests moments s’hauria de reivindicar i reactivar la producció interna de continguts nous, variats i accessibles per a totes les pantalles, sense oblidar el prime time. La producció de continguts s’hauria de potenciar més enllà de la programació d’Actualitat que en bona part es fa amb productores externes com és el cas del FAQS i els programes de la productora de Ricard Ustrell,"Està Passant" i  "4 Gats". 

COMBATRE LES PRESSIONS 

Fa molt poc hem vist com, després d’una certa resistència, TV3 ha cedit a les pressions per adquirir una sèrie documental a Mediapro molt per sobre del preu establert internament per a aquestes produccions, i diverses publicacions afirmen que per al programa “Nexes”, amb Mònica Terribas i Jordi Basté, es pagarà a la productora la fortuna d’1,35 milions d'euros. Això ens preocupa molt. 

Les pressions perquè s’aprimi la capacitat de producció de TV3 han tornat amb força i insistència des de l’àmbit polític i des del sector privat. No ens hem de resignar i exigim a la direcció de TV3 i a la nova estructura de l’Àrea de Continguts i Programes que no cedeixin davant dels que pressionen amb totes les armes perquè s’aprimi, en benefici privat, la capacitat de producció de TV3. 

El Comitè d'Empresa demanem una reunió urgent de la Comissió de Seguiment de la Producció  perquè ens informin amb detall dels canvis anunciats i expliquin amb claredat els objectius que persegueixen.