Qui som

Comitè d’empresa

Roser Mercadé Tondo CCOO · presidenta
Moisès Panisello Casanova CCOO
Montse Ortega Perdices CCOO
Rafel Ràfols Cabrisses CCOO
Jordi Lopez Santin CCOO
Núria Gómez Valiente CCOO
Frederic Pérez Sánchez CCOO
Antoni Sibera Badia CCOO
Tito Olivares Gadea CCOO
Jordi Campmany Cartrò CCOO · secretari
Manoli Vargas Ferré CCOO
Núria Amat Sans CTTVC
Ferran Moron Faura CTTVC
Meritxell Subirós Bosch CTTVC
Joan Miquel Enguix Belmonte CTTVC
Yolanda Blanco Jurado CTTVC
Raquel Adrados Perez CTTVC
Reyes Cifuentes Felguera CTTVC
Ramon Espuny Solé SPC
Joan Roura Villalmazo SPC
Robert Gonzalez Perez SPC
Roque Martínez Sánchez CGT
Edgar Planas i Cantí CGT

Comissions de treball

 

Comissió paritària de contractació
Jordi López Santín CCOO
Manoli Vargas Ferré CCOO
Antoni Sibera Badia CCOO
Meritxell Subirós Bosch CTTVC
Ramon Espuny Solé SPC
Edgar Planas i Cantí CGT

Comissió paritària de formació
Frederic Pérez Sánchez CCOO
Moisès Panisello Casanova CCOO
Montse Ortega Perdices CCOO
Núria Amat Sans CTTVC
Joan Miquel Enguix Belmonte CTTVC
Joan Roura Villalmazo SPC
Roque Martínez Sánchez CGT

Comissió paritària de valoració i classificació de categories
Roser Mercadé Tondo CCOO
Núria Gómez Valiente CCOO
Rafel Ràfols Cabrisses CCOO
Yolanda Blanco Jurado CTTVC
David Romero Alejandre CTTVC
Roque Martínez Sánchez CGT

Comissió de jornada i horaris
Jordi Campmany Cartrò CCOO
Tito Olivares Gadea CCOO
Antoni Sibera Badia CCOO
Reyes Cifuentes Felguera CTTVC
David Romero Alejandre CTTVC
Manel Mateu Evangelista SPC
Edgar Planas i Cantí CGT

Comissió de producció
Manoli Vargas Ferré CCOO
Tito Olivares Gadea CCOO
Rafel Ràfols Cabrisses CCOO
Glòria Alonso Collados CTTVC
Joan Miquel Enguix Belmonte CTTVC
Joan Roura Villalmazo SPC
Edgar Planas i Cantí CGT

Comissió negociadora de conveni
Roser Mercadé Tondo CCOO
Jordi Lopez Santin CCOO
Rafel Ràfols Cabrisses CCOO
Tito Olivares Gadea CCOO
Núria Amat Sans CTTVC
Ferran Moron Faura CTTVC
Ramon Espuny Solé SPC
Edgar Planas i Cantí CGT

Comissió de seguiment PAC
Jordi Lopez Santin CCOO
Rafel Ràfols Cabrisses CCOO
Núria Amat Sans CTTVC
Ramon Espuny Solé SPC
Edgar Planas i Cantí CGT

Delegats de Prevenció
(Comitè de Seguretat i Salut Laboral)
Montse Ortega Perdices CCOO
Iñaki Garrido González CCOO
Núria Balaguer Ibeas CTTVC
Jordi Muñoz Solà SPC
Josep. M. Fernández Usac CGT