dimarts, 11 de desembre del 2018

Ja s’ha constituït el nou comitè d’empresa de TV3-CCMA elegit el 29 de novembre:


Ja s’ha constituït el nou comitè d’empresa de TV3-CCMA elegit el 29 de novembre:

Han estat elegits Roser Mercadé, presidenta i Jaume Mosquera  nou secretari i tresorer.

També s’han designat els membres de les comissions de treball del Comitè. Informem de la composició de les comissions més destacades:

Comissió de seguiment de la Producció: Anna Batalla, Rafel Ràfols, Tito Olivares, Yolanda Blanco, David Romero, Núria Comas, Roque Martínez

Comissió paritària de contractació:  Anna Batalla, Toni Sibera, Jordi López, Meritxell Subirós, Albert Porcel, Ramon Espuny, Chus Elias

Comissió paritària de valoració i classificació de categories: Roser Mercadé, Núria Gómez, Moisès Panisello, Yolanda Blanco, Carmen Mayor, Ramon Espuny, Pilar Martín

Comissió paritària de formació: Moisès Panisello, Montse Ortega, Jaume Mosquera, Reyes Cifuentes, Yolanda Blanco, Joan Roura, Roque Martínez

Comissió paritària de conveni: Moisès Panisello, Tito Olivares, Jordi López Santín, Albert Porcel, David Romero, Ramon Espuny, Roque Martínez

Comissió de Jornada i horaris: Tito Olivares, Toni Sibera, Jaume Mosquera, David Romero, Albert Porcel, Ramon Espuny, Chus Elias

Comissió del Pla d’Igualtat:  Montse Ortega, Núria Gómez, Tito Olivares, Carmen Mayor, David Romero, Núria Comas, Pilar Martín

Comissió de seguiment de les 35 hores: Tito Olivares, Jaume Mosquera, Toni Sibera, Albert Porcel, Yolanda Blanco, Núria Comas, Chus Elías

Comissió de seguiment econòmic: Rafel Ràfols, Jaume Mosquera, Jordi López Santín, Reyes Cifuentes, Núria Amat, Ramon Espuny, Roque Martínez

Delegats de prevenció del Comitè de Salut Laboral:  Montse Ortega, Pilar Gatius, Núria Balaguer, Lluís Riola, Josep Maria Fernandez Usach