divendres, 7 de setembre de 2018

RIVERA CONTRA TV3

Membres del Comitè d’empresa i del Consell professional de TV3 hem parlat amb Albert Rivera, C’s, a la sortida de l’entrevista al programa “Els Matins” i hem reclamat respecte a la nostra feina i que prenguin mesures en els seus actes públics per frenar l’escalada d’hostilitat contra els treballadors de TV3, Catalunya Ràdio i dels mitjans de comunicació en general.

Hem recordat al Sr. Rivera que és a la Comissió de Control Parlamentari de la CCMA on s’han de portar les crítiques i valoracions per fer uns mitjans públics millors,  i hem insistit que el discurs incendiari  posa en perill la integritat física dels treballadors i treballadores de la CCMA i de tots els mitjans. No podem passar per alt l’agressió intolerable a un company de Telemadrid que va ser confós amb un càmera de TV3 fa una setmana en un acte convocat per C’s, i reclamem responsabilitat i mesura als responsables polítics.

Els Comitès d’empresa i Consells professionals de la CCMA farem arribar  una  petició urgent al president i als grups de la Comissió de Control de la CCMA perquè els partits agafin el compromís de frenar el discurs agitador contra els treballadors dels mitjans.

Responsabilitat, rigor i respecteEl president de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit això aquest matí a TV3, en l’Entrevista que Lídia Heredia li ha fet al programa Els Matins: “Vostès són un aparell de propaganda separatista. Vostès menteixen cada dia”. Una acusació dirigida als treballadors i treballadores que, dia a dia, fem la programació de la televisió pública de Catalunya.

Rivera ens ha incriminat sense aportar ni una sola prova. Qui ho dubti, que torni a mirar l’entrevista a la web. No hi ha una manera més clara i reveladora que comprovar-ho. Si no, ja se sap el que passa amb una mentida que es repeteix mil vegades.

El president del primer partit del Parlament de Catalunya ha reiterat les acusacions de manipulació, ha qüestionat la professionalitat dels treballadors de TV3, i en una actitud inaudita ha esmenat les preguntes de l’entrevista i ha suggerit un qüestionari alternatiu.

El Consell Professional rebutgem les acusacions demagògiques i falses, i sense cap aportació que les sostingui. És fàcil dir, referint-se a TV3, que “no tinc temps per dir totes les mentides que han dit”. És fàcil i t’estalvia dir quines són. I és delirant atribuir biaix i manipulació a l’absència d’una pregunta esperada.

Una demanda. Senzilla: Responsabilitat, rigor i respecte.

Responsabilitat, perquè un dirigent polític de debò ha de mesurar amb sensatesa el discurs per arribar al poder.

Rigor, perquè llençar greus acusacions amb paraules gruixudes sense fets que les avalin deixa els ciutadans a mercè de les falsedats.

Respecte, perquè els treballadors i treballadores de TV3 ens exigim i exigim als responsables polítics dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, complir amb els valors editorials, que no línia editorial, d’aquests mitjans públics.

L’exercici d’acusar sistemàticament TV3 i l’agressió que va patir un càmera de Telemadrid en ser confós amb un càmera de TV3 no són fets aïllats. A l’hora de cobrir actes de Ciutadans, els nostres equips es veuen obligats a valorar l’adopció de protocols d’autoprotecció pensats només per actes de forces extremistes i violentes.
En acabar l’entrevista, hem demanat a Albert Rivera seny i una actitud contundent del seu partit en forma de missatge als assistents als seus actes per tal que es respecti la llibertat de premsa i d’expressió, i la integritat física dels informadors.

Davant la nova escalada d’acusacions i violència, sol·licitem als diputats i partits que integren la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), presidida per Ciutadans, que valori la situació i les condicions en què treballem i emeti un missatge clar: Imprescindible la crítica als mitjans de comunicació públics; intolerable la calumnia constant.

dijous, 30 d’agost de 2018

STOP AGRESIONES CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


Los Comités de RTVM, TV3  y Catalunya Ràdio condenamos rotundamente la intolerable agresión sufrida ayer por un operador de cámara que cubría para Telemadrid una manifestación en Barcelona .

Es inadmisible que se quiera justificar la violencia contra este trabajador con la excusa absurda de que se le "confundió con un cámara de TV3". El acoso y la persecución a los medios de comunicación se ha convertido ya en un problema de seguridad para los equipos que cubren informaciones en la calle. La agresión al cámara de Telemadrid por el hecho de ser confundido con uno de TV3 habla por si sola. En el último año han proliferado los insultos y agresiones  a trabajadores de los medios en general. Se han atacado sedes y unidades mòviles  y se han interrumpido y boicoteado las conexiones en directo tanto de medios de comunicación públicos  como de diversos medios privados.

Los trabajadores de la información debemos ejercer nuestro trabajo con libertad y normalidad para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información. En Catalunya, en Madrid y en cualquier parte y exigimos a los responsables políticos que dejen de alimentar una confrontación partidista e ideológica que repercute muy peligrosamente en contra los trabajadores de los medios

Desde los comités de empresa queremos trasladar al compañero agredido toda nuestra solidaridad y apoyo y también a los compañeros de TV3, Catalunya Ràdio y de otros medios por el hostigamiento irresponsable que han sufrido en los últimos meses.

Basta de agresiones contra los trabajadores de los medios!

STOP AGRESSIONS CONTRA ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els Comitès d’ RTVM, TV3 i Catalunya Ràdio condemnem rotundament la intolerable agressió soferta ahir per un operador de càmera que cobria per a Telemadrid una manifestació a Barcelona.

És inadmissible que es vulgui justificar la violència contra aquest treballador amb l'excusa absurda que se’l "va confondre amb un càmera de TV3". L'assetjament i la persecució als mitjans de comunicació s'ha convertit ja en un problema de seguretat per als equips que cobreixen informacions al carrer. L'agressió al càmera de Telemadrid pel fet de ser confós amb un de TV3 parla per si sola. En l'últim any han proliferat els insults i agressions a treballadors dels mitjans en general. S'han atacat seus i unitats mòbils i s'han interromput i boicotejat les connexions en directe tant de mitjans de comunicació públics com de diversos mitjans privats.

Els treballadors de la informació hem d'exercir la nostra feina amb llibertat i normalitat per garantir el dret de la ciutadania a la informació. A Catalunya, a Madrid o a qualsevol lloc, i exigim als responsables polítics que deixin d'alimentar una confrontació partidista i ideològica que repercuteix molt perillosament contra els treballadors dels mitjans

Des dels comitès d'empresa volem traslladar al company agredit tota la nostra solidaritat i suport i també als companys de TV3, Catalunya Ràdio i altres mitjans, per la fustigació irresponsable que han patit en els últims mesos.

Prou agressions contra els treballadors dels mitjans!
dimarts, 31 de juliol de 2018

EL GOVERN AJORNA LA RECUPERACIÓ DE DRETS LABORALS / GUERRA PER LA CORPO ENTRE ELS PARTITS DEL GOVERN

El Conseller d’Administració Pública ha aturat els increments salarials del 2018 i la recuperació del 100% del complement d'IT per als treballadors i treballadores del sector públic de Catalunya. També pels treballadors que depenem de l'Administració catalana estan ajornades altres mesures acordades amb els sindicats com la recuperació de la jornada de 35 hores a les empreses i entittats públiques que ho tenien pactat en Conveni Col·lectiu. Així, RTVE i Canal SUR, que estaven en el mateix cas que nosaltres, ja han tornat a les 35 hores.
És inacceptable aquest retard, si recordem l’aplicació inflexible de les 37,5 hores l’any 2012.
A més, la Mesa del Parlament ha aprovat no reprendre les sessions dels plens fins al mes d'octubre. Aquesta sorprenent decisió, que es deriva del conflicte obert entre els partits que componen el govern, té moltes implicacions per a la ciutadania de Catalunya i per a la CCMA.

GUERRA PER LA CORPO ENTRE ELS PARTITS DEL GOVERN

El bloqueig que hi ha al govern té conseqüències directes per a la Corporació que continuarà arrossegant un Consell de govern caducat i deixant pendent un cop més la reforma de la llei de la CCMA pactada fa un any i que no s'ha abordat abans per falta de voluntat política. I perquè els partits del govern català tenen acords privats per repartir-se TV3 i Catalunya Ràdio, acords que a més queden en suspens per l'afany de control de la Corporació des de les posicions més conservadores del govern. 


És decebedor que després de tants esforços de tanta gent per recuperar les institucions i defensar-les davant el 155, ara les tinguem bloquejades per les desavinences polítiques de dos partits, que així aturen moltes mesures que la societat necessita que s'abordin amb urgència, una de les quals és la necessària democratització i desgovernamentalització dels mitjans públics, per garantir un millor servei per a tota la ciutadania i no estar enmig de les batalles partidistes. 

divendres, 13 de juliol de 2018

NOVETATS MULTES DE TRÀNSIT / 35 HORES, COMPLEMENT IT, INCREMENTS 2018 / JUBILACIÓ PARCIAL / VARIABLE EN VACANCES / INDEFINITS NO FIXOS, AVANCEM


NOVETATS MULTES DE TRÀNSIT
Aquest divendres s’ha fet una nova reunió sobre les multes de trànsit en el desenvolupament de la feina. La direcció ha acceptat la proposta del Comitè de seguir la referència de la DGT dels límits de velocitat per a la retirada de punts, (+ de 20 km en velocitats entre 20 i 50 km i + de 30 km en velocitats entre 60 i 120).  Quan la infracció sigui dins dels límits acordats que assumeix l’empresa, també s’han donat garanties perquè es reintegri l’import de la multa als treballadors sancionats que avancin el pagament per evitar el recàrrec. En canvi encara continuen les diferències en establir els criteris de reincidència, atès que des del Comitè creiem que s’hauria d’atendre cas per cas el motiu de la nova infracció. Continuarem les converses en les pròximes setmanes.

JORNADA 35 HORES, COMPLEMENT DE LES BAIXES, INCREMENTS SALARIALS
Aquest divendres la direcció ha respost la reclamació del Comitè pel retorn a les 35 hores i el Complement al 100 % de les baixes per malaltia (IT), i també sobre altres importants qüestions com l’increment salarial del 2018. RH ha assegurat que no hi ha cap intenció de defugir l’aplicació del conveni en les matèries acordades de retorn a les 35 jornada i 100% d’IT, però que estan pendents de les instruccions de Funció Pública i de la Comissió de Pressupostos del Departament de Presidència de la Generalitat. També resta pendent l’increment del 2018 que serà de  l’1,95 %.  El dia 20 de Juliol es reunirà la Mesa de la Funció Pública de Catalunya, formada pels sindicats i l’Administració Catalana i, a continuació, les matèries acordades s’han d’aplicar a tots els treballadors i treballadores del sector públic de Catalunya.

En qualsevol cas, hem reiterat que en el nostre conveni ja està tot a punt per al retorn a les 35 hores i la IT al 100% tal com vam acordar i entenem que des del 5 de juliol estem en condicions que s’apliquin els acords, atès que ha desaparegut la imposició legal d’ampliació de jornada i reducció del complement d’IT.

JUBILACIÓ PARCIAL I CONTRACTE DE RELLEU
En la mateixa reunió, hem recordat que els acords per a l’ocupació al sector públic obren la porta a la proposta del Comitè per a un Pla de jubilació parcial voluntària vinculat a contractes de relleu. RH ens ha informat que estan estudiant aquesta possibilitat.

VARIABLE EN VACANCES
Recordem que en la nòmina d'agost es pagaran els endarreriments corresponents al 2014, i també la flexibilitat d’enguany a qui correspongui.

INDEFINITS NO FIXOS, AVANCEM
En l’Assemblea amb el col·lectiu d’indefinits no fixos, el comitè va exposar l’estat de la negociació, amb la possibilitat d’arribar a un preacord aviat.
D’una banda la conversió a fixos dels indefinits no fixos i interins per cobertura de vacant que tenen proves passades, (47 persones), es podria materialitzar el mes de setembre a partir de l’actualització de les llistes d’espera. I de l’altra, en el cas dels indefinits no fixos sense proves (86 persones), estem treballant per a una solució en la línia de les consolidacions de promocions de llarga durada, amb l’objectiu de la conversió a fixos de tots els contractes. Confiem que abans de final d’any puguem tenir tota la feina feta.


divendres, 6 de juliol de 2018

EL CANVI NECESSARI A LA CCMA

Els representants dels treballadors demanen estabilitat pressupostària i institucional


A continuació podeu veure el vídeo amb la compareixença sencera:

Els Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio hem reclamat als grups parlamentaris que no deixin passar l’oportunitat de renovar el Consell de la CCMA per àmplies majories i amb criteris de professionalitat i independència, tal com van aprovar per unanimitat fa un any, encara que no s’hagi fet la reforma de les lleis audiovisuals. També hem insistit en la necessitat que la CCMA aprovi un Contracte Programa amb pressupost plurianual i suficient per afrontar els reptes de futur llargament ajornats.

S’ha exposat als diputats de la Comissió de control les necessitats de la CCMA com a indústria audiovisual, més enllà del paper com a mitjans de comunicació, i s’ha recordat que la Corporació és una potent màquina de producció que dinamitza el sector audiovisual i cultural de Catalunya. És indispensable que la televisió i la ràdio públiques no estiguin enmig de les batalles polítiques i que es designin els seus òrgans de direcció, Consell de Govern i directors de les empreses a partir d’amplis consensos i de criteris professionals.

Tots els grups parlamentaris han coincidit en la necessitat de tenir un Contracte Programa de futur, però en relació a la renovació del Consell de la CCMA temem que es desaprofiti una altra oportunitat per desgovernamentalitzar els Mitjans Públics. Hem recordat que el Mandat Marc audiovisual  elaborat pel Parlament està caducat, igual que el Consell de la Corporació, que la reforma de la llei s’ha estroncat dues vegades i que no tenim el pla plurianual de finançament que garantiria el Contracte Programa.

En les intervencions dels Comitès també s’ha fet esment a la renovació de plantilla, amb la proposta d’un pla de jubilació parcial voluntària i contractes de relleu que fa temps que es van proposar a la direcció, sense resposta fins ara. I s’ha explicat als diputats que els treballadors de l’empresa pública ACN, (l’Agència Catalana de Notícies), estan empantanats en una negociació de conveni des de fa anys, mentre els apliquen el conveni d’Oficines i despatxos.

D’altra banda, en la sessió de control prèvia, la direcció ha anunciat que les retallades derivades de la nova llei de l’IVA es revertiran i que es reobrirà la corresponsalia de Buenos Aires amb la reincorporació de Joan Biosca.


dijous, 5 de juliol de 2018

LES 35 HORES, JA!


El Comitè d'empresa ha instat a la direcció de RH i de la CCMA que es retorni de forma immediata a les 35 hores setmanals i el complement fins al 100% de totes les baixes per malaltia, tal com recull el nostre conveni.

Fins ara una de les excuses que donava la direcció per no fer l'aplicació dels acords dels sindicats amb l'Administració central en aquestes matèries, era que no estaven aprovats els pressupostos de l'Estat. Amb l'aprovació definitiva dels pressupostos generals i la publicació al BOE, el principal escull que al·legava la direcció ja ha desaparegut, i reclamem el retorn urgent a la jornada de 35 hores, així com la complementació de les baixes per malaltia. A RTVE les 35 hores ja tornen a ser d'aplicació des d'avui mateix.

El retorn a les 35 hores, el manteniment del 100% de sou en totes les baixes, els increments de salari de fins a l'1,95 % pel 2018, així com la contractació de personal, han de ser d'aplicació immediata pels treballadors i treballadores del sector públic de Catalunya, i així ho reclamem a l'Administració catalana i en concret a la direcció de la CCMA en compliment dels acords de conveni.

dimecres, 4 de juliol de 2018

DIVENDRES 6, LA VEU DELS TREBALLADORS A LA COMISSIÓ DE CONTROL DE LA CCMA


Els Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio vam demanar comparèixer davant de la Comissió de Control parlamentària de la CCMA per exposar el nostre punt de vista en relació a la situació econòmica de la Corporació, a la renovació del Consell de govern i a la reforma de les lleis audiovisuals, interrompuda en la legislatura passada.

Els grups parlamentaris van aprovar la proposta per unanimitat i aquest divendres 6 de juliol compareixeran membres dels dos Comitès, acompanyats de representants dels Consells professionals d’Informatius i d’altres col·lectius de l’empresa i també de companys del Comitè de l’Agència Catalana de Notícies, que estan en plena negociació d’un conveni que avança molt lentament.

Allà plantejarem:

1) la necessitat de revertir del tot els plans de retallada en la producció (com el tancament de la corresponsalia a Buenos Aires i l’acomiadament del Joan Biosca), i de tenir d’una vegada un Contracte Programa plurianual que doti d’estabilitat econòmica la CCMA per poder fer front als reptes de futur.

2) la urgència de renovar el Consell de govern, caducat des del març, i que d’acord amb resolucions del ple del Parlament preses per unanimitat s’hauria de fer segons els criteris aprovats per a la nova llei de la Corporació, acordada en ponència conjunta també per unanimitat, que són els de majoria qualificada i proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris per elegir els consellers i el president del Consell. I també la necessitat que els nomenaments es facin amb criteris de professionalitat i independència.

3) culminar la reforma de les lleis audiovisuals, entre elles la de la CCMA, per revertir els canvis del 2012 que van afavorir la governamentalització de la CCMA i la presa de decisions al dictat del govern, com vam comprovar amb l’ERO, les retallades de salari i drets laborals, l’intent de privatitzar la gestió de la publicitat o de demanar 7 anys de presó a un company.

Us convidem a seguir la compareixença, a partir de les 12:30, a través del Canal Parlamentdijous, 28 de juny de 2018

LES 35 HORES i MÉS TEMES

LES 35 HORES I L'IT AL 100%
Hem tingut la primera reunió amb RH per reclamar que s'apliqui, de forma immediata, el retorn a les 35 hores i el complement del 100% per a les baixes (IT) en tots els supòsits, atès que el nostre conveni en preveu la recuperació quan desaparegui la imposició legal establerta el 2012.
La Direcció al·lega que està a l'espera de l'aprovació definitiva dels pressupostos generals de l'Estat i de les instruccions que rebi del govern de la Generalitat.
Per la nostra banda hem advertit que la jornada de 35 hores i el complement d'IT no depenen de l'aprovació de pressupostos, atès que els acords entre sindicats i l'Administració remeten els dos temes a la negociació col•lectiva, i en el nostre cas ja ho tenim pactat en conveni, per tant l'aplicació hauria de ser tan immediata com ho va ser el 2012, quan ens van decretar l'allargament de jornada i la suspensió de les millores socials.
RH s'ha compromès a una nova reunió per donar resposta.

INDEFINITS NO FIXOS
Segueixen les negociacions per a la conversió en fixos dels contractes indefinits no fixos. Estem molt a prop de regularitzar els contractes de persones amb proves passades (47 casos). També s'inclouen en aquesta estabilització els interins per cobertura de vacant que tenen proves. En el cas dels indefinits no fixos que no tenen proves, s'està treballant en una solució similar a la que es va fer per a la consolidació de promocions de llarga durada. En les pròximes setmanes convocarem a una reunió a l'auditori per a donar més detalls del procés.

READMISSIÓ JOAN BIOSCA
L'aportació extraordinària per a l'IVA ja és un fet, i ja no hi ha excusa per reobrir  la corresponsalia de TV3 i Catalunya Ràdio d'Amèrica Llatina i  readmetre sense més demora al company Joan Biosca en les mateixes condicions que la resta de corresponsals.

APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DE LA VARIABLE EN VACANCES
Recordem els conceptes de la nòmina variable que es remuneren també en període de vacances, segons dicta una sentència de l'Audiència Nacional: complement de flexibilitat, trencament de franges, canvi de torn, especial matinal, guàrdies i nocturnitat a aquells treballadors que hagin generat aquestes variables durant sis mesos com a mínim durant l'any anterior.
A partir d'octubre, quan l'eina informàtica que fa el càlcul, estigui a punt ja es pagaran els percentatges corresponents de la variable en vacances. Pel que fa als endarreriments, hem arribat als següents acords: en la nòmina d'agost es pagaran els endarreriments corresponents al 2014, i també la flexibilitat a qui correspongui. En la nòmina d'octubre preferiblement, o com a màxim en la de desembre, s'abonaran els endarreriments de 2015, 2016 i 2017.

INCREMENT SALARIAL 2018
L'increment salarial de 2018  està pendent de l'aprovació dels pressupostos Generals que poden passar l’últim tràmit aquesta setmana. 
Per al 2018, l’increment de sou consolidat a final d’any serà d’un 1,95% i haurem de cobrar endarreriments des de l’1 de gener.

FESTIUS 2017: 24 DE DESEMBRE I 31 DE GENER
El Comitè continua insistint a la direcció, malgrat les seves negatives, que els treballadors que van treballar els passats dies 24 i 31 de desembre ultrapassades les 22 hores se'ls ha de compensar aquest fet encara que aquest any hagi estat en diumenge. El Comitè ha demanat a RRHH el llistat dels treballadors als quals se'ls hi ha remunerat i a quins no. També està analitzant amb els serveis jurídics les possibilitats de reclamació.

CONSELL PROFESSIONAL DE PROGRAMES I PRODUCCIÓ
Fruit d'un llarg procés de negociació, impulsat per companys del CPA, els treballadors i treballadores de TV3 i de Catalunya ràdio comptarem aviat amb un nou instrument per a exercir els seus drets professionals. Als ja existents Consells Professionals d'Informatius, s'hi sumarà un nou consell en l'àmbit de programes que serà comú per TV3 i Catalunya Ràdio.L'Estatut Professional de la CCMA inclourà l'àmbit d'informatius i esports per un costat i l'àmbit de continguts d'entreteniment i culturals per un altre. D'aquesta manera l'àmbit s'amplia també al de programes que podrà elegir el seu propi Consell professional de programes.
Es preveu que el Consell de govern aprovi definitivament el renovat Estatut Professional el juliol, una vegada revisat pels serveis jurídics. La presentació del nou Estatut es farà al Col•legi de l'Audiovisual de Catalunya que des de l'inici ha donat suport a la proposta, com ho han fet els Comitès d'empresa i els Consells professionals de la tele i la ràdio.

dimarts, 5 de juny de 2018

Adéu a Brauli Duart. Llencem al foc i a les escombraries 6 anys de mals rotllos i exigim la renovació del consell de la CCMA.


A TV3 ens hem acomiadat dels 6 anys de Brauli Duart al capdavant de la CCMA llençant al foc 6 anys de mal rotllo. A Catalunya Ràdio, amb l’assistència de la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, els treballadors han llençat a les escombraries els símbols de les lluites dels darrers anys. Hem cremat  i llençat gadgets i cartells de les campanyes que hem fet per defensar-nos dels acomiadaments, retallades, intents de privatització, supressió de canals, acomiadaments de col·laboradors i corresponsalies (ara la de Buenos Aires), suspensió del conveni col·lectiu, petició de presó contra un treballador...tot al foc reparador i a les escombraries, amb la voluntat de deixar enrere l’etapa Duart.

Duart i el seu home de confiança, Andreu Martínez, deixen la CCMA i se’n van a la Conselleria d’Interior. Però a la CCMA encara tenim un Consell de govern caducat i continuista amb la vicepresidenta Núria Llorach al capdavant. Per això en les concentracions hem insistit a reclamar que es faci ja la renovació del Consell de govern entre altres punts:

  • En primer lloc, que el Parlament preservi els mitjans públics de la Generalitat de la intervenció estatal, i protegeixi també la independència de la Corporació de tota ingerència o control governamental o partidista.

  • Que la cambra catalana renovi ja el Consell de govern que ha acabat el mandat el mes de març, i que la designació es faci per àmplies majories i amb criteris exclusius de professionalitat i independència.

  • Igualment, el Parlament ha de reprendre la reforma de la llei de la CCMA, interrompuda en les dues últimes legislatures, per desgovernamentalitzar els mitjans de la Corporació i garantir uns mitjans al servei de tota la societat.

  • El Parlament també ha de reclamar al nou govern i a la Corporació la firma del contracte programa plurianual, que ja s'havia d'haver aprovat el juny de l'any passat, i que ha d'incloure un pressupost suficient i estable per no tornar a improvisar males solucions a cada contratemps.

Vídeo foguera de TV3: