dilluns, 19 de gener del 2015

UNIFICACIÓ DE FUNCIONS? S’HA DE NEGOCIAR, NO IMPOSAR

Representants dels comitès d’empresa i dels consells professionals, i els delegats dels treballadors de Catalunya Ràdio i TVC de les delegacions de Madrid, ens hem reunit aquest dilluns en assemblea amb els treballadors de les dues delegacions per parlar sobre la intenció de la direcció de la CCMA d’unificar delegacions.

Després de posar en comú la informació que teníem per separat, hem acordat reclamar a la direcció de la CCMA una reunió en què ens exposin TOTS els plans d’unificació que tenen.

El projecte d’unificació de la delegació de Madrid obre molts interrogants laborals i professionals, i cada cop és més evident que forma part d’un pla de més abast per als dos mitjans. En aquest moment, la direcció pretén modificar les condicions laborals dels treballadors de les delegacions de Madrid, canviant els seus perfils professionals i improvisant una organització del treball que, com s’ha vist a les corresponsalies unificades, representa una gran pressió cap als treballadors afectats i posa en risc la qualitat dels continguts.

En el cas de la delegació de Madrid, el que la direcció planteja als treballadors és una formació “voluntària” per a redactors, tècnics i Opi’s per assumir les tasques pròpies del mitjà ràdio i del mitjà televisió indistintament. La direcció atorgaria als redactors de Catalunya Ràdio un complement equivalent al nivell de redactor de TVC, però no reconeix que les condicions de conveni a aplicar siguin les de TVC, i tampoc en el cas del personal administratiu i tècnic afectat. A més, no queda gens clar com es defineixen, descriuen i valoren els nous perfils professionals que es crearien amb la unificació.

Per això, els comitès d’empresa, delegats dels treballadors i consells professionals reclamem que:
-La Direcció ha d’informar els representants dels treballadors de TOTS els projectes d’unificació.
-S’ha d’aturar l’aplicació del pla d’unificació de tasques i perfils professionals fins que es resolguin tots els aspectes laborals i professionals amb els representants dels treballadors.

-La comissió paritària de valoració de categories és la que ha de definir els nous perfils professionals (redactors ràdio i tele i càmeres-muntadors-tècnics).

-Els treballadors i els seus representants han de conèixer els detalls de l’organització del treball: planificació i com està previst l’exercici de competències tele/ràdio.

-Si el pla de la direcció és viable, hi ha d’haver un pla de formació acordat amb els representants dels treballadors.

-Els consells professionals han de participar en l'elaboració d’un protocol de funcionament que permeti treballar en les millors condicions i prevegi mesures de seguiment per mantenir la qualitat de la feina.