divendres, 18 d’agost de 2017

#TotssomBarcelona #TotssomCambrils

MINUT DE SILENCI A LA PEDRA

PER EXPRESSAR EL REBUIG MÉS FERM ALS ATACS TERRORISTES DE LA RAMBLA DE BARCELONA I DE CAMBRILS I LA NOSTRA SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES DE TOTES LES MATANCES

dimarts, 25 de juliol de 2017

241 promocions / Sentència calendari anual / Increment salarial de l’1% el 2017

241 treballadors i treballadores consolidaran la seva promoció


El conveni pactat el 2015 establia les bases per a la consolidació de les promocions de llarga durada mitjançant una negociació que ha culminat aquest juliol amb el reconeixement de 241 promocions a la categoria que han estat exercint durant anys. S’ha acordat també que 56 persones més que han format part de l’estudi tindran prioritat en les promocions: els treballadors amb proves passades i els que acumulen 18 mesos de promoció.

En els pròxims mesos s’hauran de fer els processos de verificació anomenats “processos de canvi de destinació” per donar compliment a la consolidació definitiva de les promocions, i també s’hauran d’abordar les altres negociacions que es van comprometre en conveni com són la descripció i valoració dels llocs de treball de nivell “H” i l’establiment dels grups professionals que haurien de substituir l’actual classificació de categories.

Un dels temes prioritaris que també s’han de tractar amb urgència són els contractes indefinits No fixos que l’actual acord de promocions només ha pogut tocar parcialment en el cas dels treballadors que tenen proves passades. La resta de companys en aquesta situació, més de 80, encara estan pendents d’una banda de que s’aprovi una plantilla de la CCMA actualitzada i sense distinció entre indefinits fixos i no fixos, i de l’altra de trobar una fórmula que, com en el cas de les promocions de llarga durada, doni les màximes garanties per a la consolidació dels contractes dels afectats. En aquest sentit els recents acords dels sindicats i el sector públic sobre els interins ens poden ajudar a trobar una solució.

Mentrestant, i per donar sortida a la incipient recuperació de la contractació, direcció i Comitè hem acordat un sistema provisional de selecció per a la contractació i promoció temporal que permet també als indefinits no fixos presentar-se als concursos de promoció. Altres aspectes inclosos en l’acord de selecció són l'establiment d'un sistema de mèrits que facilitarà la promoció interna i que limita la preferència absoluta de l’ATRI (la borsa de contractació del sector públic).

Sentència sobre horaris. La CCMA obligada a informar del calendari anual dels treballadors a torns


La Comissió d’horaris del Comitè ha estat reclamant a Recursos Humans la publicació del calendari anual, tal com diu l’article 34 del conveni col·lectiu, perquè els treballadors puguin saber quina serà la seva seqüència d’horaris i torns aproximada durant l’any. Després de moltes converses sense resultats, el Comitè va decidir a principis d’any interposar un conflicte col·lectiu per incompliment del que es preveu a l’art. 34 del conveni.

L’Audiència Nacional ha dictat sentència que obliga a la direcció a comunicar al Comitè, a començament d’any, el calendari anual amb la distribució d’horaris i torns dels treballadors per departaments. També insta a fer la comunicació immediata del calendari pel que queda de 2017.

La conflictivitat amb els temes d’horaris i jornada ha augmentat fins a punts crítics a causa de la desregulació provocada per la reforma laboral amb la introducció de la “Distribució irregular de la Jornada” aplicada de forma abrupta per sobre del nostre conveni. El Comitè ha atès nombroses queixes de treballadors per jornades de fins a 13 hores, discriminacions en el pagament de dietes als no flexibles per fer el mateix horari en la mateixa producció, per partir la jornada fins a dues hores fora dels horaris previstos pels àpats, per increments de la jornada ordinària de 7,5 hores fins a 9 hores en horaris de tarda i nit amb distribució irregular de la jornada restant capacitat del treballador a optar a fer hores extres voluntàries o no, etc.
A partir d’aquesta sentència reclamem a la direcció de Recursos Humans que es plantegi d’una vegada abordar la problemàtica d’horaris i jornada per trobar solucions als problemes descrits.

Increment salarial de l’1% el 2017


Està previst que en l'actualització de la nòmina del 10 d'agost es faci efectiu el pagament de l'increment salarial de l'1% pel 2017 retroactiu des de gener. El conveni col·lectiu contempla que tindrem els mateixos increments que s'apliquin als treballadors del sector públic. Els pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya pel 2017 remetien als pressupostos generals de l'Estat pel que fa al salari dels empleats públics. La setmana passada RH ens va comunicar que ja havien rebut les instruccions pertinents del Govern per fer efectiu l'increment salarial.

dijous, 29 de juny de 2017

Final de curs i la CCMA continua atrinxerada

Fem un breu repàs de les assignatures pendents:

Contracte Programa i pressupost

La consellera de la presidència, Neus Munté, va anunciar que aquest mes de juny hi hauria un nou contracte programa (2017-2020) per a la CCMA i, de moment, el tràmit d’aprovació no ha finalitzat. D’aquest contracte programa en depèn la recuperació i l’estabilitat del finançament pels pròxims anys.

Pla Estratègic

El Consell de la CCMA va dir que a finals de juny hi hauria un pla estratègic que a hores d’ara no s’ha fet públic. Els encarregats de fer el pla van dir que convocarien els comitès per parlar del nou Marc Estratègic, però no hi ha hagut cap més contacte.

Llei de la CCMA

La ponència parlamentària de la nova llei de la CCMA, que havia d'acabar les tasques aquesta setmana, d'acord amb la moció que va fixar com a límit el primer semestre, continuarà amb dues sessions el mes de juliol, però no està assegurat que acabi la feina abans de vacances. Recordeu que el principal punt de les propostes és el canvi en el sistema de governança, de manera que l'elecció del Consell de Govern sigui per una majoria qualificada de 2/3..

Renovació del Consell de govern de la CCMA i compliment de les mocions del Parlament

El Parlament va aprovar en la mateixa moció que el juny també acabava el termini per dur a terme el recanvi de tres consellers, previst per la Llei de la Corpo, però l’actual Consell no té intenció de renovar-se. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha reclamat a la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach, que notifiqui quins són els consellers que deixen el càrrec, però aquesta instància tampoc obté resultats. El Consell s’ha atrinxerat i al·lega que s’hauria de fer un sorteig intern per triar quins són els consellers que han de deixar el càrrec, un sistema que només s'utilitza quan tots els consellers són nomenats en el mateix moment, i que no és el cas. I tampoc no té cap intenció d’acatar la moció parlamentària que va reclamar la dimissió de Núria Llorach i la reprovació del nomenament del director Vicent Sanchis.
En resum, l’acció parlamentària i institucional en relació a la CCMA no fructifica i mentrestant el Consell de la CCMA es rifa el Parlament.

Retorn RAV / Quota comitè / Salut Laboral

RETORN DEL RAV 


En la nòmina d’aquest mes cobrarem la meitat de la part del 5% del sou anual corresponent al descompte del RAV del 2014, tal com es va acordar en la negociació del conveni. En la nòmina de desembre cobrarem l’altra meitat.

QUOTA COMITÈ


Aquest mes es descomptarà de la nòmina la quantitat de 18 euros corresponent a la quota d’ajut pel funcionament del Comitè d'empresa a tots els treballadors que tenen autoritzat aquest descompte.

LA SALUT LABORAL


A les avaluacions de riscos laborals que s’estan fent a TVC destaca la problemàtica de l'organització del treball en departaments amb col·lectius planificats a torns i amb horari flexible.

De les dades objectives que han facilitat als delegats de prevenció, observem que hi ha un increment d’absentisme des del 2015 que sempre ha estat per sobre del 3%, exceptuant el mes d’agost, i que al 2017 estem al 5’1%. S’entén per absentisme les baixes per accidents laborals, accidents no laborals, malaltia comuna, maternitat/paternitat i recaiguda de malaltia. Aquest increment de baixes entenem que està relacionat amb la pressió constant de feina que recau cada cop més sobre menys plantilla. També hi ha un increment d’accidents "in itinere", és a dir durant el trasllat anant i tornant de casa a la feina, i per això s’està treballant per fer jornades obertes de conducció segura de vehicles.

dilluns, 12 de juny de 2017

Canvis dràstics i amb presses


En una trobada amb responsables de Recursos Humans i amb el director d'Informatius, el Comitè d'Empresa ha confirmat que la direcció vol ajuntar sota una única direcció que depengui d'Informatius els programes i els equips del “Sense Ficció” i el “30 minuts”. Aquest canvi comporta el relleu dels actuals directors, Joan Salvat i Eduard Sanjuán, que seran substituïts per Raül Gallego, ENG, que tornaria a TVC amb un contracte mercantil i també el trasllat de l'equip del “Sense Ficció” al “30'”. En principi, la intenció de la direcció és mantenir les "marques" i els horaris de tots dos programes.
Prèviament, la direcció d'Informatius havia notificat els canvis a l'equip del “30'”, però l'equip del "Sense ficció" va conèixer la notícia per la premsa i encara no sap els motius de la reorganització.

En la mateixa reunió també es va tractar del nou format del “Telenotícies Comarques”, sense desconnexions, i la supressió de "Tot un món" i "Espai Terra".

En relació amb el nou “Comarques” la direcció defensa el canvi, que ve motivat per la falta de plantilla suficient per mantenir les desconnexions territorials, tot i que també respon a un canvi profund en la manera d'informar, que començaria pel territori. Des del Comitè, vam expressar preocupació per la pèrdua de la informació de proximitat que no té cabuda en un informatiu d'àmbit de tot Catalunya, i també per la reorganització de la feina pel que fa a horaris i perfils professionals dels treballadors. També vam recordar el desaprofitament d'anys d'inversió en els platós de les delegacions, que ara quedaran en desús.

La direcció va respondre que de moment els horaris i funcions dels treballadors de les delegacions no es tocaran. Sobre el model del nou informatiu, David Bassa va explicar que volen potenciar els directes des de totes les delegacions i equips territorials, i que TV3 no ha de competir amb les televisions locals pel que fa a continguts. També va dir que les inversions anteriors en infraestructures de platós no els faran variar l'estratègia, perquè "les estructures no poden pesar més que els continguts". A primers del 2018 la direcció s'ha compromès a fer una valoració conjunta amb les delegacions del funcionament del nou programa.

Sobre la supressió de "Tot un món", vam dir a la direcció que ho considerem un error i una pèrdua important en la programació pel seu caràcter de servei públic en un tema clau. És dels pocs programes de TVC  sobre immigració i té un merescut prestigi entre el teixit associatiu i cultural d'immigrants del nostre país. Davant l'afirmació de Bassa que el programa només s'ha suspès, i que pot tornar en el futur, vam insistir que el programa ni se suspengui ni s'interrompi, i menys amb l'únic argument que cal reforçar informatius diaris els pròxims mesos.

Pel que fa a “Espai Terra”, la direcció ens va confirmar que no s'està treballant en cap nou programa de temàtica mediambiental ni de natura, i que aquests continguts s'encabiran dins del nou magazín del matí i també en el nou “TN Comarques”. El Comitè, però, va manifestar la seva preocupació per la desaparició de programes amb temàtiques de tant interès social com la immigració o el medi ambient.


NOTA DELS PROMOTORS DEL FUTUR CONSELL PROFESSIONAL DE PROGRAMES

La comissió nomenada pel Consell de Govern de la CCMA –Brauli Duart, Josep Vilar i Rita Marzoa- s’ha reunit amb membres de la plataforma que promou la creació d’un Consell dels Professionals de Programes i Antena. La reunió, amb assistència de professionals de Catalunya Ràdio i de TV3, s’ha celebrat per avaluar la proposta d’estatuts aprovada en assemblea de treballadors de TV3 i per avançar en la redacció d’uns estatuts definitius per a un consell professional que ha de donar empara als professionals de programes de la CCMA.

En representació de la direcció de la CCMA, la comissió ha manifestat que està interessada en la creació d’aquest consell de programes a més a més del ja existent Consell Professional d’Informatius, i presentarà una contraproposta, a negociar, de l’esborrany presentat per la plataforma, per deixar-lo enllestit al juny.

Pròximament la plataforma de promotors del nou Consell Professional de Programes convocarà una assemblea per parlar dels següents passos a fer.


dimarts, 30 de maig de 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


Els comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio volem manifestar que el Consell de Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya està pendent de renovació i fora dels terminis establerts. Així mateix volem recordar que aquest Parlament es va comprometre a dur a terme aquesta renovació dins el primer semestre de 2017.

En compliment de la llei de la CCMA del 2012, dels sis membres del Consell de Govern de la CCMA la meitat haurien d’haver estat renovats el març del 2015. En aquest moment, això encara no s’ha dut a terme i la meitat del Consell es troba fora del període de mandat establert en la llei. La meitat dels seus membres en formen part des d’abans del 2012.

Hi ha l’acord de tots els grups parlamentaris, aprovat en una resolució i dues mocions del Parlament, que s’ha de tornar a l’elecció dels membres del Consell de Govern per majoria de dos terços del Parlament i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

La resolució 306/XI (IV.3) de 6 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, instava la cambra a que es substituïssin els consellers que estan cessats i en funcions durant el primer semestre del 2017:

“Dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació s’ha de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig que haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords de la Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.”

La moció 63/XI de 20 d’octubre de 2016 del Parlament de Catalunya, aprovada per tots els grups parlamentaris, es ratificava en el contingut del punt 41.b de la Resolució 306/XI del Parlament.

D’altra banda instem aquesta Presidència perquè faci possible el compliment de la moció 302-00134/11 del 6 d’abril de 2017, en la que per majoria del Parlament es va reprovar el nomenament del nou director de TV3, i es va demanar la dimissió de la presidenta en funcions del Consell de Govern de la CCMA, així com a considerar altres candidatures per a la direcció de TV3.

Per tot l’exposat ens adrecem a vostè, atès que el Parlament de Catalunya que presideix és la institució que ha de vetllar perquè l’aplicació de la llei i els acords del Parlament es duguin a terme.

Demanem la seva atenció perquè emprengui les mesures oportunes i aquesta situació anòmala pugui ser esmenada.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,


Roser Mercader Tondo
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-TV3

Mercè Alcocer Gendrau
Presidenta del comitè d’empresa CCMA-CatRàdiodivendres, 26 de maig de 2017

Novetats a l'organigrama / Producció i programació / Espai saturat al CEI / Unitats Mòbils / TUNEGEM LA PEDRA


Novetats a l’organigrama

La direcció de la CCMA ha anunciat un canvi important en l’organigrama: Christian Garcia passa de director "confluït" a director corporatiu d’Esports, situat al mateix nivell de responsabilitat que els directors de TVC i de Catalunya Ràdio.  Segons el director de TV3 aquest esquema de “supradirector” encara no es trasllada a Informatius.

Aquesta reorganització, que forma part de l’estratègia del Consell de govern, pot comportar  conflictes en la presa de decisions i  retalla el marge d’autonomia dels directors dels mitjans en relació al Consell de la CCMA.
En els pròxims dies esperem que el nou director corporatiu d’Esports ens expliqui els seus projectes i quina és la seva visió sobre els Esports i el canal Esport3.

D’altra banda, també  hi ha hagut moviments en l’estructura de planificació de recursos (plànning), que ara passa a dependre d’Andreu Martínez, Director de Recursos Humans i Estratègia, que  va arribar a la CCMA l’any 2015 de la mà de Brauli Duart des del departament d’Interior i que ha anat canviant i afegint  competències des del seu fitxatge. En el poc temps que porta a la CCMA ha estat director d’Estratègia Corporativa, director de Mitjans Digitals i Estratègia, Director d’Estratègia i Recursos Humans, i ara també assumeix el departament de planificació que depenia de Gestió de Recursos, l’àrea que dirigeix Teresa Farré.
Andreu J. Martínez 


Producció i Programació d' Estiu i nova temporada

Aquest dijous hem fet la reunió de seguiment de producció, la primera amb Vicent Sanchis des que és director de TVC. Ha posat èmfasi en què a l'estiu la programació no ha de baixar de nivell i en què, a falta de més injecció econòmica, cal buscar més recursos per a la programació per la via de trobar esponsorització.

Els programes previstos per a l’inici de temporada s’avancen a l’estiu: continuarà “Joc de Cartes”, “Els Matins” (dues hores diàries), nous episodis de “El Foraster”, començarà  ”Aeroports”, “Això no és un trio”, i alguna sèrie de producció aliena.
Pel que fa a les novetats de setembre hi haurà nous capítols de la sèrie “Merlí” i començaràn la nova telenovel·la que substituirà “La Riera” i un nou programa produït per Mediapro en comptes de “Divendres” , entre altres produccions que encara no estan concretades. S’acaba “Espai Terra”, perquè la direcció ha decidit tancar l’únic programa amb continguts de medi ambient i natura. L'argument de consolació és que s'inclourà aquesta temàtica en el nou magazín del matí. Recordem que fa uns anys ja es va eliminar el programa "El Medi Ambient".

Espai saturat al CEI

Per a la nova etapa de “Els Matins” està previst el trasllat de part de l’equip del programa al CEI. Des del Comitè  hem insistit que els espais a la redacció d’Informatius, les sales de maquillatge i altres dependències d'aquest edifici estan del tot saturats i no veiem possible encabir més gent. 
La direcció s’ha compromès a fer una nova reunió per informar de l’evolució i terminis de les obres de l’edifici annex i també del projecte concret de redistribució d’espai de la primera i segona planta del CEI en què estan treballant els directius d'Informatius.

Unitats mòbils

Des del Comitè hem plantejat a la direcció un seguit de casos relacionats amb les assistències de les Unitats mòbils que sovint s’externalitzen per falta de dotació de personal intern, i per la imposició de no contractar. La direcció ha volgut justificar algunes d'aquestes externalitzacions, però s'han compromés a obrir el diàleg amb el Comitè i a informar millor.


TUNEGEM "LA PEDRA"

La resposta de Núria Llorach, en nom del Consell de govern, a la proposta del Comitè de substituir la inscripció del monòlit de l'entrada de TV3 ha estat xocant. Declina prendre una decisió en aquesta matèria tan transcendent fins que el Parlament de Catalunya digui alguna cosa al respecte. Això és ben sorprenent, perquè en canvi  la Vicepresidenta i Presidenta en funcions des de fa 13 mesos no respecta la decisió del Parlament que li demana la dimissió, o reprova el nomenament del director,.


Mentre la direcció de la Corporació s'ho rumia, anirem fent : 


 DIMARTS 30, a les 13:30h reinaugurem LA PEDRA

dijous, 18 de maig de 2017

Formació/ Paga 2012 / Democratitzem la pedra / Selecció de Corresponsals / Promocions de llarga durada

CURSOS DE FORMACIÓ

Al portal “Confluence” i al Portal intern podeu consultar tots els cursos de Formació que s'estan fent a TVC. Des del portal intern també us podeu inscriure als cursos vigents.
La comissió de Formació ha rebut més de 40 propostes de cursos. Actualment estan obertes les formacions següents: Excel, Outlook i Anglès en llista d'espera. Al setembre està previst fer la formació de PowerPoint i Word entre d’altres formacions. També es fan cursos de català i es faran noves sessions sobre xarxes socials,
 i està previst fer formació, oberta a tothom, d'Autogestió de l'Estrès.
DEVOLUCIÓ DE LA PAGA DE 2012
El Comitè està tenint contactes amb la direcció perquè es faci l’aplicació correcta de la sentència de devolució de la paga del 2012 i dels interessos. És un últim intent de resoldre el cas abans d’apel·lar de nou als tribunals per a l’execució de sentència.
DEMOCRATITZEM "LA PEDRA" 

A proposta de treballadors que han demanat que es faci alguna acció per canviar la pedra commemorativa de TV3, el Comitè d'empresa s’ha dirigit al Consell de govern de la CCMA perquè se substitueixi la inscripció actual que fa referència a l’ex-president Jordi Pujol per un text que recull millor l'origen de la Corporació:

"El 10 de maig de 1983 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió"
SELECCIÓ DE CORRESPONSALS

El Comitè d'empresa NO ha  "supervisat" la  selecció dels corresponsals de TV3 i Cat Ràdio a Washington. RRHH  va convocar al Comitè i en la mateixa sessió  va informar dels criteris de selecció, els candidats que s'havien presentat i la puntuació final unilateral de la direcció.

Reclamem que  els actuals processos oberts per a la delegació de València i per als Pirineus i els que hi hagi en el futur en aquest àmbit es facin amb transparència i amb garanties d'objectivitat reals per als aspirants.

PROMOCIONS DE LLARGA DURADA, RECTA FINAL


En les darreres reunions s’ha avançat en el nombre de treballadors que han de consolidar la categoria, però encara hi ha distància en alguns punts de la negociació. El dia 29 està prevista una reunió important per aclarir les diferències que mantenim, i  després convocarem ASSEMBLEA per informar i debatre sobre els resultats de la negociació.

dilluns, 15 de maig de 2017

No s'han de tancar més canals / TN Comarques / Selecció amb garanties / Enquesta jubilació

NO S'HAN DE TANCAR MÉS CANALS

Les darreres setmanes hem vist publicats a diversos mitjans novetats i canvis en la programació que esperem  que funcionin i ens facin recuperar el públic perdut. També hem llegit que Vicent Sanchis ha parlat del Canal d’Esports assenyalant allò que és evident: que és un canal amb molts continguts que no són esportius.

Fa molt de temps que se sap que és necessari fer canvis a la  programació, que hem de produir continguts atractius i que s’ha de repensar la distribució de canals. Tot això ho hem de fer sense renunciar a cap de les línies de producció que tenim (Esports, Informatius, Documentals, Entreteniment, Infantils i Juvenils, Ficció, Culturals...)

Per abordar aquests temes, des del Comitè d’empresa tornem a reclamar més pressupost i plantilla per a la CCMA: Cal  inversió per a l’ adaptació tecnològica, per renovar continguts que ens portin nou públic i per  potenciar els mitjans digitals que són l’aposta de futur.

EL TN COMARQUES PERD LES DESCONNEXIONS

La direcció d'Informatius ha  anunciat canvis en el Telenotícies Comarques a partir de setembre. La novetat destacada és que se suprimeixen les desconnexions territorials. La direcció argumenta la necessitat del canvi per la falta d’efectius i perquè volen renovar i modernitzar l’informatiu. Però suprimir les desconnexions és un risc per la pèrdua d’espai d’ informació local i de proximitat que s’està oferint des de fa 28 anys. Aquest no hauria de ser un experiment irreversible, s’hauria de reconsiderar la fórmula del Telenotícies Comarques únic  i  tornar a les desconnexions si el nou TN no funciona. En tot cas caldrà reforçar plantilles per poder donar un producte diari dinàmic i de qualitat i també s’ha d'assegurar la continuïtat de la tasca del personal tècnic i de realització de les delegacions.

SELECCIÓ DE PERSONAL AMB GARANTIES

Diversos factors projecten sobre la selecció de personal el desànim i l’escepticisme de la plantilla. N'és un exemple el darrer procés per a la tria de corresponsals a Washington. No ha estat transparent, perquè la direcció ha informat directament del resultat final. Els criteris de selecció i l'avaluació dels corresponsals estan en mans de la direcció del departament i de RRHH  i molta gent pensa que la decisió final està presa abans de començar el procés. Això fa que els participants se sentin comparses d’una ficció de transparència i que provoqui frustració i desconfiança

El Comitè d'empresa no pot avalar aquests mètodes ni els resultats que se'n deriven perquè no es dóna prou informació sobre el procés. Per això, sense qüestionar la professionalitat dels candidats designats, el què reclamem són processos de selecció amb totes les garanties i que se superi l’actual sistema de decisions unilaterals. Esperem que això ja es noti en els processos de mobilitat per a València i La Seu.

En les pròximes setmanes el Comitè i RRHH ens reunirem per parlar específicament de la selecció de personal en aquests i altres casos.

ENQUESTA SOBRE JUBILACIÓ

Un grup de treballadors ha promogut i organitzat una enquesta sobre la jubilació parcial en la qual encara es pot participar. Està sobretot adreçada a aquelles persones que ja tenen o que compliran 61 anys els pròxims cinc anys.

Després de l’èxit d'assistència de la sessió informativa sobre jubilació parcial a l’auditori, el Comitè d’empresa ha proposat a la direcció fer una reunió per parlar del tema i avançar en acords cap a la jubilació parcial voluntària i els contractes de relleu.

Solidaritat amb la vaga dels treballadors de "El Periódico" i "Sport"

El Comitè d’empresa de Televisió de Catalunya expressa la seva solidaritat activa amb els treballadors del Grup Z, concretament dels diaris “El Periódico” i “Sport”, en la vaga que comença avui dilluns 15 de maig.

Teniu tot el suport dels treballadors de Televisió de Catalunya contra les amenaces de retallades de sou i d’acomiadaments que fa la direcció. Coneixem, per experiència pròpia, les estratègies de retallada de drets laborals i salarials i les seves conseqüències nefastes en la capacitat productiva i de servei al ciutadà dels mitjans de comunicació.

La vostra lluita és la nostra. Endavant, companyes i companys.

Una forta abraçada!

dimarts, 25 d’abril de 2017

La Jubilació Parcial i el Contracte de relleu, propostes de futur

La sessió informativa organitzada pel comitè d'empresa sobre la modalitat de la jubilació parcial amb contracte de relleu va ser un èxit d'assistència i de participació. Les advocades Teresa Blasi i Karmele Rodríguez, del Col·lectiu AIDE, que són els serveis jurídics del Comitè, van fer l'exposició de la situació legal actual i van respondre les preguntes concretes que van sorgir.

Aquest és el link amb la gravació sencera de la sessió: Vídeo Sessió auditori

A continuació fem un resum de la sessió:

En què consisteix la jubilació parcial?
La legislació actual permet la jubilació parcial amb la reducció de la jornada laboral que pot ser d'un mínim del 25% i d'un màxim del 75%.

I el Contracte de relleu?
La modalitat de jubilació parcial comporta un contracte de relleu per a un nou treballador. Quan el treballador acollit a la jubilació parcial del 75% de la jornada passa a la jubilació definitiva, el rellevista, pot continuar amb contractació indefinida.

El Rellevista ha de substituir el lloc de treball del jubilat parcial?
No cal cobrir necessàriament el mateix lloc de treball. El que sí que s'ha de respectar és que la base de cotització del nou contractat sigui com a mínim del 65% del treballador substituït.

Es pot "compactar" el temps de treball parcial?
Sí, per períodes anuals. D'acord amb l'empresa, el tipus de reducció de jornada pot ser agrupada en uns mesos l'any. Per exemple en el cas d'una jubilació parcial del 75% es podria treballar tres mesos seguits d'un any.

Què es cobra mensualment mentre s'està en règim de jubilació parcial?
Es cobraria d'una banda una nòmina de l'empresa en funció del percentatge de temps treballat i de l'altra, la pensió de jubilació de la Seguretat Social que correspondrà al percentatge restant. El treballador i l'empresa han de continuar cotitzant com si estigués a jornada completa.

I què es cobra quan es passa a jubilació completa?
Per calcular la pensió es tindrà en compte tot el període de jubilació parcial com si s'hagués treballat a temps complet

La direcció de la Corpo què hi diu?
Res de moment, perquè encara no hi ha un marc de negociació, tot i que no caldria esperar al nou Conveni per fer un acord. Per a les sol·licituds individuals és cert que la direcció no està obligada a atendre peticions de jubilació parcial, però tampoc ho tenen prohibit.
Hi ha empreses públiques com la nostra que apliquen amb normalitat els plans de jubilació parcial voluntària

Què proposa el Comitè sobre la Jubilació parcial i el Contracte de relleu?
Des del Comitè volem plantejar un pla de jubilació parcial voluntària vinculada a contractes de relleu, des d'ara i pels pròxims anys, per poder atendre la necessitat de renovació i manteniment de la plantilla i la producció. El pla de jubilació parcial que s'acordi s'hauria d'incloure en el pròxim conveni.
dilluns, 10 d’abril de 2017

LA DIRECCIÓ INTERPRETA A LA SEVA MANERA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM


La direcció de la CCMA ha aplicat la seva interpretació de la sentència del Tribunal Suprem, confirmant la de l’Audiència Nacional, on es donava la raó al Comitè d’Empresa i s’obligava la direcció a “abonar als treballadors el 41,53% del 7,14% del sou anual de 2012 amb el 10% d’interessos de mora” per l’aplicació il·legal de la retroactivitat de la retallada de sou del 2012 entre gener i juliol del 2012, data del decret llei de retallada. Les quantitats dictades s'han de retornar a tots els treballadors en actiu entre l'1.1.2012 i el 14.7.2012 i proporcionalment als que ho estiguessin parcialment.

En lloc d’abonar aquests diners la direcció ha procedit a ingressar, en data 10 d’abril del 2017, una quantitat equivalent al 8,74% dels diners retallats del sou del 2012 més una quantitat en concepte d’interessos segons uns càlculs que tampoc compartim.

Malgrat que la sentència és molt clara, la direcció fa una interpretació que només correspon a un nou intent de negar-se a retornar els diners que no ens van pagar quan tocava. Els serveis jurídics del Comitè procediran a reclamar al Tribunal Suprem l’execució de la sentència en els termes literals en què està redactada, un cop s’hagi constatat que a data 30 d’abril s’hagi abonat el 34,42%.

El govern de la Generalitat va anunciar en roda de premsa que finalment el 30 d’abril s’abonarà a tots els treballadors del sector públic el 34,42% d’aquells diners retallats el 2012, tal com va acordar a la Mesa General del Sector Públic de Catalunya i com diu una disposició transitòria dels pressupostos de la Generalitat per a 2017.

No pretenem recuperar més diners dels que ens van ser descomptats del nostre sou per una retallada arbitrària, però sí la totalitat que ens correspon més els interessos de la part que la justícia ha considerat il·legal, la que va de gener a juliol del 2012.

Tenim memòria i recordem molt bé que la direcció de la CCMA va ser molt diligent i eficient en aplicar sense cap consideració cap a la negociació col·lectiva totes aquelles retallades que marcaven els decrets del govern central i de la Generalitat, fins i tot aquelles que han estat reiteradament considerades il·legals per la justícia. Ara, quan toca pagar, ho volen interpretar a la seva conveniència.

Un cop més, deixem ben clar que seguim reclamant la recuperació de la resta de drets salarials i laborals retallats els darrers anys: la recuperació del 7,14% del sou del 2013 i 2014 i de totes aquelles disposicions del conveni derogades pel govern de la Generalitat: el fons d’acció social, l’ajut familiar, l’aportació al Pla de Pensions i el complement al 100% del sou en cas d’IT des del primer dia, així com la nostra jornada de 35 hores setmanals ampliada a cop de decret pel govern central.


dijous, 6 d’abril de 2017

El Consell de la CCMA ha d'acatar la votació del Parlament

El Parlament ha reprovat el nomenament del nou director de TV3 i ha reclamat la dimissió de la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorach

No sabem com reaccionaran aquests directius, però per coherència haurien d'assumir el resultat de la votació del Parlament i deixar pas a una direcció i una gestió a la CCMA i a TV3 que sigui independent del govern.

Com s'ha arribat a aquest punt?


La destitució fulminant de l'antic director després d'una queixa del diputat del PDeCAT i portaveu de JxSí sobre el tractament informatiu del cas 3% ha posat en evidència el grau d'apropiació que des d'alguns estaments del Govern es fa de la CCMA i els seus mitjans.

Aquesta recaiguda en el control governamental va començar amb la contrareforma del 2012, pels pactes CIU-PP,  que ens va portar la direcció actual de la CCMA que ha estat la més nefasta de la història, no només pels enfrontaments amb les plantilles, sinó per les pèssimes decisions empresarials com el tancament de canals i emissores, i l'intent de privatitzar comercial. I la direcció de la CCMA provinent d’aquella contrareforma es manté pels acords dels actuals partits del govern, mentre que totes les iniciatives de reforma de la llei de la CCMA han anat quedant estroncades, fins ara, pels seus interessos.

Els Comitès d'empresa hem reclamat en diverses ocasions al Parlament que atenguin la urgència per recuperar a la CCMA un marc legal estable i desgovernamentalitzat: el Mandat Marc del sistema públic audiovisual està caducat des de fa més d'un any, la reforma de les Lleis audiovisuals i la de la CCMA s’ha ajornat reiteradament. Des del 2009 no hi ha Contracte Programa. I el Consell de Govern nomenat el 2012 té la meitat dels membres "cessats" però es resisteixen a deixar els càrrecs. No hi ha president del Consell de Govern de la CCMA des de fa un any. I tot per mantenir el control de la Corporació, que perillaria si s’hagués d’acudir al Parlament.

És urgent fer via, donar sortida ja a la nova llei de la CCMA, amb sistemes d'elecció d'ampli consens i sota criteris professionals i no de repartiment de quotes ni de control polític des del poder. I mentrestant respectar la votació del Parlament i que els directius de la CCMA deixin el pas lliure a una nova etapa.

Després d'anys de retallades pressupostàries i d'estancament i davallada de les audiències, es requereix una acció immediata per recuperar i atraure públic, fer les inversions necessàries  i entrar de ferm en la producció de continguts per a les diverses plataformes, de televisió, ràdio i Internet.

PER UN NOU CONSELL I UNA NOVA DIRECCIÓ DE TV3,
PER GARANTIR EL FUTUR DELS MITJANS PÚBLICS


divendres, 24 de març de 2017

M. H. Sra. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya:


El Comitè d'empresa de CCMA-TV3 li volem comunicar la nostra preocupació per l'inesperat canvi de director de TV3. Aquest nomenament per sorpresa, per raons que desconeixem, però que són externes a l'empresa, s'ha pres amb una gran celeritat que contrasta amb la lentitud de l'aplicació de les resolucions del Parlament per a la millora de la qualitat democràtica dels mitjans públics de la Generalitat.

El nomenament del nou director l'ha decidit un organisme, el Consell de Govern de la CCMA, del qual la meitat dels seus membres fa dos anys que han caducat el seu mandat i en funcions, i pendents de renovació en compliment de la resolució 306/XI del  Parlament de Catalunya. Cal afegir que la presidència del Consell de la Corporació està vacant i les seves funcions les assumeix "provisionalment" des de fa un any la vicepresidenta.

Considerem que el canvi de director de TV3 també és inoportú perquè coincideix amb la recent creació de la ponència parlamentària conjunta que ha de reformar la llei de la CCMA i que treballa per a uns mitjans públics més oberts i plurals.

Volem afegir en aquest escrit el fet que l'elecció dels directius d’algunes radiotelevisions públiques del nostre voltant es fa a partir de criteris professionals. S’elegeix entre els diversos aspirants, tenint en compte tant els seus mèrits com els projectes que proposen desenvolupar. Ens preocupa que TV3 ha quedat endarrerida pel que fa als estàndards democràtics que la regeixen.

Reiterem un cop més que TV3 i la CCMA s'han de desgovernamentalitzar urgentment per servir als objectius de servei públic que el Parlament que vostè presideix li encomana.

Li adjuntem el manifest “TV3, plural i per a tothom” aprovat el passat 15 de març per l’assemblea de treballadors de TV3.

Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.


Cordialment,

Roser Mercader Tondo
Presidenta del Comitè d’empresa CCMA-TV3


dijous, 23 de març de 2017

PRIMERA REUNIÓ AMB VICENT SANCHIS


El Comitè d'empresa s'ha reunit per primera vegada amb el nou director de TVC Vicent Sanchis.
En la reunió li hem preguntat perquè l'han nomenat i quin encàrrec li han fet

Sanchis ha dit que la direcció de la CCMA havia perdut la confiança en l’antic director de TV3 a causa dels resultats d’audiències i troba que la seva designació és legítima des del punt de vista legal.
També ha afirmat que no li han donat instruccions per dirigir la televisió. Ha negat que hi hagi control governamental a TV3 i que hagi vingut a controlar "els judicis",  en referència al tractament informatiu de processos jurídics com el cas Palau-Millet i el cas 3%.
Sanchis ha explicat que ha vingut per millorar "un munt de coses que no funcionen". Creu que cal més agilitat en la presa de decisions, arriscar més en programació i recuperar audiències. Ha informat que de moment no té previst fer canvis en l'organigrama i pensa que TV3 ha de tenir més autonomia i ell més marge de maniobra per dirigir TV3.

El nou director es planteja repensar el 33 i els canals infantil Súper3 i l'Esport 3. Des del Comitè li hem retret les declaracions que ha fet als mitjans qüestionant canals com l'Esport3, sense donar alternatives ni tenir un pla de programació nou. Hem recordat que l'actual Consell de govern de la Corporació va suprimir canals i emissores i que això ha fet perdre posicions dels mitjans públics en català que han estat ocupades per altres grups mediàtics.
Sanchis ha demanat temps per concretar el seu projecte de programació i de reorganització de canals, i ha proposat una nova reunió en les pròximes setmanes.

Pel que fa a la crisi pressupostària, Sanchis veu molt difícil obtenir més pressupost d'aportació pública directa i està pensant en fórmules de nous patrocinis publicitaris i acords o convenis amb entitats públiques i privades.

Des del Comitè hem respost que és imprescindible millorar el pressupost i aconseguir estabilitat pressupostària pels pròxims anys i l'hem convidat a llegir les propostes dels Comitès i Consells professionals pel contracte programa futur. Entre altres propostes, assenyalem la necessitat de fer l'adaptació tecnològica pendent, desbloquejar la contractació de treballadors i aconseguir més pressupost per impulsar la producció interna i continuar sent motor de l'audiovisual de Catalunya.

En la reunió, també hem recordat al nou director que estem en desacord amb com s’ha fet la seva designació per part d'un Consell de govern de la CCMA amb la meitat dels membres "caducats" i sense president. Hem reivindicat la reforma de la llei de la Corporació, la desgovernamentalització dels  seus mitjans i la necessitat que els nomenaments de directius es facin amb transparència i per mèrits professionals.

dimecres, 15 de març de 2017

Els treballadors de TV3 reben Vicent Sanchis amb una Assemblea i reclamen la dimissió del Consell de la Corporació

L’Assemblea de TV3, convocada pel Comitè d’empresa i el Consell professional,  aprova unànimement el Manifest “TV3, Plural i per a tothom” i reclama la dimissió del Consell de la Corporació, i que s’avanci en la reforma de la Llei de la CCMA.

A TV3 s’ha rebut amb una Assemblea de treballadors el nou director, Vicent Sanchis, que va ser nomenat dilluns sobtadament pel Consell de la Corporació, després de forçar Jaume Peral a dimitir de manera fulminant. Un Consell que va avalar la designació feta des d’un partit polític i que està deslegitimat perquè té la meitat dels seus membres “caducats” i no té president des de fa un any. Per tot això s’ha reclamat el canvi de Consell de govern mentre no es faci una llei nova, tal com va acordar una moció del Ple del Parlament.

L’Assemblea ha votat unànimement  el manifest “TV3, Plural i per a tothom” que es farà arribar al Parlament, al Govern i a la ciutadania.


En les intervencions s’ha recordat que des de 1999 a TV3 i Catalunya Ràdio estem reclamant del Parlament que s’acabi amb la governamentalització i la partidització dels mitjans públics, per homologar la Corporació a estàndards democràtics europeus.


TV3, PLURAL I PER A TOTHOM

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TV3 PER UNA TELEVISIÓ PÚBLICA INDEPENDENT I DE QUALITAT

El sobtat nomenament a dit de l'actual director de TVC torna a posar sobre la taula el problema endèmic del control dels mitjans públics per part dels partits del govern, que mina greument  la credibilitat de TVC. Els treballadors ens oposem fermament a ser un instrument propagandístic d’un partit polític i exigim que es facin d'una vegada les reformes legislatives que garanteixin al màxim la imparcialitat dels mitjans públics, la independència del govern i dels partits, i que garanteixin l'obertura dels mitjans a la pluralitat de la ciutadania.

Per tot això reclamem al Parlament i als poders públics:

La renovació urgent del Consell de la CCMA

Ja fa dos anys que la meitat de consellers tenen el mandat caducat i fa un any que no hi ha president del Consell. El Parlament ha d’actuar i fer la renovació immediata dels consellers que fa més anys que són a la CCMA. L’actuació avalant el nomenament dictat a corre-cuita per interessos externs a la Corporació els torna a deslegitimar per seguir al capdavant de la Corporació i assegurar el futur de TV3. Hi ha molts arguments per demanar-ne la dimissió.

Una direcció professional

Exigim que tots els nomenaments dels directius i, principalment, dels directors de TVC, Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals es facin a partir dels mèrits professionals dels candidats i candidates i no sota criteris exclusius d'afinitat amb el govern de torn. I per això reclamem les reformes legislatives necessàries que tots els partits han subscrit, per evitar justament que passi el que acaba de succeir.

La reforma de la llei, ara

Després de diversos intents fallits, sembla que el Parlament reprèn la reforma de les lleis de l’audiovisual. Ara, més que mai, és urgent culminar la reforma per a la desgovernamentalització de la Corporació i establir un sistema de nomenaments amb ampli consens i majories qualificades.

Més pressupost

Diverses veus del món audiovisual reclamen millorar l’aportació pública cap a la CCMA. Ho demana el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya), les associacions de productores, directors, actors, guionistes, així com els comitès d’empresa. Fins ara, la direcció de TVC també reclamava més bon finançament. Cal un pressupost adequat i suficient per continuar sent el motor de l’audiovisual de Catalunya.

Un Contracte programa per als reptes de futur

La llei diu que la CCMA acordarà amb el govern el contracte programa plurianual en què s’establiran els objectius estratègics i el finançament necessari. Des del 2009 no hi ha contracte programa per afrontar els reptes de futur, els canvis tecnològics, la recuperació d’audiències i públics i el posicionament en les noves formes de consum audiovisual. No hi ha excuses, s’han de concretar i definir les estratègies en un nou contracte programa que hauria de donar a la Corporació l’estabilitat necessària per als pròxims anys.

Més producció

Cal recuperar la contractació per als pics de feina i disposar de la plantilla i el pressupost necessaris perquè s’activi del tot la maquinària de producció interna, de manera que els platós i les unitats mòbils estiguin a ple rendiment i ens posem a renovar les graelles de programació i a fer més continguts nous i millors per atraure els nous públics. 


TVC és la principal empresa del sector audiovisual català i ho hem de continuar sent. Ja n’hi ha prou de jugar amb la credibilitat dels mitjans públics i posar en risc el futur de la Corporació per interessos partidistes.ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TVCSant Joan Despí, 15 DE MARÇ DEL 2017

dilluns, 13 de març de 2017

VOLEN TVC “SOTA CONTROL”

El Comitè d’empresa i el Consell professional de TV3 desaprovem el nomenament sorpresa  del  nou director de TVC. Un nomenament sobtat i sense arguments  clars i professionals, que mina la credibilitat del mitjà i, en conseqüència, dels seus professionals.

Exigim que els nomenaments es facin amb consens o per majories qualificades i per això reclamem les reformes legislatives que evitin canvis a dit com el d’avui. La designació del nou director es manté dins dels acords dels partits del govern per repartir-se els càrrecs de la CCMA que permet a l’antiga CDC controlar la direcció del Consell de govern i de TVC.

El nomenament de Vicent Sanchis no és un bon senyal per a la independència professional, la pluralitat i l’obertura de la CCMA al conjunt de la societat.
La decisió del Consell de la Corporació  arriba en un moment de protagonisme mediàtic molt inconvenient per als dirigents de l’antiga Convergència  (Cas Palau, Cas 3%).  Precisament la bona cobertura informativa d’aquests judicis no es pot veure interferida per decisions extraperiodístiques.

Per la seva banda, fa mesos que Jaume Peral reclamava públicament un millor finançament per renovar la programació de TVC.  Aquesta també pot ser una de les claus de la seva substitució.  No ha estat l’única veu a reclamar més pressupost: també ho ha fet el CAC amb el Llibre Blanc de l’Audiovisual i  el manifest “Més TV3” presentat pel sector audiovisual juntament amb el Comitè d’empresa de TVC.

Mentrestant, la cúpula de la CCMA continua tancada a Via Augusta protagonitzant enfrontaments amb els directors de Catalunya Ràdio i de TV3 per qüestions pressupostàries i de control de programació i restant autonomia de funcionament a les empreses. La direcció de la CCMA viu al marge de l’activitat de la producció audiovisual i de les dificultats del dia a dia del mitjans.

Malauradament des del Govern, i des de la majoria del Consell de la CCMA,  continuen veient la Corporació com un instrument de propaganda a curt termini que cal controlar i no actuen per millorar les expectatives de futur de la principal indústria audiovisual de Catalunya.

La legitimitat de l’actual Consell per fer nomenaments, i per continuar dirigint els mitjans públics de la Generalitat està en qüestió: la meitat dels consellers amb el mandat caducat, s’haurien d’haver renovat fa quasi dos anys i no oblidem que la seva estructura respon encara als acords del 2012 entre CiU i el PP.

Ara més que mai és urgent la reforma de la Llei de la CCMA, que comporti un Consell de govern professional desgovernamentalitzat i despartiditzat, i amb uns directius escollits per concurs de mèrits i no per filiacions ideològiques, per treballar per uns mitjans públics oberts al conjunt de la societat  que és plural social i políticament.

Per això reclamem:

La  reforma urgent de la Llei de la CCMA
Una CCMA desgovernamentalitzada i despartiditzada
Un Consell de Govern  renovat
I Pressupost suficient per fer front al futurDIMECRES 15 de març  a les 15:30, ASSEMBLEA  GENERAL A LA PEDRA


dimecres, 8 de març de 2017

Participació de treballadores i treballadors de TV3 en els actes del dia internacional de les Dones

Les treballadores i treballadors de TV3 han participat en els actes del dia internacional de les Dones amb una concentració convocada pel Comitè d'empresa.


En l'acte han intervingut treballadores que han llegit comunicats sobre la situació general de les dones al nostre país, destacant la lacra de la violència masclista i de la desigualtat de condicions laborals i d'oportunitats per a les dones.


S'ha recordat que fa dos mesos vam veure amb espant com el primer director de TV3 assassinava la seva companya abans de suïcidar-se.

En l'acte també s'ha explicat que la CCMA encara no té un Pla d'Igualtat, que s'està treballant per aconseguir-lo  i que  s'ha detectat que la bretxa salarial  també existeix i és més ampla en les categories mes baixes i en les directives.


Per acabar s'ha fet una crida a participar en la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona sota el lema "La revolució imparable de les dones".

Dimecres 8 de Març, Dia Internacional de les Dones: a les 12h concentració de cinc minuts a la pedra

8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES


DIMECRES 8 DE MARÇ A LES 12h CONCENTRACIÓ DE 5 MINUTS A LA PEDRA


Us proposem sumar-nos als actes reivindicatius del 8 de març i de la jornada de la Global Women’s Strike contra la violència masclista i les desigualtats entre dones i homes

Aquest 2017 les estadístiques diuen que 18 dones han estat assassinades a Espanya, 6 d’elles Catalunya

Commemorem un nou 8 de Març en un context a Catalunya, a Europa i al món en què continuem tenint com a protagonistes la regressió en drets i llibertats, el patiment de gran part de la població, la pobresa, la desigualtat, la violència masclista i el creixement de les ideologies ultraconservadores i populistes. Una mostra la tenim en la negativa d’acollida de les persones refugiades, moltes d’elles dones i infants, que viuen situacions límit d’injustícies.

A Catalunya les dones són el 52% de la població major de 16 anys, però, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa i són gairebé el 60% de la inactiva. 1 de cada 4 dones inactives ho és per la necessitat de tenir cura d’infants o d’altres persones dependents. La desregulació de les condicions de treball genera un augment de les desigualtats i de les discriminacions de les dones. A Catalunya augmenta la bretxa salarial entre homes i dones fins al 26%.


Les dones cobren una mitjana de 7.000 € menys a l’any que els homes. Aquesta bretxa existeix per a les dones joves i no minva al llarg de la vida laboral, fins a arribar a uns extrems alarmants pel que fa a les pensions. A la CCMA la bretxa també existeix i és més ampla en les categories mes baixes i en les directives.

La precarietat afecta més les dones en tots els grups d’edat, en tots els sectors, en tot tipus de contractes, especialment els de temps parcial, i en totes les categories. Un 25,9% de les dones amb treball remunerat estan en risc de pobresa, és a dir 1 de cada 4 dones. Les dones joves i les majors de 65 anys són els col·lectius de població que pateixen més privacions materials a Catalunya.

La violència masclista no coneix classes socials, nivells de formació, edat, procedència, condició o opció. El masclisme  és estructural i només amb una intervenció integral i contundent es podrà arribar a eradicar. Aquest any la violència contra les dones ens ha tocat de prop, fa un parell de mesos vam veure amb espant com el primer director de TV3 assassinava la seva companya abans de suïcidar-se.

La igualtat efectiva va avançant, però massa lentament. Després de 10 anys de l’anomenada llei d’Igualtat, que obliga les empreses a introduir mesures d’igualtat, la CCMA encara no tenim un Pla d’Igualtat. L’aplicació de la llei  ha estat minsa: dels 64 articles de la llei catalana d’igualtat aprovada el 2015, el Tribunal Constitucional, arran de la denúncia del PP, ha suspès una part important dels que fan referència a l’àmbit laboral.

PER AIXÒ, CONCENTREM-NOS AQUEST 8 DE MARÇ CONTRA ELS FEMINICIDIS I CONTRA LES DESIGUALTATS LABORALS I SALARIALS PER RAÓ DE GÈNERE

divendres, 24 de febrer de 2017

Informació sobre l'assemblea i reunions per a la consolidació de promocions de llarga duradaA l’assemblea sobre consolidació de promocions de llarga durada es va exposar la situació actual de les negociacions.

S’està treballant paritàriament (comitè i direcció) en la determinació de les persones que compleixen els criteris acordats en la negociació de Conveni : 24 mesos de promoció continuada a una categoria superior inclosa en Conveni, sense considerar les vacances, en el període entre 1.1.2012 i 30.9.2016 i consideració especial per a aquelles persones que tenen proves de la categoria de promoció.

La direcció afegeix un criteri restrictiu com és el de la “capacitat d’absorció”, és a dir, que limita la quantitat de persones que pot assumir amb caràcter indefinit en cada categoria. En aquest punt estem molt allunyats atès que el que planteja la direcció no resol la problemàtica real de les promocions llargues que hem xifrat en prop de 300 cassos.

En canvi, comitè i direcció coincidim en que, si s’arribés a un acord en aquesta part, caldria elaborar una nova plantilla que hauria d’aprovar pel Consell de govern de la Corporació, i que seria presentada a Funció Pública com un procés extraordinari de consolidació de situacions de promoció de llarga durada que cal resoldre abans de procedir a noves contractacions a través dels processos de selecció habituals.

El Comitè ha plantejat que aquest seria el moment adequat per resoldre la situació dels contractes indefinits no fixos i convertir-los en fixos.

També hem proposat a la direcció la necessitat que cada treballador/a promocionat pugui consultar les seves dades de forma individual i àgil. A l’espera de resoldre aquesta qüestió, el Comitè d’empresa fixa uns horaris per a consultes específiques sobre les promocions els dilluns i dimecres de 14.30 a 16 hores, al local del Comitè.

Seguirem fins a primers d’abril amb aquesta “fase interna” de treballs i negociació per avançar cap a un possible acord tot i que  encara estem molt lluny d’aconseguir-ho.

Continuarem informant amb comunicats i assemblees sobre l’evolució dels treballs de la comissió.