dijous, 3 de juny del 2021

El teletreball, una modalitat de jornada més enllà de la pandèmia

 

Fins al moment de l’emergència sanitària per la Covid-19 del 2020, el teletreball era una modalitat de jornada pràcticament inexistent en la nostra empresa. Un dels objectius del comitè d’empresa era incorporar-lo al conveni com una alternativa al treball presencial.  

Finalment, en les negociacions per a la devolució del RAV 2011-2012, vam arribar a un acord per regular el teletreball que va més enllà de la pandèmia, és transitori i s’ha de revisar a partir del desembre. 

De moment, el Procicat encara manté vigent la limitació de la mobilitat laboral i d’implementació del treball a distància o teletreball excepte quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distancia, o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. Aquesta limitació, però, deixarà d’estar vigent quan l’evolució de la pandèmia ho permeti.

 

Per tant, recomanem a les persones interessades a continuar teletreballant que facin la sol·licitud adreçada al responsable del seu departament amb còpia a Recursos Humans 

 Els punts bàsics de l'acord són: 

El teletreball ha de ser voluntari, pot ser parcial (jornada presencial combinada amb teletreball) i reversible (es pot tornar a presencial). 

La persona interessada haurà de fer una sol·licitud que es respondrà en un termini de 30 dies, i si l’informe és favorable es formalitzarà un acord de teletreball. Si l’informe és desfavorable, se n’hauran de justificar els motius i informar als representants dels treballadors. 

Quina valoració fem del teletreball després de més d’un any d’experiència? 

Els punts beneficiosos del teletreball per a les persones són clars: es redueixen els trasllats al centre de treball i s’afavoreix la conciliació familiar. 

Entre els punts negatius hi comptem l’aïllament personal, laboral i professional que pot  implicar el treball a distància. 

En la pràctica es tendeix a una relació limitada a rebre i obeir ordres dels caps. Els espais de debat i treball en equip s’han traslladat a les videoconferències, que per motius de feina s’han multiplicat i que sempre estan dirigides pels caps. També s’afegeixen als problemes detectats les contínues interrupcions per motius familiars i domèstics durant el temps de treball, i en altres casos s’agreuja l’aïllament personal i la soledat. També se’n ressenten les relacions entre companys de feina perquè no coincideixen al centre de treball.

Tot i això, molta gent valora positivament l’opció del teletreball i el que convé és establir fórmules per a pal·liar les mancances i riscos detectats durant aquests mesos.